Razpored čiščenja in krašenja

BREZJE DOBRLJEVO
1. Ferme Polde 6. Klopčič Marija
Remškar Jože Polc Marko
Sajovic Irena Drnovšek Franc
2. Klopčič Andrej 7. Ocepek Jože
Lebar Vida Rozina Polde
Polc Franc Drnovšek Janez
Fijavž Jože 8. Fakin Slavi
3. Pirnat Rado Vetršek Marko
Zupan Majda Arh Nevenka
Fakin Stane 9.  Izlakar Rudi
Razboršek Ivan Ludoviko Stane
4. Lavrin Drago Ulaga Janja
Brvar Angela Novak Joži
Strnišnik Vida 10. Strnad Ivi
Obreza Alojz Razboršek Marjan
5. Trebušak Franc Brigelj Jože
Razboršek Jože 11.  Juvan Tatjana
Juvan Joži, Matej Novak Tone, Fani
12. Vsi iz BRD
ČEMŠENIK RAZBOR
13. Guna Andrej 23. Zupan Slavko
Šerak Jože Lavrin Pavla
Drobež Janez, Mitja Anžur Danica
14. Šerak Darko 24. Strnišnik Avguštin
Polc Janez Strnišnik Ivana
Strmljan Dušan Mikelj
15. Vodlan Maks, Maksi 25. Veteršek Pavla
Grašinar Jože Klopčič Vink ml.
Drobež Franc Juvan Marija
16. Arh Marko
Jarc Janez RŽIŠE, GAMBERK, ZABREZNIK
Novak Marjeta 26. Polc Marko
17. Benko Vojko Polc Roman
Benko Roman Klopčič Alenka
Kovač Silva 27. Forte
Klopčič Nataša Ravnikar Franc
18. Kolenc  Oto Marčun
Šteharnik Martin 28. Ravnikar Lojze
Šerak Andrej Jelševar Franc
19. Klopčič Lenka Klopčič Franci
Rozman Anton 29. Grahek Branko
Bokal Mimi, Marko Kovač Stane
20. Senica Jože Kovač Jože
Senčar Edi 30. Macerl Simon
Arh Albin ml. Sotenšek Ivi
Ocvirk Jože Virant Alojz
21. Sopotnik Ivan, Vinko 31. Grahek Ludvik
Klopčič Marjan Grahek Uroš
Smrkolj Sergej Macerl Vinko
22. Martinčič Dušan 32. Gajsar Slavko
Rozman Franci Jelševar Milan
Bokal Marjan Macerl Vanda
JESENOVO, ZNOJILE, VRHE
33. Sotenšek Božo 44. Globokar Ivan
Zajc Samo Benko Alojz
Vrankar Jože Nimac Branko
Kajbič Jože 45. Šetina, Kovač
34. Kajbič Polde Psarn Marija
Bokal Stane Klopčič Bernard
Zupan Franc 46. Drnovšek Rado
35. Drnovšek Zdravko Drnovšek Franci
Lebar Franc Pustotnik Roman
Fakin Franc Pustotnik
36. Zupan Franc 47. Lebar Simon
Kajbič Milan Benko Milan
Grobljar Jože Guštin Dragi
37. Drolc Jože 48. Režun Leopold
Vran Janez Psarn Ivo
Veteršek Jože Drnovšek Ferdinand
38. Štrajhar Franc 49. Zupan, Bukovšek
Matko Ivan Zupan Stanka
Bokal, Poznajelšek Šink Ani
39. Kajbič Ivan 50. Polc Andrej
Zupan, Kortnik Polc Jože
Grobljar Franc Mizori Anton
40. Matko Franc Drnovšek Tone
Grobljar Marko 51. Drnovšek Roman
Drolc Janko Golčnik Franci
41. Osredkar Andrej Kreže Jani
Drnovšek Miha 52. Kreže Janez
Troha Ludvik Fakin Jože
42. Matko Stane Šmid Jože
Kuder Franc Veteršek Matija
Bokal Jože 53. Robavs Gregor
43. Zupan Branko Medvešek Franc
Škrabar Jani Matko Martin
Drolc Stane

Razpored branja berila

SOBOTA NEDELJA
1. Polc Marta 1. Polc Luka
2. Kovač Tinkara 2. Polc Jerica
3. Šerak Romana 3. Kovač Marinka
4. Globokar Ana 4. Robavs Anica
5. Zupan Eva 5. Vozelj Blaž
6. Polc Špela 6. Klopčič Marta
7. Polc Kristina 7. Drobež Tamara
8. Polc Jerca 8. Drobež Viktorija
9. Kovač Hedvika