Program aprilskih molitvenih 15 minut

Program aprilskih molitvenih 15 minut

Molitvenih 15 minut molimo skupaj v čemšeniški kapeli, enkrat mesečno ob sobotah zvečer.

Besedilo molitvenih 15 za družinsko ali osebno molitev doma

Pripravi miren, napol svetel prostor in Božjo podobo. Umiri se in pomisli na Boga. Razmišljaj ob tezejski glasbi (ekumenske skupnosti Taize za mlade, iz Francije):

KRATKA RAZLAGA NAMENA SREČANJA

Dragi farani čemšeniške župnije!

Vesela aleluja, Kristus je vstal-res je vstal! Tako kot je rekel in obljubil se je iz vsemogočne ljubezni daroval za nas in naša življenja. Vstal je tretji dan in tudi nas obudil iz teme v življenje. Pokazal nam je pot odrešenja, luči in večnosti, ker je usmiljen nad vsem kar je Bog Oče ustvaril, in ker nas ljubi. Kako pa mi lahko Bogu pokažemo, da sledimo njegovemu usmiljenju in ljubezni?

Danes pred nedeljo Božjega usmiljenja, pri Molitvenih 15 razmišljamo o USMILJENJU.

(trenutek)

V imenu Očeta…

UVODNA MOLITEV

Poglejmo v svoja srca. Tam je prostor za srečanje z Bogom. Molimo s ponižnim srcem, da nam nakloni milosti in nam spregovori: (trenutek)

V zbranosti in premišljevanju ponovite (lahko tudi zapremo oči):

Molimo našega Boga in Odrešenika . -II-

Molimo našega Boga in Odrešenika . -II-

Božja ljubezen in usmiljenje trajata vekomaj. -II-

Božja ljubezen in usmiljenje trajata vekomaj. -II-

Aleluja, aleluja. -II-

KRATKA SPOROČILNA ZGODBA

Tokrat pa premišljujmo kaj nam Bog sporoča preko poučne zgodbe, na način kot je tudi Jezus učil občestvo:

V Španiji je cerkev, v kateri zelo častijo velik križ, na katerem je Jezusova desna roka odtrgana od žeblja in spuščena kot za blagoslov. Zakaj? Izročilo ve povedati, da je nekoč pod tem križem stala spovednica, v kateri so se ljudje spovedovali in prejemali odpuščanje grehov. Nekega dne se je neki mož spovedal težkih grehov in pokazal znake iskrenega kesanja. Spovednik je razmišljal, ali bi mu dal odvezo ali ne. Šlo je za velike in številne grehe.

Grešnik je vneto prosil in se iskreno kesal. »Dobro, dajem ti odvezo, toda glej, da ne zapadeš nazaj v iste grehe!« je bil spovednik strog. Spokornik je obljubil, da se bo poboljšal. Toda v svoji človeški slabosti je spet padel. Kesanje ga je spet privedlo pred spovednico pod velikim križem. »Tokrat vam ne morem dati odveze,« je rekel spovednik. »Vem, da sem slab človek. A zares se kesam in trdno obljubim …« je obljubil grešnik. »Prosim, dajte mi odvezo, rešite me bremena mojih grehov.«  Spovednik pa je ostajal neomajen, da mu ne more dati odveze v Jezusovem imenu.

Tedaj je bilo z velikega križa zaslišati ječanje. Jezus na križu je odtrgal desno roko od žeblja, jo stegnil nad grešnika in z njo naredil znamenje križa v odpuščanje grehov. Spovedniku je rekel: »Ti nisi bil zanj bičan, s trnjem kronan, pribit na križ in nisi zanj prelil svoje krvi! Ali nisi bral v evangeliju, kako sem bil usmiljen do Marije Magdalene, Samarijanke, Zaheja in številnih drugih grešnikov!« Nato je grešniku dejal: »Pojdi v miru. Odpuščeni so ti tvoji grehi, ker se jih zavedaš in iskreno kesaš!« zbral: Božo Rustja

(tišina ob tezejskih spevih)

TRENUTKI TIŠINE ZA POGLOBITEV MISLI

vsaj 2-3 min

Kakšno vsemogočno ljubezen in usmiljenje nam daje Bog… Ljubi nas, kljub našim slabostim, nas blagoslavlja, če se iskreno kesamo in trudimo ter nas usmiljeno odrešuje teže grehov. Kako zares dober je Gospod! (trenutek)

Težko se je poboljšati, še zlasti zato, ker smo ustvarjeni kot grešniki. A tudi spovedati in pokesati se je marsikdaj težko, če ne znamo uvideti svoje zmote in priznati napako. Božje usmiljenje pa je marsikdaj izven človeškega razumevanja; Bog nas odrešuje in usmiljeno odpušča grehe, če se jih kesamo, mi pa jih vedno znova in znova ponavljamo. A Bog vidi v srce in ve, kdo je iskren in se trudi poboljšati, kdo pa grehe ponavlja brez resnične želje po spreobrnenju. Marsikdaj se nam je tudi zato težko pokesati, saj Bog ve, kdo je njegov učenec in pričevalec, ki zaradi človeške slabosti ne zmore biti boljši, kdo pa je kot farizej v Jezusovi priliki zlagano pobožen. Kaj pa mi? Se trudimo za boljše življenje, četudi nam ne uspeva, in znamo tudi mi odpuščati drugim? Ali tega ne znamo in ne zmoremo?

