Glasilo 4 Januar 2021

Oznanila

SKRINJA ZAVEZE

Sveto Pismo ali Gospodova Beseda je najpopolnejše razodetje Boga. V Pismu se nam preko prerokov odkriva Božja volja, Njegov značaj in Načrt rešitve za nas. Preiskujte pridno po Gospodovih bukvah in berite: Ne ene izmed njih ne bo manjkalo, ena druge ne bo pogrešala, ker to, kar pride iz mojih ust, je on zapovedal, in sam njegov duh jih bo zbral (Iz 34,16 CHR). Sijaj Božje Besede postane še bolj bleščeč, ko Besedo primerjamo z zgodovinskimi dejstvi in arheološkimi najdbami. V Pismu so napovedana mnoga preroštva, ki so se in se še bodo uresničila. Tudi zgodovina narodov je zapisana v Besedi. Težavo imamo ljudje, ker vse želimo podvreči človeškemu umu. Ni nam logično, ker Boga ne sprejemamo kot Večnega, Nespremenljivega kot Božansko ljubezen, Stvarnika, ki je vse ustvaril. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo (1 Mz 1,1). Če tega ne verujemo, potem krščanstvo nima nobenega smisla. Potem lahko mirno Sveto Pismo vržemo v kontejner za star papir, bo več koristi. V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela (Jn 1,1-5). In Beseda je Jezus Kristus. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga (Jn 1,10-13). Jezus je od vekomaj, rojen iz Boga Očeta in po Njem je vse ustvarjeno. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet (Jn 17,5). Zato je Jezus prišel v svojo lastnino, v svoje Stvarjenje. Vendar ga ljudje niso takrat in ga še tudi danes ne sprejemajo. Bog je ves čas želel biti s človekom. Zato je človeka postavil v Eden in mu dal vse na voljo za življenje. Vendar po padcu v greh, se je človek oddaljil od Boga. Prekršene so bile Božje zapovedi, ki jih je Bog dal človeku v njegovo srce. Človek ni bil poslušen. To se nam zdi pravljica in nek »čiv, čiv«. Dejansko se ne zavedamo, da je padec v greh pomenil konec za človeštvo. Božanski zakon je prekršen. Človek te napake ne more popraviti, nikoli! Človek nima sposobnosti se oprati svojih grehov, ne more si jih odpustiti. Človek je zgubil vladarstvo na Zemlji, ker mu ga je ukradel Satan. Vendar je Bog zaradi svoje Vsevednosti že imel pripravljen odrešilni načrt za človeka, kar je prastaršema tudi povedal. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto (1 Mz 3,15). In ni ju takoj izgnal. GOSPOD Bog je naredil človeku in njegovi ženi suknji iz kože in ju oblekel (1 Mz 3,21). Jezus jima je naredil suknji iz kože. In od kod koža? Od živali, ki ju je daroval za njuno grešnost. Jezus je tako naredil prvo daritev za grešni človeški rod. S tem je pokazal, da le kri lahko zbriše greh človeka. Vendar ne kri živali, ampak kri

 

Boga. Bog je peljal odrešenjski načrt naprej. Na gori Sinaj je človeštvo prejelo deset Božjih zapovedi. Jezus je Mojzesu pokazal, kako naj naredi premično svetišče in Skrinjo zaveze. Mojzesu je bilo pokazano, kako izgleda Nebesno svetišče. In po tej podobi je v pomanjšani verziji bilo narejeno premično zemeljsko svetišče. Osrednji del svetišča je bila Skrinja zaveze, kjer se je enkrat letno vse izvoljeno ljudstvo očiščevalo svojih grehov, ki so jih skozi vse leto prinašali pred Boga. Skrinja zaveze je kazala na prisotnost Boga, prisotnost Jezusa med svojim ljudstvom. Ves čas je Skrinja zaveze potovala z ljudstvom na čelu kolone. V bojih so Filistejci ukradli Skrinjo zaveze, saj so vedeli, da se vsa moč ljudstva skriva Skrinji zaveze. Zato so Skrinjo prenesli v svoj tempelj med druga božanstva , ki so jih častili. Vendar je bil tempelj razdejan in tudi nad njih so prišle razne tegobe. Zato so Skrinjo vrnili. Ko je bil zgrajen Tempelj, je bila Skrinja zaveze v osrednjem delu svetišča, saj je pomenila Božjo prisotnost med izvoljenim narodom. Vendar se je narod sprevrgel, začel je častiti druge bogove in Bog se je oddaljil od njih. Začeli so vpadi sosednjih narodov in plemen. Preden je prišlo do vdora Babiloncev v Jeruzalem so skrili Skrinjo zaveze z daritveno mizo, sedemkrakim svečnikom in kadilnim oltarjem. In od takrat se je za vsem izgubila vsaka sled. Na televizijskem kanalu National Geographic ste lahko opazili oddajo o Skrinji zaveze, kjer omenjajo, da naj bi bila nekje v Egiptu, na Irskem ali v Etiopiji. A vrnimo se k vprašanju, kakšen namen je imelo prelivanje krvi? Kaj je bil smisel darovanja? Govorili smo že, da živalska kri ne more očistiti grehov človeka. To je lahko naredila le kri Boga, ker je bil prekršen Božji zakon. Zato je Jezus kot Nebeško Jagnje moral umreti na križu za naše grehe, da jih je lahko odkupil, da nas je ponovno zbližal z Bogom Očetom Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren: svet, nedolžen, brez zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes, tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe in nato za grehe ljudstva. To je namreč storil enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe (Heb 7,26-27).  To je naredil enkrat za vselej! Žrtve več niso potrebne! Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba, tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih (Heb 9,27-28). Torej kri Jezusa Kristusa našega Gospoda in Njegova smrt na Križu nam je dala upanje za večno življenje. To je Milost Boga, za katero mi sami nismo naredili popolnoma ničesar. To je Božji Odrešilni načrt. In če bomo verovali, da je Jezus Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni (Jn 14,6) in da priznavamo svoje grehe in jih Jezusu tudi izročamo, nas jih bo Jezus očiščeval, ker je ta trenutek še v Nebesnem svetišču, kjer nas očiščuje grehov, ki mu jih izročimo. Vendar ustavimo se! Nekaj ni popolno, kot to dela Bog! Jezusova kri ni padla na Skrinjo zaveze, kot ob dnevu Očiščevanja. Če je Jezus rekel na Križu »Izpolnjeno je.« (Jn 19,30) ali je bilo res vse dopolnjeno? Naš Bog vse dela popolno. Smo mar kaj spregledali? Leta 1979 je Ronald Wyatt molil k Bogu Očetu in prosil, da ga uporabi, da bi svetu dokazal resničnost Svetega pisma. Ron je raziskoval podatke o potopu in raziskal obstoj ostankov Noetove barke. Preučil je tudi izraelski izhod iz Egipta. Dano mu je bilo odkriti, kje je izvoljeni božji narod prečkal Rdeče morje (v Rdečem morju so najdene kosti konj, bojni vozovi Ramzesa II in drugo, mogoče o tem kdaj drugič). Ko se je vračal domov, se je želel ustaviti v Jeruzalemu. Ob ogledu severne pečine Jeruzalema, se je Ronu roka sama od sebe dvignila v smeri pečine in sam sebe je slišal govoriti »Tukaj je Skrinja zaveze in votlina Jeremije.« Nenavaden dogodek mu ni dal miru. Ponovno so sledila raziskovanja Svetega pisma, zgodovinskih in arheoloških zapisov. Naposled zbere dovolj denarja, da se odpravi v Jeruzalem in začne z izkopavanjem. Po mnogih poskusih izkopavanja in raziskovanja je našel vklesano vdolbino, kamor so nasadili križ. Zaradi pomanjkanja denarja in bolezni, je moral dvakrat prekiniti izkopavanja. Ob tretjem povratku, se je po ozkem labirintu votlin znašel pred steno, iz katere je visel krajši stalaktit. Po krajšem kopanju v steno je ugotovil, da je za steno še ena votlina. Razširil je odprtino in prosil svojega manjšega izraelskega pomočnika, da bi zlezel skozi odprtino v večinoma zasuto votlino, da bi pogledal, kaj je noter. Pomočnik kmalu pride iz votline ves vznemirjen in komaj izdavi, da se on več ne bo vrnil v to votlino in pobegne. Ron je začel širiti odprtino, da bi sam zlezel v s kamenjem zasuto votlino, Ko se je priplazil, je med kamenjem zagledal kamniti sarkofag, ki je imel počen in nekoliko razmaknjen kamniti pokrov. Skozi to špranjo je zagledal Skrinjo zaveze in tempeljske predmete. Ko je hotel zapustiti votlino je na stropu zagledal nekakšne črno-rjave madeže tik nad najdbo. Odvzel je vzorec in ga odnesel v priznan laboratorij v Jeruzalemu. Na njegovo prošnjo so vzorec analizirali in ugotovili, da gre za kri, ki je človeška. Ronu ni dalo miru in je prosil, če mu lahko kaj več povejo o vzorcu. Vemo, da so v naših celicah dedni zapisi v dveh delih od očeta in matere, ki vsebujejo po 23 kromosomov oz. jih je skupaj 46. Spol osebe določa spolni kromosom, če je ženska v kombinaciji XX in če je moški XY. In kri, ki je bila prinesena v laboratorij je imela 23 kromosomov (od Marije) in samo Y kromosom (moški bi morali imeti dodatnih 23 kromosomov). Poudarili so, da je kri živa! Ron je našel kri našega Gospoda Jezusa Kristusa! Spomnimo se Zemlja se je stresla in skale so se razpočile (Mt 27, 52). Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, 34 ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda (Jn 19, 33-34). In kri je stekla med razpočenimi skalami na pokrov Skrinje zaveze, da se je dopolnilo, kot je rekel Jezus na Križu, »Izpolnjeno je.« (Jn 19,30). Dokumentarec si lahko ogledate na Youtubu pod naslovom »Kovčeg zaveta i Isusova krv«. Skrinjo zaveze čuvajo izraelske oblasti. Ob zadnjem izlivanju Božje milosti, bo vsem svetu prikazana Skrinja zaveze z Desetimi Božjimi zapovedmi (2 Mz 20). To bo zadnji Božji klic, naj stopimo na stran pravičnih. Kot na Zemlji, se bo tudi v Nebesih prikazala Skrinja zaveze. Tedaj se je odprlo Božje svetišče, ki je v nebesih, in v svetišču se je prikazala skrinja zaveze (Raz 11,19). Takrat bo Jezus prenehal z očiščevanjem naših grehov. Imena pravičnih bodo zapisana v Knjigi Jagnjeta. Angel bo zaznamoval pravične. »Ne škodujte ne zemlji ne morju ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čelih.« (Raz 7,3). In Jezus bo objavil Kdor dela krivico, naj še naprej ravna krivično, omadeževani naj se še naprej omadežuje, pravični naj še naprej vrši pravičnost in sveti naj se še naprej posvečuje (Raz 22,11). Takrat bo zaključeno. Pravični bodo obvarovani nadlog, ki bodo prizadele prebivalstvo na zemlji. Spomnite se nadlog, ki so prizadele Egiptovsko deželo in zakaj je Bog uporabil nadloge? (Druga Mojzesova knjiga). Mnoge od teh tegob bodo ponovno udarile svet, ko Božji narod ne bo mogel častiti Boga na Gospodov dan. Takrat bodo čaše dopolnjene in tegobe bodo izlite na Zemljo. »Da, pridem kmalu.« »Amen, pridi, Gospod Jezus!« (Raz 22,20) Štefan

 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 24.1.2021 do 31.1.2021)

NED 24.1. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN, JUVAN;  2.+ RAVNIKAR Leopold
Izlake Ob 10.00 ZA ZDRAVJE V ČAST MATERI BOŽJI
2. + PIKELJ Jože
PON 25.1. Podlipovica Ob 18.00 + Pavla, Anton GORIŠEK
Čemšenik Ob 19.00 + Vlasta RIBIČ, PRIMANOVE
2. + ZUPAN Ivana
TOR 26.1. Izlake Ob 18.00 ZA ZDRAVJE (G);  2.+TURNŠEK Jernej
Podlipovica Ob 19.00 + DROBNE Anton
SRE 27.1. Izlake Ob 19.00 + BRVAR Majda-Marija, druž. KLANČIŠAR, TURK
2.+ BOŽIČ Jožef
ČET 28.1. Čemšenik Ob 18.00 V ZAHVALO (K);   2.+GROBLJAR Franc Rafael
PET 29.1. Čemšenik Ob 18.00 + KUDER Frančiška (obl);  2.+GROBLJAR Albina
Šemnik Ob 19.00 V ZAHVALO (K);  2.+KOPOREC Štefan
SOB 30.1. Čemšenik Ob 19.00 + Karolina, Pavel OBREZA
2. + BENKO Alojzija
NED 31.1. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 V DOBER NAMEN
Izlake Ob 10.00 + JUVAN Pavla (30.dan)

OBVESTILA

*Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita na DNEVE ODPRTIH VRAT od 30. januarja do 11. februarja 2021. Zaradi epidemije bodo vsi dogodki potekali preko spleta na naslovu vpis.stanislav.si.

*Možnost prejema svetega obhajila, po vsaki sveti maši, kjer mašujem med tednom do 30 min po maši, prav tako je možnost za sveto spoved

*Glede prisotnosti pri maši, je zelo omejena, Tako da raje spremljajte maše preko medijev za praznike, da ne bomo v prekršku. Hvala za sodelovanje.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

DOBRA DELA: +Juvan Pavla: dar za cerkev- hčerka Branka, vnuk Albin, Vnukinja Špela; 2M- Juvan Štefan (Krače 3); 2M- Juvan Milan (Krače3); 1M- Juvan Mitja (Krače 3); 1M in dar za cerkev- družina Martinčič; 1M- Jogrovi iz Podlipovice; 1M in dar za cerkev- družina Vozelj (Krače); 1M- Ravnikar Franc; 1M- družina Arh (Šemnik); 1M- družina Vozelj (Smučidol); 1M in dar za cerkev- Branka in Robi; 1M in dar za cerkev- Miklič Jože; 1M- Peter in Nina Miklič; 2M- nečaka Milojka in Vinko; 1M- družina Kralj (Zavine- Kisovec).

 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK

Župnik: Janez Mihelčič

Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake

Telefon: 03/5673535;  041-749540

Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si

TRR-Izlake: DBS SI56-1913-0500-4551-691

 

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v župnišču ali po dogovoru

Enaslov: janez.mihelcic@rkc.si

Spletna stran: zupnija-cemsenik.si

TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-2980-018

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi.

 

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius