REVIJA VZGOJA – REVIJA ZA UČITELJE, VZGOJITELJE IN STARŠE

Revija vzgoja
Foto: radio.ognjisce.si

Revija Vzgoja, revija za učitelje, vzgojitelje in starše, je namenjena učiteljem, vzgojiteljem, staršem in vsem, ki delajo z otroki in mladimi. Revija izhaja od leta 1999, štirikrat letno: marec, junij, september, december. Aktualna in zanimiva je tako na pogled kot po vsebini.

Revija Vzgoja

Po svoji uredniški zasnovi je interdisciplinarna in odpira vprašanja, ki se dotikajo osebnostne rasti mladih – v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih formalnih in neformalnih oblikah vzgoje.

Prepričani smo, da se je treba v naši državi še bolj sistematično in strokovno posvečati vzgoji, saj gre za talente, razvoj osebnosti, preventivno vzgojno delo, oblikovanje identitete.

Revija izhaja štirikrat letno. V žarišče vsakič postavimo eno od aktualnih vsebin ter skušamo nanjo pogledati z več zornih kotov. Revijo pa bogatijo tudi stalne rubrike: Uvodnik, Naš pogovor, Biti vzgojitelj, Duhovno izkustvo, Razredništvo in vzgojni načrt, Starši, Vzgojna področja, Prostovoljno delo, Izkušnje. Prebrali smo, Iz življenja DKPS, Napovedni koledar, Summary ter Avtorji.

Stremimo k temu, da so članki izkušenjski in strokovni ter kot taki v pomoč učiteljem, vzgojiteljem in staršem.

Pri reviji Vzgoja sodeluje tudi naš sokrajan Blaž Vozelj s svojimi strokovnimi članki, kjer vam predstavlja različne vidike duhovnosti, ki osebam bogatijo življenje.

Letna naročnina na revijo je za leto 2020 samo 23 €. Vsaka posamezna številka stane 5,80 €.

Revija Vzgoja je lahko tudi lepo darilo za vaše sorodnike, sodelavce, prijatelje, znance. Revijo Vzgoja lahko naročite tukaj.