KATEHEZA OB CVETNI NEDELJI

kateheza

Družinsko molitveno bogoslužje –blagoslov zelenja

Zberemo se okrog mize oziroma v družinskem molitvenem kotičku. Pripravimo blagoslovljeno vodo. Prinesemo tudi izbrano zelenje, ki ga bomo blagoslovili.

Prižgemo svečko, poleg položimo križ ali drugo sveto podobo. Sveto pismo odpremo pri svetopisemskem odlomku Mt 21,1-11 ali Mt 26,14-75.27,1-66 (besedilo celotnega trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa).

Izberemo voditelja bogoslužja. Tudi tokrat predlagamo, da evangeljski odlomek (Mt 21,1-11) beremo po vlogah: bralec, Jezus, množica.

Potek

Voditelj: Zbrani smo tako, kot so se zbirali prvi kristjani. V družinskem krogu in v zavesti, da smo Cerkev v malem. Danes se bomo spominjali Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem.Blagoslovili bomo zelenje, ki nas bo vse leto spominjalo na čas, ki smo ga preživeli to pomlad, pa tudi na Božji blagoslov, ki je v teh dneh posebej z nami. Da bomo to naše bogoslužje obhajali v veselju in miru, premislimo, kako smo preživeli teden. Drug drugemu poglejmo v oči in si recimo besedico: »Oprosti.« Sedaj, ko smo si oprostili zamere, začnimo vimenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Prisluhnimo poročilu o Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem.

Bralec: Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel:

Jezus: Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.

Bralec: To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali. Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:

Množica (zelenje dvigamo visoko v zrak): Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!

Bralec: Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkaloin govorilo:

Množica: Kdo je to?

Bralec: Množice pa so govorile:

Množica: To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.

Voditelj: Sedaj nekaj trenutkov premišljujmo, kaj smo slišali in kaj smo si zapomnili.

Sledi kratka tišina. Nato se pogovorimo ob spodnjih vprašanjih:

-S katerimi besedami so ljudje pozdravljali Jezusa?

-Kdaj mi uporabljamo iste ali podobne besede? Pri kateri molitvi?

-Kako mi pokažemo, da je Jezus naš pravi Gospod in Bog?

-Kaj pomeni, da nekdo nekaj ali nekoga blagoslovi?

Voditelj: Sedaj pripravimo svoja srca, da bomo v moči svojegakrsta blagoslovili tozelenje. Skupaj molimo.

Vsi: Dobri Oče, zbrali smo se v imenu Jezusa Kristusa, našega Gospoda, da se ti zahvalimo za to, da za nas skrbiš in te prosimo, da nas varuješ šenaprej. Naj nas to zelenje in molitev v Svetem Duhu poveže s teboj in med seboj, da bomo vedno čutili tvojo bližino. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Voditelj z blagoslovljeno vodo pokropi zelenje in povabi k skupni molitvi ter duhovnemu obhajilu.Skupaj molimo z besedami, ki nas jih je naučil Jezus:

Vsi: Oče naš, ki si v nebesih…

Voditelj: Sledi duhovno obhajilo. Skupaj molimo:

Vsi: Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

Kratka tišina, da se povežemo z Jezusom. Ob sklepunaredimo znamenje križa in zapojemo katero od postnih pesmi.

Za vas objavil:

marko.drobne@gmail.com | Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius