Farno glasilo
OZNANILA

Glasilo 42 Oktober 2022

BOŽJE ZAPOVEDI SO VEČNE Posamezniki, ki se bojijo Boga, ali izpolnjujejo Božje zapovedi? Poglejmo »Če se boste bali Gospoda, Mu služili in se podrejali Njegovemu glasu ter se ne boste upirali Gospodovim zapovedim, …« vidite […]