Farno glasilo
OZNANILA

Glasilo 29 Julij 2023

SVETOPISEMSKA ARHEOLOGIJA Pogosto se resnica iz Svetega pisma prikriva. Sedaj imam v mislih mesta in kraje, ki so v Božji besedi navedeni. Prav tako se poskuša ugotovitve arheologov spodbijati, samo da bi se dokazalo, da […]
Farno glasilo
OZNANILA

Glasilo 28 Julij 2023

DAVID IN GOLJAT – PRAVLJICA ALI RESNIČNOST? Mnogi smo se verjetno vprašali: Kdo sem? Od kod izviram? Zakaj sem prav tukaj? To so tudi vprašanja, ki spodbujajo človeka, da išče svoje vezi v preteklosti. Arheologija […]