PREJEM SVETEGA OBHAJILA V ČASU COVID-19

Praznik Jezusovega krsta - mašuje župnik Janez Mihelčič
Župnik Janez Mihelčič

Župnik Janez Mihelčič obvešča kako, kdaj in kje je mogoče prejeti sveto obhajilo:

Obhajilo je mogoče prejeti po vsaki sveti maši, v kraju kjer mašujem. Sveta maša med tednom je dolga približno 20 do 25 min. Prejem obhajila je možno prejeti do 30 minut kasneje. Ob nedeljah je sveto obhajilo možno prejeti: zjutraj na Izlakah od 7:30 do 8:00, v Čemšeniku od 9:00 do 9:30 in na Izlakah po 10 maši od 10:45 do 11:30.

Hvala, vaš župnik.

Seznam svetih maš najdete na naši spletni strani pod zavihkom Oznanila.

Prejem svetega obhajila v času zajezitve epidemije Covid-19

Vlada RS je v odloku sklenila, da je od torka, 20. oktobra 2020, v vseh statističnih regijah (rdečih in oranžnih) prepovedano izvajanje verskih obredov z verniki.

Iz navodil slovenskih škofov v času epidemije COVID-19:

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.
2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

  • Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).
  • Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
  • Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
  • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
  • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
  • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
  • Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.