Program februarskih molitvenih 15 minut

Program februarskih molitvenih 15 minut

Molitvenih 15 minut ponovno molimo skupaj v čemšeniški kapeli, enkrat mesečno ob sobotah zvečer.

Besedilo molitvenih 15 za družinsko ali osebno molitev doma

Pripravi miren, napol svetel prostor in Božjo podobo. Umiri se in pomisli na Boga. Razmišljaj ob tezejski glasbi (ekumenske skupnosti Taize za mlade, iz Francije):

KRATKA RAZLAGA NAMENA SREČANJA

Dragi farani čemšeniške župnije!

Kako zares potrebujemo drug drugega smo v teh časih preizkušenj še posebej spoznavali, saj svojih najdražjih nismo mogli toliko obiskovati kot sicer, vzdrževali smo razdaljo… Dejansko pa smo šele v takih časih odkrili kakšen bistven pomen ima za nas skupnost: pa naj bo to družina, prijatelji, sodelavci, soseska, župnija, društvo… Skupnost nas bogati, saj vsak prispeva svoj delček, ki je še kako pomemben. Kaj pa mi prispevamo v skupnostih, kjer živimo? Naj bo post, ki je pred nami čas za razmislek o tem in dejavno prispevanje skupnostim, katerim pripadamo. To je lahko naša postna zaobljuba.

Danes pri Molitvenih 15 razmišljamo o POMENU SKUPNOSTI.

(trenutek)

V imenu Očeta…

UVODNA MOLITEV

Poglejmo v svoja srca. Tam je prostor za srečanje z Bogom. Molimo s ponižnim srcem, da nam nakloni milosti in nam spregovori: (trenutek)

V zbranosti in premišljevanju ponovimo del molitve sestre Ursule Bittner (lahko tudi zapremo oči):

Ponovite: Gospod trkam na vrata tvojega usmiljenja, –II- 

ker se zavedam svoje malomarnosti in napak v življenju.

Ponovite: Gospod trkam na vrata tvoje pravičnosti,  –II- 

ki nas presoja z ljubeznijo tako, da vedno zmaga dobro.

Ponovite: Gospod trkam na vrata tvoje potrpežljivosti,  –II- 

ki vidi moje zgrešene korake in poti, pa čaka dokler se mi vest ne zbudi.

Ponovite: Gospod trkam na vrata tvoje modrosti,  –II- 

edino ona pozna vse moje nagibe, ki usmerjajo moje življenje.

Ponovite: Gospod trkam na vrata tvoje očetovske skrbi,  –II- 

s prošnjo, da bi po slovesu od tega sveta vstopil v večni dom.

Po Kristusu našem Gospodu; amen!

KRATKA ZGODBA

Tokrat pa premišljujmo kaj nam Bog sporoča preko poučne zgodbe takole:

V neki podeželski cerkvi je vsako nedeljo opravljal svojo službo organist, ki je znal iz svojega glasbila izvabljati čudovite melodije. Vsako nedeljo pa je zvesto opravljal svojo službo tudi fant, ki je gonil meh, da so orgle sploh igrale. Na koncu neke božje službe je fant, vidno zadovoljen, organistu dejal: ” Danes sva spet dobro igrala”. Organist pa mu je odvrnil: ” Midva? Jaz sem igral!”

Naslednjo nedeljo je organist kot običajno sedel za orgle, da bi začel igrati, toda orgle so ostale neme. Ves iz sebe se je ozrl proti mehu. Ob njem je mirno sedel fant, ki je meh običajno poganjal. Pogledal je proti organistu in vprašal: ”Kdo igra?” Organist se je namuznil in priznal: ”Midva! Pridi, dajva!” In skupaj sta igrala kot vsako nedeljo popreje.

 

Sedaj si vzemimo nekaj trenutkov tišine za osebni premislek, kaj nam ta zgodba sporoča in se pogovorimo z Bogom … (tišina ob tezejskih spevih)

TRENUTKI TIŠINE ZA POGLOBITEV MISLI

Vsak od nas je pomemben in lahko prispeva svoj delček k celoti, k skupnemu dobremu. Skupaj lahko in zmoremo veliko. Le zavedati se moramo tega in priznati to, da drug drugega potrebujemo, kar je v bistvu zelo dobro. (trenutek)

Pomislimo nocoj, kako nas Bog kliče, da delamo dobro in prispevamo k skupnosti. Kaj lahko naredimo, da nam bo skupaj lepše, boljše? Postni čas, pred katerim smo je priložnost za to, da naredimo nekaj dobrega.

