Glasilo 9 Februar 2023

Farno glasilo

Kaj prositi svetega duha?

Slávi, moja duša, Gospoda, vsa moja notranjost njegovo sveto ime. Slávi, moja duša, Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem, ki tvoja leta nasičuje z dobrinami; kakor orlu se obnavlja tvoja mladost (Ps 103:1-5). Bog odpušča vse naše grehe in ozdravlja vse naše bolezni. Bog želi uporabiti svojo moč za nas. Bog si želi biti v naši bližini in želi narediti več, kot si mi sploh lahko predstavljamo. Vendar nekateri bodo rekli, da nimajo tako velike vere, da imajo majhno vero. Spomnimo se Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji (Mr 4:31) in Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče (Mt 17:20). Kako veliko je gorčično zrno? Najmanjše od vseh semen. In kaj zraste iz tega semena, ko vzklije? Veliko drevo. In zaradi tega nas težave ne bodo zaobšle, nasprotno, vse več jih bomo imeli. Vendar tudi Bog jih ne bo kar odvzel od nas. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal (Jn 16:33). In Jezus nam daje svoj mir. Če smo z Jezusom, nas bo branil in ko nam pravi In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta (Mt 28:20), je Jezus v preskušnjah z nami. Vedimo, če smo z Jezusom, če hodimo za Jezusom, nas bo druga stran še kako poskusila spraviti v težave. Da nas odvrne od Jezusa, da bi videli, da bomo samo imeli težave, če se bomo držali Boga. Seveda ne zaradi Boga, ampak zaradi demonskih sil, ki nam bodo metale polena pod noge, da bi se odvrnili od Jezusa Kristusa. V taksnih primerih bo še dodatna oteževalna okoliščina okolica, v kateri živimo. Če bomo sledili Jezusu, nas bodo imeli za verske fanatike. Vendar vedimo, da Bog ima razloge, da se nam nekaj dogaja. Mi pogosto ne razumemo, kakšni so Božji načrti. Vendar moramo imeti neomajno zaupanje v našega Boga, v našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prositi moramo Boga za prisotnost Svetega duha v nas, v naših srcih in moramo dovoliti Svetemu duhu, da deluje v nas in v našem življenju. Jezus nam pravi, da moramo prositi za štiri stvari: 1. Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo (Mt 5:44); 2. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev(Mt 9:37-38) Moliti moramo za tiste, ki oznanjajo Večni evangelij. 3. Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.(Mr 13:35-36). Torej moliti moramo, da nas ne doletijo skušnjave, ki lahko pridejo v vsakem trenutku. 4. Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo (Lk 11:13). Torej v četrti molitvi moramo prositi za Svetega duha. Kot nas Jezus poziva verjemite, da bi se tudi nekaj premaknilo v nas, v naših družinah, v naših cerkvah.

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 26.2. do 5.3.2023)

NED 26.2.. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK
Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Mari, Jože;  2.+ JENKO Blaž
PON 27.2. Čemšenik Ob 18.00 + NOVAK Stanislav
TOR 28.2. Izlake Ob 18.00 + KRALJ Roman; 2.+ VIDRGAR Slavica
Podlipovica Ob 19.00 V dober namen in za zdravje;
2.+ ARH Franc, LAKANOVE;
SRE 1.3. Šemnik Ob 18.00 + VOZELJ Marinka
ČET 2.3. Izlake Ob 19.00 ZA ZDRAVJE V DRUŽINI; 2.+ NOVAK Nace
PET 3.3. Čemšenik Ob 18.00 + KAJBIČ Stanislava (30.dan);  2-+ DROLC Ivana
2.+ SAJOVIC Antonija (obl), sorodniki
Izlake Ob 19.00 + SEŠLAR Jože, starše, stare starše;
2.+ DRNOVŠEK Marija;
SOB 4.3. Sv.Lenart Ob 11.00 Zlata poroka: MEDVEŠČEK Franc in Marija
Čemšenik Ob 19.00 + GROBLJAR Majda, sorodniki
2.+ STRNIŠNIK Valentin (obl)
NED 5.3. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Branko; 2.+ ZUPAN Ivan (obl), sorodniki
2.+ KLOPČIČ Franc, Vinko, Mici, sorodniki
Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Johanca (obl)
DOM-Izlake Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE

OBVESTILA

*Ob postnih petkih bo križev pot tam, kjer bo sveta maša. Povabljeni k tej pobožnosti.

*Na 1. postno nedeljo (26.2.) bo križev pot – pohodni. Zberemo se ob 15 h pri župnišču na Izlakah in nato križev pot na poti do podružne cerkve sv. Miklavža. Lepo povabljeni.

*V četrtek (2.3.) je molitev pred NAJSVETEJŠIM na Izlakah ob 18.30.

*V petek (3.3.) je prvi petek, obhajanje bolnikov, starejših na domu. Če kdo želi da mu prinesem JEZUSA naj to sporoči.

*V soboto je zlata poroka ob 11h pri sv. Lenartu (Vrhe).

*V soboto je ob 20 h srečanje mladih v župnišču. Mladi povabljeni.

*Nedelja (5.3.) prva nedelja v mesecu- OFER- darovanje za cerkvene potrebe. Na Izlakah še posebej za sončno elektrarno. Za vsak VAŠ dar BOGLONAJ.

*V nedeljo (5.3.) je maša v DOMU starejših na Izlakah.

*V nedeljo (5.3.) križev pot v Šemniku ob 16 h.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius