Glasilo 29 Julij 2022

Farno glasilo

NEBEŠKO OBLAČILO

Ko sta Adam in Eva bila v Raju sta bila gola. Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram (1 Mz 2,25). Nekoliko naprej po Božji besedi beremo Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov (1 Mz 3:7). Kaj se je vmes zgodilo? Prej se golote nista sramovala, kasneje pa so se jima »odprle oči« in sta se golote začela sramovati. Beremo lahko, da sta zaradi neposlušnosti padla v greh. In ob tem sta izgubila nebeško svetlobno oblačilo.

Če se spomnimo vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa lahko beremo, kakšen je bil videti angel, ki je odvalil kamen izpred groba Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg (Mt 28,3). In prastarša sta s padcem v greh to oblačilo izgubila. Omenil sem, da sta bila neposlušna. Kako vemo? »Z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl.« (1 Mz 2,16-17). Bog ju je opozoril, vendar nista poslušala. Ob tem je zanimivo, da Adam in Eva nista umrla tisti dan, ko sta jedla z drevesa spoznanja. Pismo pravi za Adama, da je živel 930 let. Ker vemo, da se Bog ne zmoti, ne laže, da se ne spreminja, ko nekaj reče tega ne spreminja in zagotovo drži. Tudi apostol Pavel v Rimljanih pravi Plačilo za greh je namreč smrt (Rim 6,23). V tem primeru Bog ne govori le o fizični smrti. Adam in Eva sta bila narejena za večno življenje. Govora je o duhovni smrti, o ločitvi od Boga. Zaradi grešnosti človek ne more obstati pred Bogom »Mojega obličja ne moreš videti; kajti noben človek me ne more videti in ostati živ.« (2 Mz 33, 20). In ta duhovna smrt bi morala skrbeti tudi nas.

Z vsakim grehom, v katerega zapademo se Bog oddalji od nas. Običajno nam je vseeno »Saj se nikjer ne vidi, če imamo greh ali ne.« Vendar Bog ve in vsak naš greh, ne samo vsako naše dejanje, ampak že vsaka naša misel se zabeleži. Problem bo ob koncu našega življenja oziroma ob koncu časov. Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. Z močnim glasom je rekel: »Bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe. Molíte njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke vodá!« (Raz 14,7). To je zadnji zapis Boga, ki je namenjen človeštvu v Troangelskem sporočilu. Prvi angel nas svari, naj Boga ponižno spoštujemo, saj je Bog Stvarnik vsega Stvarstva. O tem kdaj drugič.

Sedaj bi preusmeril pozornost na sodbo. Sodba se odvija sedaj v Nebesih za vsakega do sedaj živečega človeka. Ali je pravičen ali je krivičen bo končni rezultat, ki ga bo Kristus ob svojem drugem prihodu razglasil. Vsi takrat živi, bodo pred koncem sodbe prejeli ali Božji pečat ali žig zveri. Božji angel pravi drugim angelom »Ne škodujte ne zemlji ne morju ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čelih.« (Raz 7,3). Izročajmo svoje grehe Jezusu Kristusu Vrhovnemu duhovniku, dokler je še v Nebeškem Svetišču, da prejmemo svetlobno oblačilo po Njegovi pravičnosti.

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 24.7. do 31.7.2022)

NED 24.7. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK
Šemnik Ob 10.00 + Andrej, starše ZUPANČIČ
TOR 26,7 Šemnik Ob 19.00 V ČAST SV.ANI in JOAHIMU ZA SOSESKO
ČET 28.7. Čemšenik Ob 19.00 + PUSTOTNIK Marija (obl);  2.+ RAZBORŠEK Ivan
2.+ KAJBIČ Jožef;  + KAJBIČ Leopold
PET 29.7. Izlake Ob 19.00 + starše, Franc, Jožefa KOS;  2.+ VIDRGAR Slavica
2. ZA ZDRAVJE DRUŽINE, PRIJATELJEV;
2.+ PRAŠNIKAR Frančiška;  2. + NOVAK Nace
SOB 30.7. Čemšenik Ob 19.00 + KLOPČIČ Franci, mama Micka; 2.+ MATKO Ivan
2. + OSREDKAR, sorodniki;  2.+ RAVNIKAR Franci
NED 31.7. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK
Izlake Ob 10.00 + ROZINA Jože (obl);  2.+ KLANČIŠAR Gizela

OBVESTILA

*V nedeljo, 24.7. je KRIŠTOFOVA nedelja, AKCIJA MIVA, dar za vsak srečen prevožen kilometer za misijone. Povabljeni k darovanju v zahvalo in pomoč misijonarjem. Za MIVA boste lahko darovali tudi naslednjo nedeljo (škatla).

*V torek, 26.7. je god sv. Ane, maša njej v čast v Šemniku ob 19 h. Vabljeni.

*ORATORIJ 2022 bo (od 31.7. do 4.8.) v Čemšeniku.(dobrodošel, kašen sok, pecivo,… ).

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

 

DOBRA DELA: +NOVAK Nace: 1M- Klančišar, Turk; 1M- Hribar; 1M in dar za cerkev- sestra Ani; 2M- brat Edi; dar za cerkev- družina Florindo; dar za cerkev- Jože in Slavka Arh; 2M- družina Adamlje; 1M- nada, Janez Zotlar (Zg.Izlake); 1m in dar za cerkev- Prekovi; 1M- Matjaž Razpotnik; 1M- Tadej Martinčič; 1M- Turnšek Natalija; 2M in dar za cerkev- sestra Mici; 1M- Stane in Marinka1M- Primanovi; dar za cerkev- Ocvirk; 1M- Primož z družino; 1M- Martinčič; 2M- Joži Novak; 2M- nečak Simon Novak; 1M- nečakinja Alenka Peršolja;  +PRAŠNIKAR Jože (Jožko): 1M- Polde Knez z družino; 1M- Sergej Smrkolj; 1M- Jenko Marija; 1M- Lazar Vida, Danilo (Podlipovica); 1M- Arh Andrej (Podlipovica); 1M- Lazar Janko (Podlipovica); 1M in dar za cerkev- Jože Jana Smrkolj; 1M- družina Božič (Zg. Izlake); dar za cerkev- Jože, Slavka Arh; 2M- člani ŽPS; 3M- cerkveni pevci; 1M in dar za cerkev- Razpotnik Marko z družino; 1M in dar za cerkev- Rozina Draga; 1M- družina Kralj (Sp.Izlake); 1M- Malči in Marta iz Lok; 1M- Juvan iz Borja; 1M in dar za cerkev- Pavla Kosin; Dar za cerkev- Butja Marija, Zlata; dar za cerkev- Kos Darka; dar za cerkev- Smrkolj Fani; 2M in dar za cerkev- družina Kralj (Valvazorjeva 3b); dar za cerkev- druž.Urbanija; 1M- Igor z družino; 2M- družina Vozelj, Prašnikar iz Medije; 1M- Razpotnik Matjaž (Zagorje); 1M- Šikovčevi; 1m in dar za cerkev- Ravnikar Franc, dar za cerkev- Jelševar Minka; dar za cerkev- Obreza Pavla; dar za cerkev- Lipovšek Ani; dar za cerkev- Kovačič Fani; 1M- Juvan Milan; 1M-Anica Pungartnik iz Trojan; dar za cerkev- Brvarjevi (Podlipovica 10); dar za cerkev- Miklavčič Polona; dar za cerkev- Klančišar , Turk;

Za vas objavil:

marko.drobne@gmail.com | Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius