Glasilo 8 Februar 2021

Oznanila

KRŠČANSKA ETIKA

Krščanska etika se opira na tri vzvišena in popolna Božja dela: Stvarjenje (človek je dobil lastnosti in sposobnosti podobne božjim), Razodetje (Bog razodeva sebe in svojo voljo ter poziva človeški rod, da vzpostavi skupnost z Jezusom Kristusom) in Odkupitev (Bog preko opravičenja in odkupitve obnavlja grešno človeško naravo v prvotno brezgrešno). Lahko rečemo, da je izvor krščanske etike povsod tam, kjer se vidi Božja volja, v Stari in Novi zavezi Svetega pisma. Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo (2 Tim 3,16-17). In krščanski nauk lahko temelji zgolj in samo na besedah »Tako govori Gospod«. Pravi krščanski nauk izvira iz Boga Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja. Glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Kajti v njem telesno biva vsa polnost božanstva. V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti (Kol 2,6-10). Središče našega življenja je po tem lahko edino Jezus Kristus. In cilj krščanskega nauka je, da Bog nudi pomoč (v Besedi, v molitvi Bogu Očetu) v obnovitvi Božje podobe v nas, kot je to bilo ob Stvarjenju človeka. In kako se kaže, da Bog dela v nas? To se kaže v naših življenjih in obnašanju. Naša poslušnost in predanost Bogu ne sme temeljiti na osnovi nagrade in kazni. Primer: tega ne smem narediti, ker me bo Bog kaznoval, ali dobro delo bom naredil, ker pričakujem, da bom od Boga nekaj dobil. Kristjan bi moral biti poslušen, predan Bogu in delati dobra dela brez pričakovanja, da bo za to nekaj dobil. Kristjan mora imeti brezpogojno ljubezen. To pomeni, da sem poslušen Bogu in delam dobra dela brez pričakovanja, da bom nekaj dobil. Zadoščati nam mora Božja ljubezen. Verjemite, da bomo od Boga prejemali tisto, kar zares potrebujemo, zagotovo. Težava je v tem, da se naše želje razlikujejo od naših dejanskih potreb, ki jih Bog vidi. Bog svojih otrok ne pusti praznih. Kristjan ljubi Boga, zato mu je poslušen in ima vanj zaupanje. Zaupanje v Boga imamo, ker nas je ustvaril iz svoje Božanske ljubezni z besedo V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo (Jn 1,1-3). Našo skupnost z Bogom lahko vzpostavimo samo preko Jezusa Kristusa Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu (Rim 8,37-39). Tako so tudi Božje zapovedi dane človeku ne v breme, ampak da bi se preoblikoval v obličje Boga, v obličje Jezusa Kristusa v naši medsebojni ljubezni z Bogom. Štefan

 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 21.2.2021 do 28.2.2021)

NED 21.2. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + KAJBIČ Majda, GROBLJAR Frančiška
2. V ZAHVALO IN PRIPROŠNJA Materi Božji
2. + DRNOVŠEK Peter, Frančiška
Izlake Ob 10.00 PO NAMENU
PON 22.2. Čemšenik Ob 18.00 + VETERŠEK Rudolf, Fani, brata, sestre (Miklavž pri Taboru)
ZA ZDRAVJE (BJ);      2. + BRIGELJ Ljudmila
Podlipovica Ob 19.00 + RAZPOTNIK Jože (Gladež 45)
TOR 23.2 Podlipovica Ob 19.00 + druž. PRAŠNIKAR, TERAŽ, ROZINA Bernarda
SRE 24.2. Čemšenik Ob 18.00 V ČAST SV.JOŽEFU;  2.+ RAVNIKAR Leopold
Podlipovica Ob 19.00 + LOZINA Franc
ČET 25.2. Čemšenik Ob 18.00 + KLOPČIČ Franc (obl), sorodniki;   2.+ POLC Janez
Šemnik Ob 19.00 + ARH Rozalija (obl);  2. + KOPOREC Štefan
PET 26.2. Čemšenik Ob 18.00 + KAJBIČ Justi, Stanko (obl)
Izlake Ob 19.00 + BURJA Rajko
SOB 27.2. Podlipovica Ob 18.00 + GORIŠEK Anton(obl), Pavla, sorodniki
2. + ARH Franc (obl), Pepca, LEKANOVE
Čemšenik Ob 19.00 + ROBAVS Martin
NED 28.2. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + ŠTEHARNIK Martin, starše TREBUŠAK
Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Mari, Jože

OBVESTILA

*Križev pot v nedeljo (21.2.) ob 15 h – sv.Lenart; ob 17 h na Izlakah

*Ob postnih petkih bo križev pot, povezan z mašo. Povabljeni

*Križev pot v nedeljo (28.2.) ob 15 h v Čemšeniku; ob 17 h v Šemniku

*Če bi kdo želel krstiti otroka, naj pokliče župnika., da se pogovorimo

*Glede prisotnosti pri maši, je zelo omejena, Tako da raje spremljajte maše preko medijev za praznike, da ne bomo v prekršku. Hvala za sodelovanje.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

 

DOBRA DELA: +Marčun Anton: 10M- domači, 2M- sestra Mari; dar za cerkev in maše- Arh Slavka in Jože (Podlipovica); 1M- Marčunovi iz Žvarulj; 1M- sosed Roman z družino; 2M- Lupančkovi; 1M- Zupan Peter (Ržiše);  1M- Polc (Mazevnikovi); 1M- sosed Ravnikar Franci

 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK

Župnik: Janez Mihelčič

Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake

Telefon: 03/5673535;  041-749540

Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si

TRR-Izlake: DBS SI56-1913-0500-4551-691

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v župnišču ali po dogovoru

Enaslov: janez.mihelcic@rkc.si

Spletna stran: zupnija-cemsenik.si

TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-2980-018

Graf 1.:     Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi.

 

Za vas objavil:

marko.drobne@gmail.com | Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius