Program oktoberskih molitvenih 15 minut

Program oktoberskih molitvenih 15 minut

Molitvenih 15 minut molimo skupaj v čemšeniški kapeli, enkrat mesečno ob sobotah zvečer.

Besedilo molitvenih 15 za družinsko ali osebno molitev doma

Pripravi miren, napol svetel prostor in Božjo podobo. Umiri se in pomisli na Boga. Razmišljaj ob tezejski glasbi (ekumenske skupnosti Taize za mlade, iz Francije):

KRATKA RAZLAGA NAMENA SREČANJA

Dragi farani čemšeniške župnije!

Smo v času obhajanja misijonske nedelje in kmalu tudi praznika spomina vseh rajnih. Ko pomislimo na te praznike, marsikoga prevevajo misli otožnosti, sočutja. V misijonskih deželah je resda težko, ker primanjkuje osnovnih dobrin in ljudje zato umirajo. Vseh rajnih pa žal tudi ni med nami, da bi jih objeli in se z njimi pogovarjali. A na vse to lahko pogledamo tudi iz drugega zornega kota: v misijonih vlada upanje, vrednota, ki jo mi marsikdaj pozabljamo, za umrlimi pa ostajajo spomini, ki nas vežejo z njimi in hkrati dajejo veselje ob zavedanju, da so naši rajni srečni pri Bogu v večnosti. Pomislimo na to, kako naše misli vplivajo na nas in kako lahko iščemo optimizem v Bogu.

Danes pri Molitvenih 15 razmišljamo O NAŠEM VIDENJU SKRBI IN TEŽAV.

(trenutek)

V imenu Očeta…

UVODNA MOLITEV

Poglejmo v svoja srca. Tam je prostor za srečanje z Bogom. Molimo s ponižnim srcem, da nam nakloni milosti in nam spregovori: (trenutek)

V zbranosti in premišljevanju ponovite tezejske vzklike k Jezusu (lahko tudi zapremo oči):

Nič naj te ne skrbi. -II-

Nič naj te ne teži. -II-

Kdor zaupa v Boga, mu ničesar ne manjka. -II-

Po Kristusu našem Gospodu. Amen

KRATKA SPOROČILNA ZGODBA

Tokrat pa premišljujmo kaj nam Bog sporoča preko poučne zgodbe takole:

Nesrečen mlad fant je prišel do starejšega učitelja in potarnal, da ima ogromno problemov v življenju ter ga prosil za nasvet. Modrec mu reče, naj da pest soli v kozarec vode in spije.

»Kako je?« – ga vpraša učitelj.

»Grozno je!« – izpljune mladenič.

Učitelj se nasmeje in prosi dečka naj vzame pest soli in jo sedaj da v jezero. Hodila sta v tišini do bližnjega jezera in učenec vrže pest soli v jezero. Mož mu reče: »Spij sedaj malo vode iz jezera.«

Deček spije vodo iz jezera.

»Kako je?« – ga zopet vpraša učitelj. »Ima okus po soli?«

»Ne.« – mirno odgovori fant.

Učitelj se usede poleg njega rekoč: »Bolečina v življenju je kot sol, nič manj je ni, ali več. Količina je vedno enaka. Odvisno je le, v katero posodo jo daš. Ko imaš probleme v življenju in čutiš bolečino, razširi svojo zavest. Ne bodi kozarec. Bodi jezero.

Kaj nam zgodba sporoča? Razmislimo in se v tišini pogovorimo z Bogom.

(tišina ob tezejskih spevih)

TRENUTKI TIŠINE ZA POGLOBITEV MISLI

vsaj 2-3 min

V življenju se slej ko prej srečamo tudi s težkimi trenutki in bolečino. Takrat je težko. A še težje je, če nas naše misli obremenjujejo zgolj z negativnimi mislimi. V Bogu je naša moč. On nas je odrešil, on je z nami tudi ko je težko. Obračajmo se k njemu! (trenutek)

Marsikdaj nam pomaga pogovor z ljudmi, ki so nam blizu, vedno pa nas lahko olajša molitev k Bogu. Pred misijonsko nedeljo se spomnimo kako težko je ljudem v revnih deželah. A nanje pomislimo z upanjem. Da jim bo lažje pa lahko pokažemo tudi z dejanji (molitvijo, darovanjem za misijone). Obenem pa se približuje tudi novembrski praznik spomina na vse rajne. Zaupajmo v Boga, da so naši najdražji srečni in mirni v nebesih, kar nas bo pomirilo in navdalo z vero in upanjem. Takšno razmišljanje nam pomaga in izhaja iz vere. To nam tokrat sporoča tudi nocojšnja zgodba o dečku in soli.

