16.04.2023

Informacija o stanju pri obnovitvenih delih cerkve

Na čemšeniški cerkvi, posvečeni Mariji Vnebovzeti, ki je svojo zadnjo podobo dobila v 18. stoletju, v jedru pa je gotska, iz 12. stoletja, so se že pred desetletji pričele kazati prve razpoke. Te so kljub prizadevanjem za ohranitev stabilnosti, nazadnje so jo trdno povezali z železobetonskimi vezmi z zvonikom, ki stoji na skali, pred tremi desetletji, postale grozeče še zlasti po poplavah v letu 2010.

Plaz, na katerem stoji del Čemšenika in tudi naša cerkev, je bil, ko se je pričel leta 2017 sanirati, kategoriziran kot drugi največji plaz v Sloveniji.

Z obotavljajočim pristopom pred saniranjem plazu so postajale razpoke vse širše, naposled je oktobra 2016 gradbeni inšpektor zaradi varnosti cerkev zaprl. Verske dejavnosti se zato od zaprtja cerkve opravljajo v župnijski kapeli.

Pred začetkom sanacije v letu 2017 se je ob pomoči faranov cerkev izpraznila. Večina predmetov se hrani v župnišču.

Ob pomoči občine, ki je pridobila tudi državna sredstva, so se začela izvajati prva večja gradbena dela v okolici (podrobneje v preglednici). V tem času so cerkvena tla temeljito raziskali arheologi. Našli so grobnice z ohranjenimi skeleti, ki so jih kasneje odpeljali na raziskave. To je precej podražilo obnovitvena dela. Žal pa se temu postopku nismo mogli izogniti.

Sledilo je podbetoniranje cerkvenih tal. To je postopek, s katerim se je pod velikim pritiskom zapolnilo razpoke pod cerkvijo s tekočim betonom.

Varovanje kulturne dediščine je ena od srčik vrednot čemšeniškega župljana. Zato smo upali, da bomo lahko staro cerkev ohranili. Ker je bila škoda zaradi plazenja in celovite sanacije plazu na cerkveni ladji preveč uničujoča, je tudi Zavod za kulturno dediščino, ki je ves čas nasprotoval podrtju cerkvene ladje, naposled na podlagi strokovnih opredelitev tudi sam dovolil, da se del cerkve lahko podre in se cerkvena ladja postavi na novo. Stroški za rekonstrukcijo cerkve so se s tem nesorazmerno povečali.

ŽUPNIJSKI URAD ČEMŠENIK

Čemšenik 7, 1413 Čemšenik, tel.: 041 749 540,

e-naslov: janez.mihelcic@rkc.si

 1. PREGLED ŽE IZVEDENIH DEL V NEPOSREDNI OKOLICI IN NA SAMI LOKACIJI ŽUPNIJSKE CERKVE MARIJINEGA VNEBOVZETJA V ČEMŠENIKU:

Pred pričetkom izvedbe rekonstrukcije cerkve je bilo potrebno izvesti:

 • Konstrukcijsko ojačitev opornih zidov na lokaciji v področju ceste,
 • arheološka izkopavanja v cerkvi,
 • stabilizacijo temeljih tal na lokaciji cerkve.
Izvedba KONSTRUKCIJSKE OJAČITVE OPORNIH ZIDOV  V PODROČJU CESTE LC 480011 ZAGORJE – V ZIDEH V JEDRU VASI ČEŠENIK – ID 1057599 :
2017, julij: začetek izvajanja gradbenih del
2017, sept. in okt.: izvedba začasnega  podpiranje cerkve z jeklenimi zategami in lesenimi podpornimi konstrukcijami z namenom, da se prepreči porušitev glavne ladje cerkve v času izvedbe konstrukcijske ojačitve opornih zidov;
2018, september injektiranje že obstoječih razpok zidov in obokov cerkve, ki so se povečale v času izvedbe konstrukcijske ojačitve opornih zidov;
2018, oktober: končana izvedba konstrukcijske ojačitve opornih zidov;
2018, november: končana izvedba asfaltiranja cest in parkirišč v neposredni okolici konstrukcijske ojačitve opornih zidov
Izvedba ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ v cerkvi:
2018, april: začetek arheoloških izkopavanj v notranjosti cerkve;
2018, oktober: arheološka izkopavanja so bila končana;

OPOMBA: Na lokaciji pod korom se arheološka izkopavanja niso izvedla zaradi nevarnosti porušitve kora.

Izvedba STABILIZACIJE TEMELJNIH TAL na lokaciji cerkve:
2021, maj:  začetek izvedbe stabilizacije temeljnih tal pod nosilnimi zidov glavne ladje cerkve, z izvedbo Jet-grouting betonskimi slopi;
2021, avgust: končana izvedba stabilizacije temeljnih tal.

 

 1. REKONSTRUKCIJA CERKVE:

 

1. faza rekonstrukcije:
2022, november: pripravljalna dela in začetek rušenje glavne ladje cerkve
2023, februar: konec rušenja glavne ladje cerkve (streha, obok, zidovi in temelji glavne ladje)
2023, februar: arheološko izkopavanje na lokaciji pod korom;

 

 1. faza rekonstrukcije bo obsegala še naslednja dela:
 • izvedbo armiranobetonske temeljne konstrukcije sten glavne ladje;
 • izvedbo armiranobetonskih sten glavne ladje;
 • izvedbo armiranobetonske konstrukcije kora;
 • izvedbo armiranobetonskega oboka nad glavno ladjo;
 • izvedbo armiranobetonske obloge kamnitih temeljev in zidov do višine parapeta na lokaciji obeh stranskih kapel, prezbiterija in zakristije;
 • izvedbo armiranobetonskih vezi nad zidovi stranskih kapel in prezbiterija;
 • izvedbo ojačitev obstoječih kamnitih lokov in obokov, na lokaciji stranskih kapel in prezbiterija, z armiranobetonskimi oblogami,;
 • injektiranje kamnitih zidov, kamnitih obokov in lokov;
 • izvedbo nove strehe nad cerkvijo;
 • izvedbo drenažne in meteorne kanalizacije;
 • izvedbo strelovodne instalacije.
 1. faza rekonstrukcije (vsa preostala dela, potrebna za dokončanje gradnje):
 • dobava in vgradnja stavbnega pohištva (okna in vrata, itd.)
 • izdelava tlaka v cerkvi in na koru (toplotna izolacija, armirani estrih, finalni tlak);
 • izdelava toplotne izolacije cerkve;
 • izdelava notranjih ometov;
 • slikopleskarsko dela;
 • izdelava fasade,
 • izdelava električnih inštalacij;
 • izdelava ogrevanja cerkve;
 • ureditev zunanje okolice cerkve.