Molimo k Bogu za to razsvetljenje in ga povabimo v naša srca, da bodo naša dejanja izžarevala Božje delovanje.

Naj nas Bog razsvetljuje, da se bomo zavedali pomena skupnosti. Po Kristusu našem Gospodu-amen.

(trenutek)

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA ZA POVEZANOST IN UPANJE FARANOV

Počasi se pripravimo za desetko rožnega venca.

V tišini ali na glas naj vsak izreče namen te molitve.

V tej desetki rožnega venca Gospod, pa te tudi prosimo za povezanost in upanje faranov naše čemšeniške župnije:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

10x Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

10x Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

O Jezus, odpusti nam naše grehe….

SPONTANE PROŠNJE

Sveta Terezija iz Kalkute pravi: ”Ne zapravljajmo svojih moči za nekoristne stvari, ampak usmerimo svoje napore v iskanje Ljubezni za vse.”

Potrebujemo drug drugega in Boga.

Sedaj je čas za prošnje k Bogu. Kdor želi jih lahko pove na glas, da skupaj prosimo našega Gospoda za milosti. Prosimo lahko za karkoli: za družino, prijatelje, župnijo, domovino, vrednote… Karkoli izrečemo iz srca bo pri Bogu slišano:

(trenutki tišine za spontane prošnje)

(Preberemo lahko tudi katero izmed spodnjih prošenj)

Dobri Bog, daješ nam živeti v skupnosti, da bi že na svetu gradili Božje kraljestvo med nami, razsvetljuj nas, da bomo z dobrimi deli v postnem času pripravljeni pomagati drug drugemu. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog, prosimo te za naše družine, da bodo ognjišče molitve, sožitja in razumevanja.   Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog, prosimo te za naše prijatelje, da bomo skupaj z njimi osebno rasli.  Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog, prosimo te, da blagosloviš našega župnika, župnijske sodelavce, našo čemšeniško cerkev in vse župljane.  Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog, prosimo te, pokaži nam poti miru, ki ga prinašaš s svojim Sinom Jezusom Kristusom, saj mir še kako potrebujemo v današnjem nemirnem svetu.  Prosimo te, usliši nas! (trenutek)

Dobri Bog, darujemo pa ti tudi za vse tihe prošnje v našem srcu (trenutek), sprejmi jih Gospod.  Prosimo te, usliši nas!

SKUPNA MOLITEV ZA ŽUPNIJO

(trenutek)

Z odločitvijo za živo vero in ljubezen želimo zmoliti molitev za povezanost in upanje faranov v čemšeniški župniji.

Vsemogočni, večni Bog, ki z modrostjo vodiš naša pota. Ponižno te prosimo, daj, da bomo farani med seboj eno, kljub vsem preizkušnjam; da bodo naši koraki skupni, da bodo naše roke zbirale skupno. Prosimo te, naj naša srca bijejo kot eno in naše duše čutijo medsebojno povezanost. Želimo si, da bodo naše misli skupne, da bodo naša ušesa skupaj poslušala v tišini in naše oči gledale drug na drugega. Skupaj molimo, da te bodo naše ustnice skupno prosile za usmiljenje in blagoslov!

Danes molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. Poglej na nas in nam podeli svojega blagoslova, da bomo poglobili vero, okrepili upanje in Ti zaupali, da boš varoval in spremljal nas, našo župnijo ter vse, ki jih priporočamo zdaj in vekomaj. Amen!

Za blagoslov se še pokrižamo: V imenu Očeta  (trenutek)

ZAKLJUČEK

Naj v nas odzvanja sporočilo današnje zgodbe: »Bog nas je ustvaril za življenje v skupnosti. Drug drugega potrebujemo, da se lahko podpiramo, pomagamo, skupaj veselimo in sočustvujemo, skupaj molimo in delamo.«

Povabimo v svoje srce našega Boga pri večerni molitvi in obisku svete maše. Poskrbimo za svoje najdražje, da bomo gradili povezanost med nami. Darujmo kaj za našo župnijsko skupnost. Spomnimo se rajnih in jih priporočimo Bogu. Molimo za vse, ki so bolni in za vse, ki se trudijo zoper bolezni. Poslušajmo prave strokovnjake, podpirajmo drug drugega in bodimo zgled v besedah in dejanjih.

Kdor želi lahko nocojšnji program Molitvenih 15 vzame tudi na listu pri izhodu iz kapele ali pa ga najde na spletni strani župnije, kot do sedaj.

Snidemo se zopet v marcu! Bog vas živi!

Za vas pripravil: Blaž Vozelj

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius