Glasilo 28 Julij 2021

Farno glasilo župnije Izlake in Čemšenik

ZNAČAJ POSLEDNJIH DNI

Ob koncu časov bosta na Zemlji le dve skupini ljudi. Tisti, ki bodo za in tisti, ki bodo proti Jezusu Kristusu. In lastnost tistih, ki bodo sledili Jezusa bo Tu je trpljenje svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove vere (Raz 14,12 popr.). To bo odlika Jezusovih sledilcev v poslednjih dneh. Poglejmo podrobneje omenjeni verz. »Tu je trpljenje svetih« Razlago lahko iščemo v Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola (Heb 12,2). Torej Jezus je pretrpel Križ, zdržal je na Križu. Mogoče Jezusovi sledilci ne bodo ravno križani, vendar bodo morali skozi ognjene preskušnje življenja, da bi bili kot Jezus, ki je visel na Križu. Jezus je sejal seme, ko je bil na Križu. In Jezus pravi Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu (Jn 12,24).

Ali drugače, Jezus je posejal svoje seme za nas na Križu, da bi dozorelo mnogo semen, ki so pripravljeni, da gredo preko Jakobovih trpljenj na način, na kateri je Jezus pretrpel Križ. »ki se držijo Božjih zapovedi«  Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo (Heb 10,5-7). Jezus je prišel na Zemljo, da uresniči Božjo voljo. »Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni: Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli, tvoja postava je v mojem srcu.«(Ps 40,8-9).

Jezus je prišel v grešnem človeškem telesu, nam pokazal, kako naj živimo in da smo poslušni celo do smrti na Križu. In ko je visel na Križu je Jezus popolna žrtev, ker je živel popolno in poslušno življenje. Ker je rad izpolnjeval Božji zakon. Zmeraj in tudi tokrat opozarjam na Božji zakon iz gore Sinaj 2 Mz 20. Božji zakon je nespremenljiv! Koliko nas lahko reče »Hvaležen sem Bogu, da lahko izpolnjujem Božji zakon?« Ali menimo, da nas Božji zakon omejuje, da nam nalaga breme? Božji zakon je zapisan v naših srcih in našem umu. »Jezusovo vero« Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni (Gal 2,20).

S tem, ko sem križan z Jezusom, Jezus vstopi vame in greh gre iz mene in življenje, ki ga živim v našem telesu živim z Jezusovo vero, ki živi v meni in skozi mene. Popolnoma moram umreti, in to se mora dogajati vsakodnevno. Tudi Jezus je na Križu umrl popolnoma razdvojen od Boga Očeta. In grešniki bodo občutili enako občutenje, ko milosti več ne bo na Zemlji. In ko je Jezus bil na Križu, je Bog Oče prenesel svoj gnev na Jezusa, v zameno za človeka, in je zlomil srce Božjemu Sinu. Namreč Jezus ni mogel na Križu videti, da bo premagal smrt. Vsi Njegovi občutki so mu govorili, da je vse izgubljeno. Tako se je Jezus počutil na Križu. In edini up, ki je Jezusu ostal je bilo to, kar mu je bilo prej dano, da je Bog Oče pravičen, milosten, in ljubeč. Ni videl izhoda iz groba, ker je greh bil tako gnusen in imel je občutek, da ga Oče ne bo sprejel nazaj. Samo predhodne izkušnje z Očetom so mu bile v oporo. In da bi šli skozi preskušnje poslednjih dni, moramo izkušnje pridobiti danes.

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 11.7.2021 do 18.7.2021)

NED 11.7. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 + PUSTOTNIK Ivana (obl), Alojz, družina
2. + ZUPAN Ivan (obl) (Sp.Znojile)
Podlipovica Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
PON 12.7. Podlipovica Ob 19.00 V čast sv.Mohorju in Fortunatu za sosesko
TOR 13.7. Čemšenik Ob 7.00 V čast MB za zdravje in družino
2. + KLOPČIČ Marija (OBL), JAKETOVE
Ob 17.00  V Čast sv. Jožefu za rešitev težkega položaja
SRE 14.7.. Podlipovica Ob 19.00 + LAVRAČ Marija, Ivan (obl)
SOB 17.7. Izlake Ob 18.00 + TURNŠEK Jernej, star. BUTARA
2. + SMRKOLJ Vida
Čemšenik Ob 19.00 KLOPČIČ Marjan (obl), POGLAJEN Marija, BREGAR Marija
2.+ ARH Slavka;  + POLC Janez
NED 18.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 V DOBER NAMEN;  2-+ družina VRAN
2.+ ALEKŠEČEVE, MINKOVČEVE
Izlake Ob 10.00 + BREČKO Drago, Majda (obl)

OBVESTILA

*V ponedeljek je ob 19 h maša v Podlipovici v čast  sv.Mohorju in Fortunatu. Vabljeni.

*V torek, 13.7. je v Čemšeniku celodnevno češčenje: svetega Rešnjega Telesa:  ob 7 h sv. Maša, katero vodi zlatomašnik DRAGO MARKUŠ; Razpored češčenja sv.Rešnjega telesa: od 8.00 – 9.00: Znojile; 9.00 -10.00: Zg. Jesenovo; 10.00 – 11.00: Sp.Jesenovo; 11.00 – 12.00: Brezje; 12.00 -13.00: Čemšenik; 13.00 -14.00: Doberljevo; 14.00 – 15.00: Ržiše; 15.00 – 16.00: Razbor; 16.00 – 17.00: Mladina in kdor ni mogel preko dneva; ob 17 h sveta maša, katero vodi zlatomašnik g. ALOJZ SNOJ.

*ZLATA MAŠA- (ponovitev) g. Markuš Dragota bo v nedeljo 25.7. ob 15 h pri sv. Lenartu- Vrhe, Lepo povabljeni.

*ORATORIJ – v župnijah Čemšenik in Izlake BO od 2-5. avgusta, prijavite se čimpreje, prijavnice lahko dobite v cerkvi, v kapeli….. Animatorji se pripravljajo in vas pričakujejo.

*Predlog: Hribi: Krn, Krnska jezera – v avgustu : 12.-14.8. (informacije pri župniku).

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +PRAŠNIKAR Frančiška: 2M- Čopovi; dar za cerkev- Pikelj Marjana; 2M in dar za cerkev- brat Jože; 1M- Tomčevi; 2M in dar za cerkev – Košnikovi; dar za cerkev v Čemšeniku- Tinčkovi iz Čemšenika; 1M- družina Kovačič; 3M- Marija Šuštaršič;  3M- vnuki Janez, Polona, Andrej; 1M- družina Debevec; 1M- Urbanijevi; 3M- vnuki Gregor, Manca, Robert

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius