Glasilo
OZNANILA

Glasilo 34 Avgust 2021

»Glej, vse delam novo!« (Raz 21,5) Mnogi se verjetno sprašujete »Zakaj bi se človek mučil in spoštoval Božje zapovedi, zakaj bi si prizadeval za izgradnjo Jezusovega značaja v nas, saj nas to omejuje. Saj vsi […]