Naj nas Bog razsvetljuje, da bomo upali in optimistično razmišljali. Po Kristusu našem Gospodu-amen. (trenutek)

DESETKA ROŽNEGA VENCA ZA POVEZANOST IN UPANJE FARANOV

Počasi se pripravimo za desetko rožnega venca.

V tišini ali na glas naj vsak izreče namen te molitve.

V tej desetki rožnega venca Gospod, pa te tudi prosimo za povezanost in upanje faranov naše čemšeniške župnije in prebivalcev naše domovine:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

10x Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

10x Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

O Jezus, odpusti nam naše grehe….

Cerkev Marije Vnebovzete

SPONTANE PROŠNJE

V psalmih piše takole:  »Le pri Bogu se umíri, moja duša, kajti od njega je moje upanje.«

Pomislimo na to. In se navežimo na Boga. To je prava pot.

Najprej bomo prebrali prošnje, ki so se nabrale v tem mesecu v peharju pri izhodu.

Kdor želi jih lahko sedaj pove na glas, da skupaj prosimo našega Gospoda za milosti. Prosimo lahko za karkoli: za družino, prijatelje, župnijo, domovino, vrednote… Karkoli izrečemo iz srca bo pri Bogu slišano:(trenutki tišine za spontane prošnje)

(Preberemo lahko tudi katero izmed spodnjih prošenj)

Dobri Bog. Razsvetljuj nas, da bomo v težkih trenutnih in bolečini iskali Tebe, ki nam daješ moč in upanje. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog, priporočamo ti v varstvo našo župnijo, gradnjo župnijske cerkve, župnika, njegove sodelavce in vse farane.  Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog . Prosimo te blagoslavljaj prizadevanja naših misijonarjev v revnih deželah, da bodo s svojim delom prebivalcem prinašali veselje. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog . Prosimo te, da nakloniš večni mir in srečo vsem umrlim, še posebej tistim, ki so v naših mislih in ti jih priporočamo. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog . Prosimo te, razsvetljuj vse, ki sejejo med nas zlo, nemir in vojno, da spoznajo svojo zmoto in sledijo Tvojemu zgledu.  Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Darujemo pa ti tudi za vse tihe prošnje v našem srcu (trenutek).  Prosimo te, usliši nas!

SKUPNA MOLITEV ZA ŽUPNIJO

(trenutek)

Z odločitvijo za živo vero in ljubezen želimo zmoliti molitev za povezanost in upanje faranov v čemšeniški župniji.

Vsemogočni, večni Bog, ki z modrostjo vodiš naša pota. Ponižno te prosimo, daj, da bomo farani med seboj eno, kljub vsem preizkušnjam; da bodo naši koraki skupni, da bodo naše roke zbirale skupno. Prosimo te, naj naša srca bijejo kot eno in naše duše čutijo medsebojno povezanost. Želimo si, da bodo naše misli skupne, da bodo naša ušesa skupaj poslušala v tišini in naše oči gledale drug na drugega. Skupaj molimo, da te bodo naše ustnice skupno prosile za usmiljenje in blagoslov!

Danes molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. Poglej na nas in nam podeli svojega blagoslova, da bomo poglobili vero, okrepili upanje in Ti zaupali, da boš varoval in spremljal nas, našo župnijo ter vse, ki jih priporočamo zdaj in vekomaj. Amen!

Za blagoslov se še pokrižamo: V imenu Očeta  (trenutek)

ZAKLJUČEK

Naj v nas odzvanja sporočilo današnje zgodbe: Bolečina in težki trenutki naj nas spomnijo na upanje in vero, ker je Bog z nami in nas je odrešil. Ne vdajajmo se pretiranemu pesimizmu. Bog je naša moč!

Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje. Snidemo se zopet konec meseca novembra! Povabljeni tudi v vmesnem času k molitvi in druženju z Bogom pri sveti maši in družinski molitvi. Ob izhodu iz kapele zapišite tudi kakšne osebne prošnje, ki jih bomo prebrali prihodnji mesec pri Molitvenih 15 in si vzemite program nocojšnjih molitev.

Sedaj pa se v miru pripravimo na sveto mašo.

Za vas pripravil: Blaž Vozelj

Za vas objavil:

marko.drobne@gmail.com | Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius