pogrebPri pogrebu je zelo dobro, da se dogovorite z župnikom za okviren datum pogreba še preden se pokliče pogrebno službo. Po ureditvi pri pogrebni službi se obrnite na župnika, da se dogovorite za točen datum in uro pogreba, ter uredite vse potrebno za vpis pokojnega v mrliško knjigo.

Zelo lepo je, da je pogreb cerkveni s sveto mašo, ker je to en velik dar za pokojnega. Če se ve, da so nekomu štete ure, je zelo lepo, da se pokliče župnika, da pokojnemu podeli zakrament bolniškega maziljenja in odvezo od grehov. Če želite, da pri pogrebu sodelujejo tudi pevci ali kaj drugega, se tudi obrnite na župnika, da se skupaj dogovorite kako in kaj.

Pogoj za izvedbo krščanskega pogreba je, da je pokojni vsaj krščen.

Zvonenje

Ob smrti se izvede tudi zvonenje na župnijski cerkvi ali podružnici. Zvonenje se izvede tudi zvečer pred pogrebom, na dan pogreba zjutraj ob 7h, opoldne in pri pogrebu. Če bo pokojni ležal v mrliški vežici preko noči, se naj tudi obvesti župnika, da pride molit za pokojnega.

Poslovilna vežica

Poslovilna vežica je v upravljanju Krajevne skupnosti Čemšenik, zato se je potrebno pred pogrebom dogovoriti v pisarni Krajevne skupnosti, na tel. št. 030 219 661 ali 031 727 999 ali si preberete na oglasni deski poslovilne vežice oziroma spletni strani KS Čemšenik.

 

NAZAJ