URNIK VEROUKA V ČEMŠENIKU

1. in 2. razred torek Ob 12.40
3. in 4. razred ponedeljek Ob 12.40
5., 6. in 7. razred Ponedeljek Ob 16.00
8. in 9. razred Ponedeljek Ob 17.00

Če kdo ne more ob teh urah – ob 15.oo h – vsi ostali otroci.

VEROUČNE KNJIGE IN DELOVNI ZVEZKI

1 razred zvezek 10 €
2. razred zvezek 10 €
3. razred zvezek 10 €
4. razred knjiga 8.50 €
delovni zvezek 5.50 €
5.razred knjiga 8.50 €
Delovni zvezek 5.50 €
6. razred knjiga 8.50 €
Delovni zvezek 5.50 €
7. razred knjiga 8.50 €
zvezek 5.50 €

Liturgični zvezek:  3 €

Prispevek za katehete, katehetske priročnike, ogrevanje,… znaša na družino 50 €.

Razlika večjega prispevka bo namenjena cerkvi.