Prosimo nocoj za naše iskreno kesanje in izročimo težo lastnih napak Bogu, ki jih bo usmiljeno blagoslovil.

Naj nas Bog razsvetljuje, da se bomo trudili poboljšati. Po Kristusu našem Gospodu-amen. (trenutek)

DESETKA ROŽNEGA VENCA ZA POVEZANOST IN UPANJE FARANOV

Počasi se pripravimo za desetko rožnega venca.

V tišini ali na glas naj vsak izreče namen te molitve.

V tej desetki rožnega venca Gospod, pa te tudi prosimo za povezanost in upanje faranov naše čemšeniške župnije:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

10x Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

10x Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

O Jezus, odpusti nam naše grehe….

SPONTANE PROŠNJE

V svetem pismu beremo:  ”Eden izmed razbojnikov je rekel: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti, še danes boš z menoj v raju.«”

Bog usmiljeno odpušča skesanemu grešniku in nas ljubi. Sedaj je čas za prošnje k Bogu. Kdor želi jih lahko pove na glas, da skupaj prosimo našega Gospoda za milosti. Prosimo lahko za karkoli: za družino, prijatelje, župnijo, domovino, vrednote… Karkoli izrečemo iz srca bo pri Bogu slišano:(trenutki tišine za spontane prošnje)

(Preberemo lahko tudi katero izmed spodnjih prošenj)

Dobri Bog, vstal si, da bi mi lahko živeli; kaži nam pot luči v boljše življenje, kljub našim velikokrat zaprtim očem, ušesom in srcu. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Dobri Bog, prosimo te uči nas usmiljenega odpuščanja do vseh, ki so nam kaj hudega storili.   Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Dobri Bog, prosimo te naj nas velikonočni čas napolni z veseljem in mirom, ki ga tako zelo potrebujemo. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Dobri Bog, prosimo te, da blagosloviš našega župnika, župnijske sodelavce, našo čemšeniško cerkev in vse župljane.  Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Dobri Bog, prosimo te, pokaži nam pot miru in sprave, ki ga oznanja tvoj Sin Jezus Kristus, vsem voditeljem sveta. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Dobri Bog, prosimo te, blagoslovi naše birmance, botre in družine, da bodo oznanjevale in gradile Tvojo živo Cerkev. Prosimo te, usliši nas! (trenutek)
Dobri Bog, darujemo pa ti tudi za vse tihe prošnje v našem srcu (trenutek), sprejmi jih Gospod.  Prosimo te, usliši nas!

SKUPNA MOLITEV ZA ŽUPNIJO

(trenutek)

Z odločitvijo za živo vero in ljubezen želimo zmoliti molitev za povezanost in upanje faranov v čemšeniški župniji.

Vsemogočni, večni Bog, ki z modrostjo vodiš naša pota. Ponižno te prosimo, daj, da bomo farani med seboj eno, kljub vsem preizkušnjam; da bodo naši koraki skupni, da bodo naše roke zbirale skupno. Prosimo te, naj naša srca bijejo kot eno in naše duše čutijo medsebojno povezanost. Želimo si, da bodo naše misli skupne, da bodo naša ušesa skupaj poslušala v tišini in naše oči gledale drug na drugega. Skupaj molimo, da te bodo naše ustnice skupno prosile za usmiljenje in blagoslov!

Danes molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru. Poglej na nas in nam podeli svojega blagoslova, da bomo poglobili vero, okrepili upanje in Ti zaupali, da boš varoval in spremljal nas, našo župnijo ter vse, ki jih priporočamo zdaj in vekomaj. Amen!

Za blagoslov se še pokrižamo: V imenu Očeta  (trenutek)

ZAKLJUČEK

Naj v nas odzvanja sporočilo današnje zgodbe na nedeljo Božjega usmiljenja: »Bog je usmiljen in nas ima rad, kljub našim napakam. Kesajmo se jih iskreno in trudimo za dobro življenje.

Snidemo se zopet v Marijinem majniku! Povabljeni k šmarnicam in zglednemu krščanskemu življenju.

Za vas pripravil: Blaž Vozelj

Za vas objavil:

Marko
marko.drobne@gmail.com | Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius