Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

Cerkev Marije Vnebovzete ja v jedru še gotska, v baroku pa je bila predelana in kasneje še razširjena. Od leta 1740 ima njen tloris obliko križa. Pozlačen Marijin kip v glavnem oltarju je star že več kot 250 let, drugi deli oltarja so delo delavnice Štefana Šubica, Štefanov sin Janez (1850 – 1889) pa je naslikal sliki sv. Mihaela in Notburge. V južnem stranskem oltarju je slika sv. Dominika, delo znanega baročnega slikarja Fortunata Berganta (1720 – 1769). Križev pot je iz znane Layerjeve delavnice.

Notranjščina cerkve je bila leta 1981 temeljito obnovljena. Od župnikov, ki so tu delovali, so se v zgodovino najbolj zapisali Hueber, Zelnik in Dagarin.

Na pročelje cerkve so vzidane plošče z imeni padlih v prvi svetovni vojni, ob južni oporni steni pa stoji spomenik žrtvam druge svetovne vojne.

Podružnica sv.Lenart, Vrhe

Panoramski posnetek:

 

Podružnica sv.Primoža in Felicijana, Razbor

Panoramski posnetek:

 

Podružnica sv.Miklavža, Zabreznik

Panoramski posnetek: