Med mašo obvezna nošnja maske tudi za duhovnika

Med svetimi mašami z verniki mora duhovniki vedno nositi maske

Slovenska škofovska konferenca je naslovila na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prošnjo za pojasnilo glede nošnje maske pri obhajanju bogoslužja.

NIJZ je v odgovoru poudaril, da je pri opravljanju obredov potrebno dosledno spoštovati vladne odloke ter dosedanja priporočila za preprečevanje prenosa virusa (30m2 površine na enega vernika oz. člane skupnega gospodinjstva, maske, razkuževanje rok, razdalja).

NIJZ pojasnjuje, da je v primeru prenosa obreda po televiziji oz. spletu, tudi z vidika dobrega zgleda za javnost primerneje, da ima duhovnik vedno masko. Na SŠK pozivamo vse duhovnike in vernike, da se pri verskih obredih držijo državnih in cerkvenih ukrepov tako glede števila vernikov, nošnje maske in še vedno veljavne prepovedi cerkvenega, zborovskega in ljudskega petja. 

Dr. Tadej Strehovec 
Generalni tajnik SŠK

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius