Vse pripravljeno za drugo fazo obnove farne cerkve

Vse pripravljeno za drugo fazo obnove farne cerkve

V preteklem tednu so se okoli čemšeniške cerkve začela pripravljalna dela za drugo fazo obnove župnijske cerkve Marije Vnebovzete.

Podpisale so se vse potrebne pogodbe in pridobila vsa potrebna dovoljenja, zavarovala se je okolica cerkve, še posebej nekaj najbližjih grobov in spomenikov, tako da se bodo v ponedeljek, 31. maja lahko začela dela. Izvajalec del GEOtrans iz Ljubljane bo izvedel tako imenovani “ground jetting” – podbetoniranje obstoječih temeljev, ki je pogoj za zagotovitev trdnosti, da se bo lahko kasneje izvedla še obnova same cerkve.

Začenjamo drugo fazo obnove čemšeniške cerkve

“Podbetoniranje bo trajalo približno en mesec, da se utrdi cerkev in temelje, potem bomo pa nadaljevali z deli naprej,” je povedal župnik Janez Mihelčič. “Hvala vsem skupaj za pomoč in tudi prošnja za naprej.”

“Najbolj nas skrbi voda,” pravi Oto Kolenc

V sklopu prve faze obnove, kjer se je izvedlo sidriranje terena in postavili oporni zidovi, se je pri izvajanju vrtin ugotovilo, da je pod samimi temelji zaradi vode nastalo precej lukenj in netrdnega materiala. Z izvedbo podbetoniranja se bodo vse te luknje zapolnile s cementno mešanico, ki se ga pod tlakom vbrizga v vrtine. Samo vrtine se bodo vrtale z vodo, da se ves sipki material razrahlja, ob izvleku sonde se vse odprtine zapolni s cementno mešanico, na koncu pa se vstavi še kovinska sidra, da se izvede armiranje, kar naj bi po mnenju stroke ustvarilo dovolj trdna tla, da se lahko izvede še obnova samega objekta.

“Če bi ground jetting izvajali na stare oporne zidove, je vprašanje, če bi ti zidovi zdržali. Stroka nam je potrdila, da je ta vrstni red pravi,” je povedal Oto Kolenc, ključavničar v čemšeniški cerkvi. “Skrbi nas še sama voda, ki se pretaka pod cerkvijo, tako da bomo morali pozorno spremljati količino vode in kaj se z njo dogaja.”

Izvajanje podbetoniranja se bo najprej v prvi fazi izvedlo na zunanji strani objekta, kjer je geodet že označil vrtine. Vrtine se bodo vrtale po sistemu “vsaka tretja”, da se ne zrahlja preveč terena naenkrat in se nato vračajo nazaj. Druga faza pa zajema podbetoniranje iz notranje strani objekta, kjer bodo vrtine izdelali z manjšim strojem, ki ga bo možno spraviti skozi cerkvena vrata. Same vrtine in izvajanje podbetoniranja je predvideno za del “ladije”, se pravi od glavnega vhoda do oltarja, podbetoniranje v delu glavnega oltarja ni predvideno.

Cement, ki je shranjen v silosu, se prečrpava v mešalec, kjer se dodaja voda, mešanica se dovaja v črpalko, kjer se po ceveh pod pritiskom vbrizgava v vrtino.

Izvajalec del na vrtinah je GEOtrans iz Ljubljane, vsa pripravljalna dela, ki zajemajo izvedbo nasipov, postavitev zaščitne ograje in zaščite grobov upravlja podjetje Gradbeništvo Franc Novak, ki je tudi predvideno, da bo v kasnejši fazi obnavljalo sam objekt cerkve. Samo pomoč pri izvajanju del nudijo tudi krajani sami, ključarji in gospodarski svet.