KATEHEZA OB 6. VELIKONOČNI NEDELJI

Kateheza ob 6. velikonočni nedelji

Družinska molitev ob Božji besedi –6. velikonočna nedelja – Jn 14,1-12

PRIPRAVA

Ker se že lahko udeležimo svete maše v župnijski cerkvi, je bogoslužje usmerjeno v pogovor ob Božji besedi. Primerno je za nedeljsko večerno molitev ali pa katero izmed tedenskih družinskih molitev.

Zberemo se v molitvenem kotičku. Določimo voditelja molitve, ki bo vodil tudi pogovor,in bralca.

POTEK

Voditelj: Začnimo molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Kaj nam pomeni upanje? Kakšna je razlika, ko rečemo, da imamo upanje, ali ko rečemo, da si nekaj upamo?

Vsi: Iščemo odgovore. Voditelj pazi, da se pogovor razvija v pozitivno smeri in skuša komentarje tako tudi usmerjati. Prisluhnimo berilu iz prvega pisma apostola Petra.

Bralec: Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že hoče Božja volja, jepač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor zaradi zlih del. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen.

Voditelj: Kaj smo slišali v današnjem berilu?

Vsi: Odgovarjamo in si pripovedujemo.

Voditelj: Kaj bi vsak od nas povedal, če bi ga kdo vprašal, zakaj veruje v Jezusa? Zakaj hodi v cerkev? Zakaj moli sam in zakaj se pridruži skupni molitvi?

Vsi: Odgovarjamo in si pripovedujemo. Dovolimo si tudi »negativna« mnenja in skušamo spoštljivo sprejemati drugačnost.

Voditelj: Prisluhnimo sedaj ponovno odlomku iz Svetega pisma.

Bralec: Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor zaradi zlih del. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen.

Voditelj: Povabljeni smo, da vsak pove svojo prošnjo.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Voditelj: Zmolimo skupaj Oče naš s prošnjo, da bomo rasli v veri in spoštovanju, pa tudi za to, da bi bili vedno odprti Svetemu Duhu in njegovim navdihom.

Vsi: Oče naš…

Zapojemo pesem Pridi, Sveti Duh – Luč sveta: