Program oktoberskih molitvenih 15 minut

Molitvenih 15 minut

Pripravi miren, napol svetel prostor in Božjo podobo. Umiri se in pomisli na Boga. Razmišljaj ob tezejski glasbi (ekumenske skupnosti Taize za mlade, iz Francije):

KRATKA RAZLAGA NAMENA SREČANJA

Dragi farani čemšeniške župnije!

Zopet se lahko ”srečujemo le tako, na daleč”. A, če dobro pomislimo, združeni z Bogom v eno skupnost Božjih otrok, ki vsak mesec moli, nismo nikoli daleč drug od drugega, saj nas vse napolnjuje isti Sveti Duh in nas zbližuje. Tako je tudi danes, tako bo tudi prihodnje tedne, ko še ne bomo mogli moliti v naši kapeli. Vendar ne pozabimo, to je priložnost, da okrepimo družinsko molitev in dobra dela, to je priložnost, da Boga povabimo v svoj dom. Se zavedamo tega?

Danes pri Molitvenih 15 razmišljamo o PRILOŽNOSTIH, KI JIH PONUJA TRENUTNA PREIZKUŠNJA.

(trenutek)

V imenu Očeta…

Molitvenih 15 minut

UVODNA MOLITEV

Molimo k Bogu, ki nam daje zgled in svojo ljubezen, da spregovori v naših srcih:

(trenutek)

V zbranosti in premišljevanju dvakrat ponovimo tezejske vzklike k našemu Gospodu (lahko tudi zaprete oči).

Bog je milostljiv. –II-  (enako ponovim še enkrat)
Zaupaj vanj in Bog bo s tabo. –II- (enako ponovim še enkrat)
Bog je milostljiv. –II-  (enako ponovim še enkrat)
Ljubi in se ne boj! –II-  (enako ponovim še enkrat)

Po Kristusu našem Gospodu: Amen!

KRATKA ZGODBA

Sedaj premišljujmo ob kratki zgodbi, ki nas tokrat nagovarja s svojim sporočilom takole:

Sveti Frančišek se je nekega dne pogovarjal z enim od asiških plemičev, ki je tožil nad zmedo, nadlogami in nesrečami, ki pretresajo svet. »Gospod, ne vznemirjajte se zaradi teh stvari,« mu je dejal sveti mož, »kajti imamo zdravilo zoper vse to.«

»Kakšno zdravilo obstaja zoper tako zlo?« je vprašal plemič.
Sveti Frančišek je odgovoril: »Zelo preprosto. Vi in jaz morava postati to, kar sva in se resnično notranje spreobrniti. Vsak človek naj potem naredi isto in prenova bo uspela. Najslabše je, če vsi govorijo, kako bi se morali drugi spremeniti, a se ne potrudijo, da bi odpravili svoje napake.« (zbral Božo Rustja)

Sedaj si vzemi nekaj trenutkov tišine za osebni premislek … (tišina ob tezejskih spevih)

Molitvenih 15 minut

TRENUTKI TIŠINE ZA POGLOBITEV MISLI

vsaj 2-3 min

Kaj pa mi? Kako vidimo čas, v katerem živimo? Kaj se bomo iz te preizkušnje naučili? Kaj lahko naredimo? (trenutek)

Škof Jamnik je v enem svojih zapisov omenil lepo prispodobo. Takole pravi: ”Ko neki človek vidi kopico kamenja, se mu zdi samo nepomemben kup okrušenega, neobdelanega materiala, ko pa ta isti kup vidi neki drugi človek, si v mislih že predstavlja katedralo.”

Trenutni časi so časi preizkušenj, časi, ko je težko, zmedeno, hudo. Res je! In iz vsega tega se lahko, in človeštvo bi se moralo, nekaj naučiti, spreobrniti na bolje. Samo tako bomo ta čas uspeli preživeti. In Bog želi ravno to, da se spreobrnemo v resnično, dejavno ljubezen, ki nam jo podarja, da živimo kot bratje in sestre, ter da začnemo graditi boljši jutri pri sebi. Le priložnost za to moramo videti. Mesec oktober je mesec rožnega venca. Molitev, premišljevanja, dobra dela, medsebojna pomoč in ljubezen so poti, ki nas vodijo naprej. (trenutek)
Naj nas Bog po Svetem Duhu razsvetljuje, da se bomo znali spreobrniti, po Kristusu našem Gospodu- amen.

(trenutek)

DESETKA ROŽNEGA VENCA ZA POVEZANOST IN UPANJE  FARANOV

Počasi se pripravimo za desetko rožnega venca. V tišini ali na glas izreci namen te molitve. V tej desetki rožnega venca Gospod, pa te tudi prosimo za povezanost in upanje faranov naše čemšeniške župnije:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
10x Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
10x Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
O Jezus, odpusti nam naše grehe….

Molitvenih 15 minut

SPONTANE PROŠNJE

V Pismu Filipljanom lahko beremo: Na vse mogoče sem se navadil, biti sit in biti lačen, biti v izobilju in biti v pomanjkanju. Vse zmorem v Njem, ki mi daje moč.

Z Bogom zmoremo!

Sedaj je čas za prošnje k Bogu. Prosimo lahko za karkoli: za župnijo, družino, soljudi, za vrednote, za domovino, za ljudi, ki rabijo našo pomoč, za boljše čase…, vse karkoli izrečemo iz srca bo slišano.

(trenutki tišine za spontane prošnje)

(Preberemo lahko tudi katero izmed spodnjih prošenj)

Prosimo te dobri Jezus, razsvetljuj nas, da bi se znali spreobrniti in živeti dobro življenje s svojimi brati in sestrami.  Prosimo te usliši nas. (trenutek)
Prosimo te dobri Jezus za vse širom sveta, ki so zboleli za koronavirusom ali katero drugo boleznijo; potolaži jih in jim daj moči, nam pa odprta srca za pomoč in molitev zanje.Prosimo te usliši nas.
Gospod, prosimo te za našo župnijo in čemšeniško cerkev, pomagaj vsem faranom vztrajati v dobrem. (trenutek)
Marija naša pomočnica, prosimo te za  zdravje vseh, ki so v naših mislih. Prosimo te usliši nas.
V teh dneh se spominjamo pokojnih, prosimo te Bog bodi jim bogat plačnik v nebesih.  Prosimo te usliši nas.
Vse svetnike in svetnice prosimo, naj pri Bogu izprosijo milosti za nas in naše najdražje.  Prosimo te usliši nas.
Gospod Jezus, prosimo te, razsvetljuj nas, da bi okrepili molitev rožnega venca. Prosimo te usliši nas.
Prosimo te tudi za vse tihe prošnje v našem srcu (trenutek) sprejmi jih Gospod. Prosimo te usliši nas.

SKUPNA MOLITEV ZA ŽUPNIJO

(trenutek)
Z odločitvijo za dejavno vero in ljubezen želimo zmoliti molitev za povezanost in upanje faranov v čemšeniški župniji.

Vsemogočni, večni Bog, ki z modrostjo vodiš naša pota. Ponižno te prosimo, daj, da bomo farani med seboj eno, kljub vsem preizkušnjam; da bodo naši koraki skupni, da bodo naše roke zbirale skupno. Prosimo te, naj naša srca bijejo kot eno in naše duše čutijo medsebojno povezanost. Želimo si, da bodo naše misli skupne, da bodo naša ušesa skupaj poslušala v tišini in naše oči gledale drug na drugega. Skupaj molimo, da te bodo naše ustnice skupno prosile za usmiljenje in blagoslov!

Danes molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. Poglej na nas in nam podeli svojega blagoslova, da bomo poglobili vero, okrepili upanje in Ti zaupali, da boš varoval in spremljal nas, našo župnijo ter vse, ki jih priporočamo zdaj in vekomaj. Amen!

Za blagoslov se še pokrižam: V imenu Očeta  (trenutek)

ZAKLJUČEK

Naj v nas odzvanja sporočilo današnje zgodbe: čas preizkušenj, je priložnost za izboljšanje naših odnosov, dejanj, razmišljanj, povezanosti z Bogom. Sledimo dobremu, zaupajmo v Boga, ravnajmo se tako kot je prav in v dobro vseh ljudi, da bomo skupaj zmogli.

Povabimo v teh dneh s svoj dom našega Boga pri večerni molitvi, prenosu svete maše. Pokličimo svoje najdražje, pošljimo jim lepe misli, da bomo gradili povezanost med nami.  Spomnimo se rajnih in jih priporočimo Bogu. Molimo za vse, ki so bolni in za vse, ki se trudijo zoper bolezni. Poslušajmo prave strokovnjake, podpirajmo drug drugega in bodimo zgled. ” Vse zmoremo v Njem, ki nam daje moč.”(Flp 4,12) 

Tokratnih Molitvenih 15 minut molimo po svojih domovih, povezani v istem Duhu. Kdor želi, lahko natisnjen program dobi tudi v župnišču, v času, ko je možnost individualnega svetega obhajila in molitve.

Pripravil: Blaž Vozelj

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius