Razpored čiščenja in krašenja

BREZJE DOBRLJEVO
1. Ferme Polde 6. Klopčič
Remškar Jože Polc Marko
Sajovic Irena Drnovšek Franc
2. Klopčič Andrej 7. Ocepek Jože
Lebar Vida Rozina Polde
Polc Franc Drnovšek Janez
Fijavž Jože 8. Fakin Slavi
3. Pirnat Rado Vetršek Marko
Zupan Majda Arh Nevenka
Fakin Stane 9.  Izlakar Rudi
Razboršek Ivan Ludoviko Stane
4. Klopčič Vida, Izidor Ulaga Janja
Strnišnik Vida Novak Joži
Obreza Alojz 10. Strnad Ivi
5. Trebušak Franc Razboršek Marjan
Razboršek Jože Brigelj Jože
Juvan Joži, Matej 11.  Juvan Tatjana
Novak Tone, Fani
12. Vsi iz BRD
ČEMŠENIK RAZBOR
13. Guna Andrej 23. Zupan Primož
Šerak Jože Lavrin
Drobež Janez, Mitja Anžur Danica
14. Šerak Darko 24. Strnišnik Avguštin
Polc Mira, Franci Strnišnik Ivana
Strmljan Dušan Mikelj
15. Vodlan Maks, Maksi 25. Veteršek Pavla
Grašinar Jože Klopčič Vinko
Drobež Franc Juvan Marija
16. Arh Marjana
Jarc Janez RŽIŠE, GAMBERK, ZABREZNIK
Novak Marjeta 26. Polc Marko
17. Benko Vojko Polc Roman
Benko Roman Klopčič Alenka
Kovač Silva 27. Forte
Ravnikar
18. Kolenc  Oto Marčun
Šteharnik 28. Ravnikar Lojze
Šerak Andrej Jelševar Franc
19. Klopčič Lenka Klopčič Franci
Rozman Anton 29. Grahek Branko
Bokal Mimi, Marko Kovač Stane
20. Senica Jože Kovač Jože
Senčar Edi 30. Macerl Simon
Arh Albin Sotenšek Ivi
Ocvirk Jože Virant Alojz
21. Sopotnik Ivan, Vinko 31. Grahek Ludvik
Klopčič Rado Grahek Uroš
Smrkolj Metoda Macerl Vinko
22. Martinčič Dušan 32. Gajsar Slavko
Rozman Franci Jelševar Milan
Bokal Marjan Macerl Vanda
JESENOVO, ZNOJILE, VRHE
33. Sotenšek Božo 44. Globokar Ivan
Kajbič Jože Benko Alojz
Vrankar Jože Nimac Branko
34. Kajbič Dani 45. Šetina, Kovač
Bokal Stane Psarn Marija
Zupan Tomaž Klopčič Bernard
35. Drnovšek Zdravko 46. Drnovšek Rado
Lebar Franc Drnovšek Franci
Fakin Franc Pustotnik
36. Kajbič Primož
Zupan Franc 47. Lebar Simon
Kajbič Milan Benko Milan
Grobljar Jože Guštin Dragi
37. Drolc Jože 48. Režun
Laznikovi Psarn Ivo
Veteršek Jože Drnovšek Pavla
38. Štrajhar Franc 49. Zupan, Bukovšek
Matko Nevenka Zupan Stanka
Bokal, Poznajelšek Šink Ani
39. Kajbič Ivan 50. Polc Andrej
Zupan, Kortnik Polc Jože
Grobljar Brane Drnovšek Tone
40. Matko Franc
Grobljar Marko 51. Drnovšek Roman
Drolc Janko Golčnik Franci
41. Osredkar Andrej Kreže Jani
Drnovšek Miha 52. Kreže Janez
Troha Ludvik Fakin Jože
42. Matko Stane Šmid Jože
Kuder Franc Veteršek Matija
Bokal Jože 53. Robavs Gregor
43. Zupan Andreja Medvešek Franc
Škrabar Jani Matko Martin
Drolc Stane

Razpored branja berila

SOBOTA NEDELJA
1. Polc Marta 1. Polc Luka
2. Kovač Tinkara 2. Polc Jerica
3. Šerak Romana 3. Kovač Marinka
4. Globokar Ana 4. Robavs Anica
5. Zupan Eva 5. Vozelj Blaž
6. Polc Špela 6. Klopčič Marta
7. Polc Kristina 7. Drobež Tamara
8. Polc Jerca 8. Drobež Viktorija
9. Kovač Hedvika