Glasilo 29 Julij 2021

Farno glasilo župnije Izlake in Čemšenik

POSEBEN PREROK

Bog je svojo Besedo razodeval preko prerokov. Štirideset prerokov je bilo različnega stanu, ki so bili navdahnjeni od Boga, po Svetem Duhu. Preroki so pisali od Jezusa navdihujoče spise, ki sestavljajo Jezusovo besedo zapisano v Svetem pismu. V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog (Jn 1,1). Božja Beseda je preko prerokov napovedovala Jezusov prihod. Posebej bi izpostavil Janeza Krstnika. Je edini prerok, ki so ga v Svetem Pismu dvakrat napovedali V puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu! (Iz 40,3) in Glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred menoj (Mal 3,1).

Oba teksta govorita, da bo Janez Krstnik pripravil pot Jezusu Kristusu. Nobeden od prerokov ni bil tako napovedan. Druga posebnost je bila, da je edino Janez Krstnik lahko fizično pokazal na Jezusa Kristusa Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« (Jn 1,36). Prerok Janez Krstnik je imel ta privilegij, da je od vseh prerokov videl utelesitev Sina Božjega, Jagnje Božje, ki je prišlo na ta svet s svojim Telesom in s svojo Krvjo … in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v sužnost (Heb 2,15). Torej Janez Krstnik je bil izpolnitev prerokbe in on sam je lahko pokazal na Mesijo, na tistega, katerega so preroki napovedovali, da bo prišel. Preroki so videli Jezusa s svojo vero. Spomnite se Zaharije, ko mu je angel govoril, da bo Elizabeta rodila Janeza Krstnika. Ko je ponovno lahko govoril, je v hvalnici povedal tudi In ti, dete, se boš imenovalo prerok Najvišjega. Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota (Lk 1,76).

Brez dvoma je Janez Krstnik bil božji prerok s posebno nalogo. In potem reče Jezus nekaj, popolnoma nasprotnega Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega (Mt 11,11). Zase lahko rečem, da sem v začetku bil zmeden. Kako je lahko najmanjši, v nebeškem kraljestvu večji od njega? Saj kot vidimo je bil poseben prerok, ki je bil napovedan in ki je edini imel to priložnost, da je s svojimi očmi videl in s svojo roko lahko pokazal na Mesijo. Kaj je s tem Jezus mislil? Kaj nam hoče Jezus povedati? Prva stvar, ki lahko vpliva na to izjavo je, da je Janez videl Jezusa komaj na začetku njegovega poslanstva. Vsak od učencev je videl in vedel o Jezusu več, kot Janez Krstnik. Janez Krstnik je vedel za napoved prihoda Jezusa Kristusa in videl Mesija na Zemlji. Vendar vsega ostalega, kar nam je Jezus razodel o našem Bogu Očetu, in odkril Božji značaj, Janez Krstnik ni mogel vedeti.

Pazimo na še nekaj. Nebeško kraljestvo ni mišljeno v Nebesih, ampak to tukaj na Zemlji. Če je Jezus Kralj v tvojem in mojem srcu, je to nebeško kraljestvo v naših srcih. Kjer je Kralj, tam je tudi Njegovo kraljestvo. Čeprav smo vsi od Janeza Krstnika manjši, pa imamo večje vedenje preko Svetega Duha, apostolov. Spomnil bi vas, da je Jezus prišel posejat seme in pričakuje, da bo to seme ob žetvi rodilo obilen sad. Jezus čaka na našo duhovno zrelost, da izpolnjujemo Njegove zapovedi in imamo Jezusovo vero. Jezus nas želi med 144.000. Boste pristopili?

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 18.7.2021  do 25.7.2021)

NED 18.7 Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 V DOBER NAMEN;  2-+ družina VRAN
2.+ ALEKŠEČEVE, MINKOVČEVE
Izlake Ob 10.00 + BREČKO Drago, Majda (obl)
SRE 21.7. Podlipovica Ob 19.00 + RAZPOTNIK Jože (obl)
ČET 22.7. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
PET 23.7. Čemšenik Ob 18.00 Na čast sv. Jožefu za mamo
Podlipovica Ob 19.00 + LIPOVŠEK Marija (obl)
SOB 24.7. Čemšenik Ob 19.00 + BRODAR Igor (obl), BRODARJEVI
2. + ROBAVS, sorodniki;
2. + družina OSREDKAR, sorodniki (Jesenovo)
NED 25.7. Izlake Ob 7.00 + ROZINA Jože (obl)
Čemšenik Ob 8.30 + RAVNIKAR Leopold,RAVNIKARJEVE, sorodnike
2.+ KAJBIČ Ana, Nuša
Šemnik Ob 10.00 2. + ARH Alojzij (obl)
Sv.Lenart Ob 15.00 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK

OBVESTILA

*ZLATA MAŠA (ponovitev) g. Markuš Draga bo v nedeljo, 25.7. ob 15 h pri sv. Lenartu- Vrhe, Lepo povabljeni.

*KRIŠTOFOVA NEDELJA (25.7.) – akcija MIVA, dar za vsak srečen prevožen kilometer za nova misijonska vozila. Pokažimo hvaležnost za vse srečno prevožene kilometre.

*ORATORIJ – v župnijah Čemšenik in Izlake BO od 2-5. avgusta, prijavite se čimpreje, prijavnice lahko dobite v cerkvi, v kapeli….. Animatorji se pripravljajo in vas pričakujejo.

*Predlog: Hribi: Krn, Krnska jezera – v avgustu : 12.-14.8. (informacije pri župniku).

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +PRAŠNIKAR Frančiška: 1M- Jezmanovi iz Sp.Šemnika; 1M- družina Božič; 1M in dar za cerkev- Jenko Marija; dar za cerkev- Lebarjevi iz Zg.Izlak;  dar za cerkev- Mira Zajc z družino; 1M- Turnšek Pavli z družino; 1M- Turnšek Fani; dar za cerkev- Jože in Slavka Arh; 1M- Ravnikar Ivan z družino; 1M- Ravnikar Albin z družino; 1M- Plazinarjevi; 1M- Kovač iz Gamberka; 2M- Žerkotovi iz Zavin; 2M- Jakoš; 2M- Maja in Saša z družino

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius