PROGRAM APRILSKIH MOLITVENIH 15 MINUT ZA ŽUPNIJO

Čeprav po domovih, smo skupaj! Moč molitve premaga vse! Vzemi si 15 minut in moli za svoje najbližje, za upanje in optimizem zoper koronavirus, za bolne, za vse, ki delajo za čemšeniško župnijo, zase… Starejšim faranom naj priskočijo na pomoč mladi, ki so pri hiši, da bodo lahko molili in premišljevali ob molitvenih 15.

Za molitev in premišljevanje se je najprej potrebno pripraviti. K sodelovanju povabi še druge družinske člane, moliš pa lahko tudi sam. V prostoru naj se sliši le nežne melodije tezejskih spevov:

Pripravi križ in ga postavi na vidno mesto predse. Vzemi tudi rožni venec/molek. Prižgi svečo (če jo imaš) in luči z manj svetlobe.

Umiri se, globoko dihaj, glej Jezusa na križu ali pa zapri oči. (trenutki tišine)

Ko si pripravljen začni z Molitvenih 15.

Pozdrav, kratka razlaga namena in poteka srečanja

(Beri počasi)

Križ je vsak moj trenutek…je ena izmed lepih mladinskih krščanskih pesmi, ki še vedno odzvanja v naših mislih po veliki noči. Ampak kako je lahko križ vsak moj trenutek? Težo križa nosi vsakdo s seboj, le da jo nekateri sprejemajo, drugi pa ne. Enega naših križov predstavlja trenutno koronavirus. Ne pozabi, da vsi čutimo in nosimo ta križ. Križ, ki ni kazen, pač pa je odrešenje. Odrešenje, ki vodi v polnejše življenje s svojimi najdražjimi. Odrešenje, ki nas dela bolj potrpežljive. Odrešenje, ki v nas prebuja zavest lepot danosti, ki jih daje Gospod. Odrešenje, ki nas usmerja v prijaznejši svet. Odrešenje, ki vodi k spreobrnjenju duha. Jezus nas vabi in nagovarja: Pridi in se odreši! Pridi k meni! On nas odrešuje, On nas ima rad. Kaj pa lahko storim jaz? (trenutek)

Danes pri Molitvenih 15 razmišljam o POVEZANOSTI CERKVE, KI VLIVA UPANJE IN OPTIMIZEM.

(trenutek)
V imenu Očeta…

Uvodna molitev

Molim k Jezusu našemu Odrešeniku, da spregovori v mojem srcu:

(trenutek)

V zbranosti in premišljevanju dvakrat ponovim vzklike k našemu Gospodu Jezusu Kristusu (lahko tudi zaprem oči).

Jezus moj Odrešenik; kličem te –II-  (enako ponovim še enkrat)
Jezus moj Odrešenik; želim si te –II- (enako ponovim še enkrat)
Jezus moj Odrešenik; deluj v meni –II- (enako ponovim še enkrat)
Jezus moj Odrešenik; sprejemam te –II- (enako ponovim še enkrat)
Zdaj in vekomaj: Amen!

Kratka zgodba

Sedaj premišljujem ob kratki zgodbi, ki me nagovarja s svojim sporočilo takole:

V Egiptu je muslimanski vladar, kalif Al Hakim ukazal za devet let zapreti vse cerkve. Ukaz je bilo treba brezpogojno spoštovati. Čez nekaj časa se je kalif sprehodil po ulicah mestne četrti, kjer so živeli kristjani. To, kar je videl, ga je pretreslo. Iz vsake hiše je slišal molitev in slavljenje Boga. Tedaj je ukazal: »Takoj odprite cerkve in dovolite, da kristjani molijo, kakor želijo. Hotel sem v vsaki ulici zapreti po eno cerkev, toda s tem v vsaki hiši odprl eno cerkev!«

Kaj mi zgodba sporoča? Kaj me uči? Kako jo lahko povežem z današnjim časom in razmerami, v katerih smo. Kaj vse še želim povedati Bogu?
Sedaj si vzemi nekaj trenutkov tišine za osebni premislek … (tišina ob tezejskih spevih)

Trenutki tišine za poglobitev misli

vsaj 2-3 min

Koronavirus je morda res zaprl vse cerkve širom sveta in nam s tem onemogočil, da bi prihajali k našemu Gospodu. Ampak Bog nam je dal duha upanja in tolažbe, duha optimizma in poguma in s tem odprl v vsakem domu eno cerkev, s tem ko molimo preko televizijskih, radijskih in spletnih povezav. In koliko nas je! Cerkev je združena v eno, skupaj moli, prosi Boga in se mu zahvaljuje. Naj nas te razmere, čeprav je težko, utrdijo v veri in upanju in nam dajo možnost za osebno rast in boljše življenje, da bomo bolj cenili vse kar imamo. Poglejmo, kaj vse lahko naredimo bolje, kaj vse v naglici marsikdaj pozabimo… Zdaj je čas za bistveno-za izboljšanje odnosov, bogatitev življenja s tem, kar nas napolnjuje. Bog je med nami pri vsaki molitvi. Bog je z nami v vsaki težavi, krizi. Tudi sedaj je. Z nami nosi ta križ in nas odrešuje. Želi, da se te težki časi končajo, zato nam daje upanja, vztrajnosti, optimizma. Zaupajmo mu! (trenutki tišine)
(trenutek)

Desetka za povezanost in upanje faranov

Počasi se pripravi za desetko rožnega venca.

V tišini ali na glas izreci namen te molitve.

V tej desetki rožnega venca Gospod, pa te tudi prosimo za povezanost in upanje faranov naše čemšeniške župnije:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
10x Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. 10x
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
O Jezus, odpusti nam naše grehe….

Spontane prošnje

Jezus se je očitno prikazoval svojim učencem in jim želel: Mir z vami! Vedno je z nami, ko je lepo in ko je težko in nam želi miru. Ga vidimo in sprejemamo v svoje srce?

Sedaj je čas za prošnje k Bogu. Prosim lahko za karkoli: za župnijo, družino, soljudi, za vrednote, za domovino, za ljudi, ki rabijo našo pomoč, za boljše čase…, vse karkoli izrečem iz srca bo slišano.

 (trenutki tišine za spontane prošnje)

(Preberem lahko tudi katero izmed spodnjih prošenj)

Prosim te dobri Jezus, da bi prepoznali tvojo navzočnost med nami , v teh težkih časih in ostali povezani v eno cerkev upanja in miru.  Prosimo te usliši nas. (trenutek)
Prosim se dobri Jezus za vse, ki so zboleli za koronavirusom ali katero drugo boleznijo; potolaži jih in jim daj moči, nam pa odprta srca za pomoč in molitev zanje.
Gospod, prosim te za našo župnijo in cerkev, ki jo z velikim trudim in prizadevanjem obnavljajo, naj ostanemo povezani v tebi in med seboj. Prosimo te usliši nas. (trenutek)
Gospod, prosim te za  zdravje vseh, ki so v naših mislih. Prosimo te usliši nas.
Gospod Jezus prosim te za vse, ki jih imam rad in jih že dolgo nisem mogel videti; blagoslavljaj jih in jih čuvaj. Prosimo te usliši nas.
Prosim, te tudi za vse tihe prošnje v našem srcu (trenutek) sprejmi jih Gospod. Prosimo te usliši nas.

Skupna molitev za župnijo

(trenutek)

S trdno vero, pogumnim upanjem in optimizmom želim zmoliti molitev za povezanost in upanje faranov v čemšeniški župniji.

Vsemogočni, večni Bog, ki z modrostjo vodiš naša pota. Ponižno te prosimo, daj, da bomo farani med seboj eno, kljub vsem preizkušnjam; da bodo naši koraki skupni, da bodo naše roke zbirale skupno. Prosimo te, naj naša srca bijejo kot eno in naše duše čutijo medsebojno povezanost. Želimo si, da bodo naše misli skupne, da bodo naša ušesa skupaj poslušala v tišini in naše oči gledale drug na drugega. Skupaj molimo, da te bodo naše ustnice skupno prosile za usmiljenje in blagoslov!

Danes molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. Poglej na nas in nam podeli svojega blagoslova, da bomo poglobili vero, okrepili upanje in Ti zaupali, da boš varoval in spremljal nas, našo župnijo ter vse, ki jih priporočamo zdaj in vekomaj. Amen!
Za blagoslov se še pokrižam: V imenu očeta  (trenutek)

Zaključek

Naj v meni odzvanja sporočilo današnje zgodbe: Jezus je z menoj na tem križevem potu, daje mi upanja in moči, da ostajamo povezani v duhu, v eno cerkev vsak na svojem domu. Želi, da bi postal boljši človek in me ima rad!
Hvala ti Gospod za to!

Ko želiš, lahko ugasneš tezejsko glasbo in živiš sporočilo, ki ga je prinesel Gospod, preko teh Molitvenih 15, v tvoje srce.

Pripravil Blaž Vozelj