Farno glasilo
OZNANILA

Glasilo 37 September 2023

STARODAVNE PRESTOLNICE Kot rezultat odkritij v začetku 20. stoletja se je ovrglo stališče, da je bil Abram nek primitiven nomad, ki je živel v neciviliziranem svetu. Sir Charles Leonard Wolley je v dvajsetih letih dvajsetega […]
Farno glasilo
OZNANILA

Glasilo 36 September 2023

KOVANCI Arheološke najdbe nam govorijo, da so kovanci kot najdbe v času človeške zgodovine doživeli malo sprememb od svoje prvobitne zasnove. Vrednost zlata in srebra je bila kot menjalno sredstvo dobro poznano še pred odkritjem […]
Farno glasilo
OZNANILA

Glasilo 35 September 2023

ELBA IN JERUZALEM Glinene ploščice najdene v arhivu mesta Elbe so kot najvažnejše odkritje stoletja. Biblija nam govori o Abramu in njegovem potomstvu. Kakšno je bilo življenje v takratnih časih? Arheološka izkopavanja v Tel Mardiku […]
Moj mali prvošolček!
RAZMIŠLJANJA

Moj mali prvošolček!

Pismo mame otroku, ki prvič prestopa šolski prag. Konec poletja odnaša prve liste z oreha na našem dvorišču. Od letošnje jeseni naprej se boš tudi ti vsako jutro odpeljal izpod te krošnje. Za mamo, ki […]