Glasilo 6 Februar 2021

Oznanila

OB KONCU VI. PEČATA

V Nebesih je samo Jagnje lahko sprejelo Knjigo Življenja, ki je zapečatena s sedmimi pečati. Jagnje je stopilo naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu (Raz 5,8). Videl sem, kako je Jagnje odtrgalo prvega izmed sedmih pečatov (Raz 6,1). Kaj se je takrat zgodilo? Jezusov prvi prihod na Zemljo. In glej, prikazal se mi je bel konj, in tisti, ki ga je jezdil, je imel lok. Jezdec je dobil venec in odšel kot zmagovalec in da bi zmagal (Raz 6,2). Poraja se vprašanje, kje časovno smo glede na pečate Knjige Življenja? Kako lahko to vemo? Tukaj se opremo na zgodovinske vire. Ko je Jagnje odtrgalo šesti pečat, sem videl, da je nastal velik potres. Sonce je počrnelo kakor žimnata vrečevina, vsa luna je postala kakor kri (Raz 6,12). Mnogi pravijo, da bo to komaj v prihodnosti. Vendar poročila govorijo, da je 19.5.1780 bil sončen dan. Vendar ob 10 uri dopoldne je nastala tema, ki je trajala do polnoči. Zvezde niso sijale in Luna je bila rdeča kakor kri. Potres? 1.11.1755. Zemljo je stresel potres, ki se je čutil po polovici zemeljske oble z epicentrom v Lisboni. Torej zanesljivo je šesti pečat že odtrgan. Zato bom stresel nebo in zemlja bo zgrmela s svojega mesta zaradi togote GOSPODA nad vojskami na dan njegove srdite jeze (Iz 13,13). Zakaj bi nastopila Božja srdita jeza? Verjetno se je zgodilo nekaj, kar je Bog dal kot vez med Njim in človeštvom. Zemlja bo razorana in razrita, oropana in oplenjena, kajti GOSPOD je izrekel to besedo. Zemlja vene in omahuje, svet se suši in omahuje, sušita se višava in zemlja. Zemlja je oskrunjena pod njenimi prebivalci, ker so prestopali postave, kršili predpise, razdrli večno zavezo (Iz 24,3-5). Spremenili smo Božji zakon (2 Mz 20). S tem smo prestopili postavo in razdrli Večno zavezo. Bogu smo obrnili hrbet. Kje se to vidi? Danes v bliskoviti širitvi satanizma. Spomnite se odprtja olimpijskih iger v Londonu 2012, ali nastop Madonne 2019 na Eurosongu (Poglejte na Youtube). Kako so vedeli, da bo izbruhnil Covid-19? Še mnogo drugih dokazov obstaja. In kaj se je dogajalo v preteklosti? Spomnimo se Sodome in Gomore, Babilona. Ko so se povzpeli v svoji nepostavnosti, so bili uničeni. Kajti glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnje: dan, ki pride, jih bo sežgal, govori GOSPOD nad vojskami, ker ne bo pustil od njih ne koreninice ne vejice! (Mal 3,19). Kajti glej, GOSPOD bo prišel v ognju, njegovi vozovi so kakor vihar, da bo v srditosti zvrnil svojo jezo, svojo grožnjo v ognjenih plamenih. Kajti GOSPOD bo sodil z ognjem, s svojim mečem vse meso, veliko bo prebodenih po GOSPODU. Ogenj je povezan z Jezusom. Gospod je prvič Zemljo prečistil z vodo v Potopu, drugič jo bo z ognjem. Vse to izpostavljam, ker je čas Jezusovega drugega prihoda pred vrati. »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha (Apd 2,38). Bog bo obvaroval tiste, ki bodo nosili Božje znamenje. Ko bo odstranjen VII. pečat iz Knjige Življenja, Jezus pride iz Nebesnega svetišča in z Njim uresničitev napovedanih dogodkov.  Štefan

 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 7.2.2021 do 14.2.2021)

NED 7.2. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 V zahvalo in priprošnja MB za zdravje družine
Izlake Ob 10.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI (M)
PON 8.2. Izlake Ob 18.00 + KUSTER Franc (obl);  2.+JUVAN Pavla
Čemšenik Ob 19.00 + JUG Marija;  2.+ MARČUN Anton (7.dan)
2. + BENKO Alojzija
TOR 9.2. Čemšenik Ob 19.00 + MATKO Ivan (obl);     2.+ BRIGELJ Ljudmila
SRE 10.2. Izlake Ob 18.00 PO NAMENU (Z);  2.+ BOŽIČ Jožef
Šemnik Ob 19.00 PO NAMENU (Krače);  2.+ KOPORC Štefan
ČET 11.2. Izlake Ob 19.00 ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
2. + KOVAČ Ivi (obl), Žani, BERIČIČ Marija
PET 12.2. Čemšenik Ob 18.00 + ŠERAK Ivana (obl), starše
2.+ GROBLJAR Franc Rafael
Izlake Ob 19.00 + starši DRNOVŠEK, RAMŠLOVI
2. + PIKELJ Jože
SOB 13.2. Izlake Ob 18.00 + ARH Branko,(obl), Ivan, sorodniki
Čemšenik Ob 19.00 + POLC Janez (30.dan); 2. + ARH Slavka (7.dan)
NED 14.2. Izlake Ob 7.00 + OBREZA Anton (obl)
Čemšenik Ob 8.30 + rodbina POLC;     2.+ PSARN Viktor (obl)
2. + RAVNIKAR Leopold (obl);
2.+ ZUPAN Branko (obl);
2. + JUVAN Franc (obl), JUVANOVE
Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA

OBVESTILA

*Če bi kdo želel krstiti otroka, naj pokliče župnika., da se pogovorimo

*Glede prisotnosti pri maši, je zelo omejena, Tako da raje spremljajte maše preko medijev za praznike, da ne bomo v prekršku. Hvala za sodelovanje.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

DOBRA DELA: +Polc Janez: 2M in dar za cerkev- domači; 2M- Polc Roman z družino; 1M- sestra Ani z družino; 1M-  1M- sestra Marinka z družino; 1M- sestra Ivi z družino; 1M- brat Marko z družino; 1M- Mojca, Jure, Katja; 1M- Senčarjevi; 1M- Jože Ocvirk z družino; 1M- Ocvirk Poldka in Romana z družino; 1M- Klopčič Alenka; 1M- Arh Marjana z družino; 1M in dar za cerkev- Kovač Marinka; dar za cerkev družina Kovač (Gamberk); 1M in dar za cerkev- Kajbič Dani z družino; dar za cerkev- Polc Irena,Primaniovi; 1m in dar za cerkev- Stane Martinčič; dar za cerkev- Prosvetno društvo Čemšenik; dar za cerkev- Lebar Drago z družino; 1M- družina Jarc; dar za cerkev- Martina Bokal; 1M- Milan Razboršek (Sp.Prhovec); dar za cerkev- Valči in Milka Krivic; 2M- družina Kolenc;(se nadaljuje)

 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK

Župnik: Janez Mihelčič

Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake

Telefon: 03/5673535;  041-749540

Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si

TRR-Izlake: DBS SI56-1913-0500-4551-691

 

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v župnišču ali po dogovoru

Enaslov: janez.mihelcic@rkc.si

Spletna stran: zupnija-cemsenik.si

TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-2980-018

Graf 1.:     Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi.

 

Za vas objavil:

marko.drobne@gmail.com | Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius