Program majskih molitvenih 15 minut

Program majskih molitvenih 15 minut

Molitvenih 15 minut molimo skupaj v čemšeniški kapeli, enkrat mesečno ob sobotah zvečer.

Besedilo molitvenih 15 za družinsko ali osebno molitev doma

Pripravi miren, napol svetel prostor in Božjo podobo. Umiri se in pomisli na Boga. Razmišljaj ob tezejski glasbi (ekumenske skupnosti Taize za mlade, iz Francije):

KRATKA RAZLAGA NAMENA SREČANJA

Dragi farani čemšeniške župnije!

Smo še v velikonočnem času, ko se spominjamo Jezusovega prikazovanja učencem, lomljenja kruha, učenja, vnebohoda in končno binkošti, ki jo še pričakujemo. Jezus nam v tem času preko svetopisemskih pričevanj sporoča, da je z nami za vse življenje, da nas varuje, vodi, usmerja… Tako nam bo na binkoštni praznik vsem podelil moč  Svetega Duha, da bi tudi mi lahko pričevali in delovali zanj. Ta moč pa je milostni dar, s katerim po svojih močeh zmoremo delati dobro v svetu. A včasih moramo priznati, da ni vse v naši moči, saj je le Bog vsemogočen. Kaj pa naj storimo takrat?

Danes pri Molitvenih 15 razmišljamo o POTRPEŽLJIVEM ČAKANJU.

(trenutek)

V imenu Očeta…

UVODNA MOLITEV

Poglejmo v svoja srca. Tam je prostor za srečanje z Bogom. Molimo s ponižnim srcem, da nam nakloni milosti Svetega Duha in nam spregovori: (trenutek)

V zbranosti in premišljevanju ponovite (lahko tudi zapremo oči):

Ti si vir življenja . -II-

Ti si plamen ljubezni . -II-

Pridi Sveti Duh -II-

Po Kristusu našem Gospodu. Amen

KRATKA SPOROČILNA ZGODBA

Tokrat pa premišljujmo kaj nam Bog sporoča preko poučne zgodbe, na način kot je tudi Jezus učil občestvo:

Ladja je zaradi oseke nasedla na plitvini. Vlačilci so jo neuspešno skušali spraviti v globljo vodo. Potem pa je kapitan ladje poslal vlačilce nazaj v pristanišče. Posadki je dejal: ”Mi bomo potrpežljivo čakali.” Počakali so do plime, ko se je voda dvignila in ladja je bila rešena.

Česar ni mogla storiti človeška moč je storila moč plime v oceanu.

zbral: Božo Rustja

(tišina ob tezejskih spevih)

TRENUTKI TIŠINE ZA POGLOBITEV MISLI

vsaj 2-3 min

Vsi ljudje smo v Božjih rokah. On ima moč, da lahko stori tudi to, kar se nam zdi nemogoče. Zato moramo zaupati Vanj in potrpežljivo čakati. Moramo pa pred tem poskusiti vse, kar je možno in v naši moči. Le tako nam bo uspelo- z našim trudom in Božjo pomočjo. (trenutek)

Tudi ladjo v zgodbi so skušali rešiti, a neuspešno. Potem pa je Božja moč namenila plimo, voda je narasla in ladja je bila rešena. Podobno se je zgodilo v prvi Cerkvi na binkošti, ko je Jezus rekel: ”Jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višine.” In apostoli so enodušno vztrajali v molitvi.

Kaj pa mi? Storimo v stiskah in preizkušnjah vse kar je dobro in mogoče po naših močeh, da bi se rešili hudega? Ali le čakamo, mogoče se celo pritožujemo, pa nič ne naredimo? Ko storimo vse kar lahko, potem moramo le še potrpežljivo čakati, da Bog naredi tisto, kar nam je usojeno. Bog je z nami.

Naj nas Bog razsvetljuje, da se bomo trudili po svojih močeh in potrpežljivo čakali . Po Kristusu našem Gospodu-amen. (trenutek)

DESETKA ROŽNEGA VENCA ZA POVEZANOST IN UPANJE FARANOV

Počasi se pripravimo za desetko rožnega venca.

V tišini ali na glas naj vsak izreče namen te molitve.

V tej desetki rožnega venca Gospod, pa te tudi prosimo za povezanost in upanje faranov naše čemšeniške župnije:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

10x Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

10x Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

O Jezus, odpusti nam naše grehe….

SPONTANE PROŠNJE

V svetem pismu beremo:   Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.  Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden.  Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom.«”

Smo v pripravah na binkošti, ki bo naslednji teden. Prosimo Boga za milosti Svetega Duha, da bomo znali tudi mi potrpežljivo čakati. Sedaj je čas za prošnje k Bogu.

Kdor želi jih lahko pove na glas, da skupaj prosimo našega Gospoda za milosti. Prosimo lahko za karkoli: za družino, prijatelje, župnijo, domovino, vrednote… Karkoli izrečemo iz srca bo pri Bogu slišano:(trenutki tišine za spontane prošnje)

(Preberemo lahko tudi katero izmed spodnjih prošenj)

Sveti Duh, ti si Bog z nami. Razsvetljuj nas, da bomo delali dobro po svojih močeh in znali potrpežljivo čakati na Božjo pomoč. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Sveti Duh, prosimo te za vse birmance, botre in starše, ki v teh časih prejemajo zakrament sv. Birme. Naj čutijo poslanstvo, ki ga ti naklanjaš vsakemu za izpolnjeno življenje.   Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Sveti Duh, prosimo te da naklanjaš mir, ki ga tako zelo potrebujemo. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Sveti Duh, prosimo te, da blagosloviš našega župnika, župnijske sodelavce, našo čemšeniško cerkev, ki se obnavlja in vse župljane.  Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Sveti Duh, darujemo pa ti tudi za vse tihe prošnje v našem srcu (trenutek). Prosimo te, usliši nas!

SKUPNA MOLITEV ZA ŽUPNIJO

(trenutek)
Z odločitvijo za živo vero in ljubezen želimo zmoliti molitev za povezanost in upanje faranov v čemšeniški župniji.

Vsemogočni, večni Bog, ki z modrostjo vodiš naša pota. Ponižno te prosimo, daj, da bomo farani med seboj eno, kljub vsem preizkušnjam; da bodo naši koraki skupni, da bodo naše roke zbirale skupno. Prosimo te, naj naša srca bijejo kot eno in naše duše čutijo medsebojno povezanost. Želimo si, da bodo naše misli skupne, da bodo naša ušesa skupaj poslušala v tišini in naše oči gledale drug na drugega. Skupaj molimo, da te bodo naše ustnice skupno prosile za usmiljenje in blagoslov!

Danes molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. Poglej na nas in nam podeli svojega blagoslova, da bomo poglobili vero, okrepili upanje in Ti zaupali, da boš varoval in spremljal nas, našo župnijo ter vse, ki jih priporočamo zdaj in vekomaj. Amen!

Za blagoslov se še pokrižamo: V imenu Očeta  (trenutek)

ZAKLJUČEK

Naj v nas odzvanja sporočilo današnje zgodbe: »Storimo vse kar je v naši moči, potem pa zaupajmo v Gospoda in potrpežljivo čakajmo, njegove milosti. On je z nami po Svetem Duhu.«

Pričakujmo binkošti prihodnjo nedeljo in prihod Svetega Duha, ki nas bo prenovil.

Snidemo se zopet junija! Povabljeni k molitvi in druženju z Bogom.

Za vas pripravil: Blaž Vozelj

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius