oznanila

MALE SPREMEMBE

Ena od lastnosti človeka je, da kaj naredimo po svoje. Moderno je, da iščemo sebe  v sebi, da vsak sam najde svoje bistvo v sebi, da vsak posluša sebe. To je osnova New age religije, ki jo najdemo na vsakem koraku, da v vseh stvareh najprej postavimo sebe na prvo mesto. Tudi za svoje najbližje bomo običajno naredili vse, posebej za otroke, za katere pogosto slišimo, da bi starši dali svoja življenja. Kam pa postaviti Boga? Takoj za najdražjimi? Ali je Bog nekje zraven? Kaj pričakuje Jezus? »Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem, da ločim človeka od njegovega očeta, hčer od njene matere, snaho od njene tašče; in človekovi sovražniki bodo njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden (Mt 10, 34-37).

Jezusova izjava, ki je nismo »vajeni« posebej v Novi zavezi. Mnogokrat se spotaknemo ob Staro zavezo in krvave boje ter spopade. Zato Staro zavezo odrivamo, kot da se nas ne tiče. Vendar Bog je nespremenljiv! In če je nespremenljiv, se ni spremenila tudi Njegova »nasilna« narava! Pa je res nasilna? Boste rekli, če nekdo nekoga pokonča, mu je vzel življenje je morilec. Ali Bog pokonča koga iz dolgčasa? Mar kličemo Boga na odgovornost? Mar ne verujemo, da je Jezus Resnica? Mar ni po Jezusu vse ustvarjeno? (Veroizpoved!) In Jezus je rekel Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni (Jn 14, 11) in Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela Oče; kar namreč dela on, dela enako tudi Sin (Jn 5, 19). Bomo po tem takem imeli Jezusa za krvnika? Moja pot da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne? (Ezk 18, 25) Bog Oče je sodbo predal Jezusu Kajti Oče nikogar ne sodi, ampak je dal vso sodbo Sinu (Jn 5, 22). Ali ni Bog Stvarnik? Ali ni Bog vseveden? Potem ve za vsakega na Zemlji ali veruje vanj ali ne.

In ko je izpeljal izvoljeni narod iz Egipta, jih je varoval. Peljal jih je preko ozemelj drugih znatno močnejših, sovražnih narodov. Vsak narod, ki ni dovolil prehoda izvoljenega ljudstva preko svojega ozemlja je bil iztrebljen. Kruto? Pokončani narod ni imel vere v Troedinega Boga, ampak je veroval v svoje bogove. In ves boj, ki se je odvijal na Zemlji in ki se tudi sedaj odvija, je boj med dobrim in zlim. Boj med drugimi božanstvi in Troedinim Bogom. Kolikokrat smo že omenili, da Troedini Bog svoje varuje tudi enega samega pravičnega Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim (Iz 49, 15). Vedimo, da Bog vidi na konec zaradi svoje vsevednosti. In ne sodimo, da ne bomo sojeni! Namreč del naše vere je, da so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi (Iz 55, 9). Bog je Pravičen! Če želimo v Večnost, Bog od nas pričakuje brezpogojno poslušnost, kjer ni prostora za dvome. Odgovor nam poda sam Jezus. Vprašam vas, kdo je dal življenje za vse nas? Se nam zdi manj vredno ali nepomembno, da je to naredil sam Bog in človek hkrati, Jezus Kristus? Boste rekli saj On lahko, kaj pa je to zanj? Sodimo in presojamo? Nihče naj se ne veseli nad menoj, vdovo in od mnogih zapuščeno. Opustošena sem zaradi grehov svojih otrok, ker so se odvrnili od Božje postave (Bar 4, 12). Pred koncem smo!

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 12.7. do 19.7.2020)

NED 12.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA; + ZUPANČIČ Pavel
Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Ivan (obl), Sp. Znojile
2.+ Marjanca, Rado MEDVEŠČEK, MEDVEŠČEK (Znojile), KUDER, MEDVEŠČEK (Čebine)
Podlipovica Ob 10.00 V čast sv.Morhorju in Fortunatu za sosesko
PON 13.7. Čemšenik Ob 7.00 + BRIGELJ Ljudmila;  2. + KNEZ Frančiška
Ob 17.00 + ARH Marko;  2. + STRMLJAN Vera
SOB 18.7. Čemšenik Ob 19.00 + MIZORI Stanislava, sin Stanko
2. + KLOPČIČ Marjan(obl) POGLAJEN Marija, BREGAR Marija;  2. + ZUPAN Branko
NED 19.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + Antonija, Franc (obl) ŠPANOVI
2. + GROBLJAR Franc Rafael (30.dan)
Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Jože (30.dan)

OBVESTILA

*V ponedeljek (13.7.) je v Čemšeniku celodnevno češčenje: svetega Rešnjega Telesa:  ob 7 h sv. Maša; Razpored češčenja sv.Rešnjega telesa: od 8.00 – 9.00: Znojile; 9.00 -10.00: Zg. Jesenovo; 10.00 – 11.00: Sp.Jesenovo; 11.00 – 12.00: Brezje; 12.00 -13.00: Čemšenik; 13.00 -14.00: Doberljevo; 14.00 – 15.00: Ržiše; 15.00 – 16.00: Razbor; 16.00 – 17.00: Mladino in kdor ni mogel preko dneva; ob 17 h sveta maša, katero vodi g. Janez Mrak, župnik v Kisovcu

*Krstna nedelja v juliju bo v nedeljo 19.7. med mašo. Priprava na krst – Čemšenik sobota 18.7. po večerni maši.

*V nedeljo 26.7. bo Krištofova nedelja, nedelja MIVA, ko smo povabljeni, da prispevamo za vsak srečno prevožen kilometer za misijonarje.

*Srečanje obeh župnij – piknik bo v nedeljo 2.8. pri svetem Primožu. Prispevek za odraslega 10 €. Prijava pri župniku

DOBRA DELA: +PIKELJ Jože:5M- družina Pribožič iz Gorice pri Brestanici; 3M- Tamburaški orkester KUD Ivan Lončarič Trniče; 1M- Irena in Jani Lavrin iz Dobovca; 1M- Nevenka Kuhelj z družino; 1M- zakonska skupina Most iz Ptuja; 3M- družina Pribožič iz Ptuja; 1M- Martin Korošec iz Ptuja; 1M- Nežka Bračič iz Ptuja; 1M- družina Šešerko iz Ptuja; 1M- Ivan Kajbič, Jesenovo; 1M- Silva in Bine Poznajelšek, Jesenovo; 1M- Francka Bokal, Jesenovo- 1 maša Kovačevi iz Gamberka; 1M- Vogrinec-Kirbiš, Maribor; 1M- družina Jožeta Smrkolja, Mlinše; 6M- družina Bogdanovič, Švica + družina Irene Schönholzer; 1M- Prijatelj Ivan; 1M- Matjaž Švagan, župan; 1M- Ašič Tone; 2M- Sotoškovi iz Gorice pri Brestanici; 1M- Atelšek Zdravko in Jožica; 1M- družina Virant, Ržiše; 1M- Ljudmila Kos, Dolenjska; 2M- Ani, Kristl in Rafko z družinami1M- Razboršek Mirko,Marija; 1M- teniški prijatelji iz BTC; 1M- Bokal(Čemšenik); 1M- Izlaški; 1M- Zupan Peter(Ržiše)1M- Vodlan Maks; 1M- Brvar Evgen; 1M- Drnovšek(Zavine); 1M- Žižek Slavko Vida; 1M- Janez, Marija Drnovšek