Podarite 1% dohodnine za obnovo cerkve

Podarite 1% dohodnine za obnovo cerkve
Foto: Carlos Pernalete Tua - Pexels

Vabimo vas, da 1% dohodnine namenite za obnovo cerkve v Čemšeniku ali za cerkev na Izlakah. Če se za donacijo dohodnine ne odločite, se dohodnina vrne v Proračun RS.

Kaj pravi zakon?

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij.

Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski skladi oziroma skladi vrtca, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena ZDoh-2.

Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni do 1% odmerjene dohodnine in sicer:
– posameznemu upravičencu (po ZDoh-2) lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine in
– posameznemu šolskemu skladu (po ZOFVI) lahko nameni največ 0,3% odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čimer odstotek namenitve upravičencem in skladom ne sme preseči enega odstotka.

To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu (po ZDoh-2 in ZOFVI) nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine. Skupni seštevek vseh namenitev ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Bi darovali 1% dohodnine, a ne veste kako?

Svoj del dohodnine lahko namenite na 3 načine:

Tiskani obrazec

Tukaj si lahko natisnete in izpolnite obrazec z zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Pod stolpcem Ime oziroma naziv upravičenca vnesite Župnija Čemšenik oziroma Župnija Izlake, v stolpec Davčna številka upravičenca vnesite davčno številko župnije Čemšenik – 57328056 ali davčno številko župnije Izlake – 32056605, v stolpec Odstotek pa odstotek namenjene dohodnine.

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošljete na naslov: Finančni urad Hrastnik p. p. 62, Log 9, 1430 Hrastnik ali ga oddate župniku.

Preko spleta

Za izpolnitev obrazca preko spleta kliknite tukaj, da se povežete na spletno stran Davčnega urada RS in pod poljem Obrazci kliknite na Elektronska oddaja. Če na strani še niste registrirani, je potrebno najprej opraviti registracijo. Ko ste se uspešno prijavili na stran, najprej kliknite na polje Namizje. Na levi strani v meniju kliknite na Dokumente in nato v seznamu dokumentov poiščite dokument Doh_Don – Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije in ga odprite. V dokumentu kliknite na Dodaj vrstico, vpišete davčno številko in odstotek. Na koncu je potrebno še klikniti na gumb Oddaj vlogo. Nato sledi še preverjanje in elektronsko podpisovanje, kjer je naprej potrebno prepisati varnostno kodo in na koncu spodaj kliknete na Podpis. S tem ste uspešno oddali vlogo za namenitev vašega dela dohodnine.

Preko aplikacije

Na vašo mobilno napravo je potrebno najprej namestiti aplikacijo eDavki in opraviti registracijo. V aplikaciji poiščite in odprite polje Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Nato je postopek podoben kot pri oddaji vloge preko spleta: najprej odprete Elektronsko oddajo, vnesete davčno številko in procent dohodnine ter na koncu še prepišete varnostno kodo in podpišete.

Vašega 1% dohodnine ni potrebno vsako leto obnavljati, saj ostane nespremenjena do trenutka, ko oddate novo zahtevo ali prekličete obstoječo zahtevo.

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius