Glasilo 36 September 2023

Farno glasilo

KOVANCI

Arheološke najdbe nam govorijo, da so kovanci kot najdbe v času človeške zgodovine doživeli malo sprememb od svoje prvobitne zasnove. Vrednost zlata in srebra je bila kot menjalno sredstvo dobro poznano še pred odkritjem najpreprostejših tehnoloških oblik kovanja denarja. V Stari zavezi se omenja ta način izmenjave in vrednotenja blaga in dobrin. Abram je bil silno bogat z živino, s srebrom in z zlatom (1 Mz 13:2). Potem, ko so se dragocene kovine začele uporabljati kot denar … dvesto šeklov srebra in zlat jeziček, petdeset šeklov težak (Joz 7:21), so jih spravljali v mošnje Ko so praznili vreče, je vsak našel v svoji vreči mošnjo s svojim denarjem. Ko so sami in njihov oče videli te mošnje, so se prestrašili (1 Mz 45:32). Kot spomin na takšen način uporabe denarja poznamo danes »talent«, ki se ga prevaja kot okrogel ali prstanast. Preden se je denar kovalo v standardnih oblikah, se je plačevalo z določeno utežno enoto. Prej smo v Joz 7:21 omenili pojem »šekel«, ki besedno izvira iz besede »šakal«, kar pomeni plačati ali meriti. Šekel je utežno tehtal 12do 14 gramov. Vendar že v Salomonovih časih opazimo zapise nepoštene uporabe uteži. Dvojna utež je gnusoba Gospodu, goljufiva tehtnica ni dobra (Prg 20:23). Začetek kovanja denarja Herod pripisuje Lidijcem malem, vendar bogatem narodu iz zahodnega dela Male Azije. Prvi kovan denar izvira iz leta 640 pred Kristusom, kjer so uporabljali naravne legure zlata in srebra. Nato so začeli uporabljati samo zlato, v sredini 6. st. pred Kristusom pa srebro. Ti kovanci so imeli na eni strani podobo kakšne močne živali (npr. leva), na drugi strani pa je bil kovanec vdolben. Ko je leta 547 pred Kristusom Medoperzija zajela pod vodstvom Kira Sard in vso Malo Azijo, so Perzijci uvideli prednost kovancev. Takrat je Darij I Veliki (521-486 leta pred Kristusom) uvedel kovanec imenovan po sebi »zlati darejk« in se je na kovancu pojavila tudi oblika človeške glave. Po svojih možnostih so darovali v stavbni sklad enainšestdeset tisoč zlatih darejkov, pet tisoč min srebra ter sto duhovniških oblačil (Ezr 2:69). Za službo v Božji hiši so dali pet tisoč talentov zlata, deset tisoč darejkov, deset tisoč talentov srebra, osemnajst tisoč talentov brona in sto tisoč talentov železa (1 Kr 29:7). Perzijci so bili tisti, ki so uvajali kovanje denarja v Gazi, Aradu, Tiru in Sidonu. Prav tako so Perzijci uvedli kovan denar v trgovino. Ko so uvajali kovance na posameznem področju, so na kovanec upodobili boga tistega področja, katerega so osvojili. Postopoma so drugi osvajalci uvajali kakšne posebnosti iz svojih področij. Zanimivo je, da je Babilon kot prvo svetopisemsko kraljestvo imelo plačilno sredstvo zlato. Medo-perzija, kot drugo kraljestvo je imelo srebro. Glava te podobe je bila iz čistega zlata, njene prsi in roke iz srebra, njen trebuh in ledja iz brona, njena stegna iz železa, njene noge deloma iz železa, deloma iz ila. Ti si to gledal, dokler se ni brez človeških rok utrgal kamen in zadel podobo v njene železne in ilnate noge ter jih zdrobil (Dan 2: 32-34).

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 17.9. do 24.9.2023)

NED 17.9. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + starše, Jože REMŠKAR;   2.+ GOLČNIK Silva
2. + Miran, Ivanka SUŠA, Andreja GROBLJAR
Izlake Ob 10.00 + ROZINA Janez;  2.+ starše ISKRA, Jože KOSMAČ
PON 18.9. Čemšenik Ob 18.00 + KAJBIČ Leopold
TOR 19.9. Izlake Ob 19.00 + stric Jaka SAVŠEK;  2.+ KRALJ Nande (obl)
2.+ KRALJ Roman;   2.+ VOZELJ VIDMAR Urška
SRE 20.9. Izlake Ob 18.00 + OBREZA Pavla (30.dan);
ČET 21.9. Šemnik Ob 19.00 + RAZPOTNIK Jožefa (30.dan); 2.+ JUVAN Štefan
PET 22.9. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
SOB 23.9. Čemšenik Ob 19.00 + MATKO Jože (obl); 2.+ STRNIŠNIK Valentin  (obl)
NED 24.9. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + starše Kajbič Justi, Stanko, brate Stanko, Jože, Polde
Izlake Ob 10.00 + BREČKO Majda(obl), Branka Gizela KLANČIŠAR

OBVESTILA

*V torek, 19.9 ob 20h bo v župnišču na Izlakah srečanje gospodarskega odbora župnije. Člani lepo povabljeni.

*V sredo, 20.9. imamo duhovniki na Izlakah dan arhidiakonata. Srečanje duhovnikov treh dekanij, naše Zagorje- Litija, Kamnik in Domžale. Zadolženi smo za pogostitev, tako dobrodošlo pecivo, kaj sladkega in podobno. Za vse prinešeno, se lepo zahvaljujem. To lahko prinesete v župnišče.

*V petek, 6. 10. 2023, bo koncert večjih pevskih zborov, med njimi otroški in mladinski zbor iz OŠ Ivana Kavčiča, BIG BAND Zagorje ter Zbor sv. Nikolaja Litija. Prispevki, ki bodo zbrani na tem koncertu, bodo namenjeni Podružnični šoli Šmartno ob Dreti. To šolo je voda porušila.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +Pavla Obreza: 3M in dar za cerkev- hči Marjeta z možem; 3M- hči Zdenka z družino; 2M- vnuki Manja, Jan, Domen; 1M- družina Nimac; 1M- Razpotnik Marko, Fanči (Grižarjevi); 1M- Bojan Obreza; 2M- Ocepek (Kolovrat); dar za cerkev- Miklavčič Polona; 1M- Arh Minka; 1M- sestrična Marinka; 1M- Ivi Rozina; 2M- Obreza Alojz, Štefka;  1M- Mihelčič Nada; 2M- sestra Minka in nečak Viki; dar za cerkev- Jože, Slavka Arh; dar za cerkev- Rozina Rozalka; 1M in dar za cerkev- Ani Butara; dar za cerkev- družina Smrkolj (Orehovica); 1m- družina Butara; 1M- sestra Ivanka; 1M- ROZINA Draga; 2M- Cerkveni pevci župnije Izlake; 1M- N.N.

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius