Glasilo 27 Julij 2023

Farno glasilo

NOVOZAVEZNI KANON

Dve desetletji po Jezusovem krstu so vest o Jezusu Kristusu objavljali ustno. V sredini prvega stoletja so se pojavljale Pavlove poslanice. Nekaj kasneje so bili spisani trije sinoptični evangeliji Mateja, Marka in Luka ter Apostolska dela. Do konca stoletja je Janez napisal Razodetje, s čemer so dokončane vse knjige Nove zaveze. V Novi zavezi je vse težišče postavljeno na to, kar je Bog Oče naredil po Jezusu Kristusu. Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih (1 Kor 15:1-3). Tudi evangelist Luka piše Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, 2 kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, 3 sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teófil, vse po vrsti popisati (Lk 1:1-3). Pavlovi spisi in spisi drugih apostolov so bili takoj sprejeti kot navdahnjeni, saj so pisci spoznani kot izvirni govorci Božje besede. Sami pisci so se zavedali, da pišejo Božjo vest in ne svoja mišljenja, kar lahko beremo v prvi poslanici Timoteju Pismo namreč pravi: … (1 Tim 5:18). Prav v tem verzu (če ga celotnega preberemo) opazimo, da je apostol Pavel citiral iz Pete Mojzesove knjige (Ne zavezuj gobca volu, kadar vrši žito! (5 MZ 25:4)) in iz Lukovega evangelija (»Delavec je vreden svojega plačila.« (Lk 10:7)). Apostol Pavel tako starozavezne spise kot tudi novozavezne evangelije postavi na enako raven nadahnjenosti. Apostol Pavel tudi pohvali Tesaloničane, da sprejemajo njegova pisma kot »Božjo besedo« Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete (1 Tes 2:13). V drugem stoletju je večina cerkva sprejela štiri Evangelije, Apostolska dela, trinajst Pavlovih poslanic, prvo Petrovi in prvo Janezovo poslanico kot božjo navdahnjeno besedo. Za preostalih sedem knjig: poslanica Hebrejcem, Jakobova poslanica, druga Petrova poslanica, druga in tretja Janezova poslanica in Razodetje je bilo potrebno več časa, da se jih je uvrstilo v Božjo navdahnjeno besedo. V času do četrtega stoletja se pojavljajo številna gibanja, ki so poskušala vnesti različna učenja, kot od Boga navdahnjena. Govora je bilo tudi o skrivnostnih vedenjih (gnosis) gnostikih in različnih razlagah. Prvič je bil celoten novozavezni kanon predstavljen v Atanazijevem vstajenskem pismu leta 367 leta, kar so na cerkvenih sinodah do konca četrtega stoletja dokončno potrdili kot kanonske. Vidimo lahko, da so tako starozavezne kot novozavezne knjige same sebe potrdile v Božji besedi. Cerkev ni odločila ampak je prepoznala in priznala samopotrditev sedemindvajsetih knjig in omejila kanon na omenjene knjige kot novozavezne knjige Svetega pisma.

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 9.7. do 23.7.2022)

NED 9.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + LAVRIN Sonja;  2.+ PUSTOTNIK Ivana (obl), Alojz
2.+ sestra Olga, brat Nace, družina TOMELNOVIH
2.+ ZA BOŽJE VARSTVO, BLAGOSLOV DRUŽINE
Podlipovica Ob 10.00 HROVAT Lojze (obl)
SRE 12.7. Podlipovica Ob 18.00 V ČAST SV.MOHORJU IN FORTUNATU
ČET 13.7. Čemšenik Ob 7.00 + ZUPAN Alojzija;
Ob 17.00 + GOLČNIK Silva; 2.+ KOVAČ Jože; + STRNIŠNIK Milan
SOB 15.7. Čemšenik Ob 19.00 + starše Albin, Ivanka, sin Marko ARH
2.+ KLOPČIČ Marjan (obl), POGLAJEN Marija; BREGAR Marija, STELE Štefan
NED 16.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Ivana (obl)(Sp.Znojile)
Izlake Ob 10.00 + VOZELJ VIDMAR Urška (30.dan)
SRE 19.7. Izlake Ob 19.00 + SKRINJAR Minka (obl); 2.+ KRALJ Roman
ČET 20.7. Podlipovica Ob 19.00 + ŠTENDLER Marjana, Friderik;  2.+ DOLINŠEK Alojz
PET 21.7. Izlake Ob 19.00 V ČAST SV. ANI ZA ZDRAVJE, ZA SREČEN POROD
2. + URBANČIČ Dionizij
SOB 22.7. Čemšenik Ob 19.00 + BRODAR Edi;  2.+ REMŠKAR Jože; + KAJBIČ Leopold
NED 23.7. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK
Šemnik Ob 10.00 + JUVAN Štefan;

OBVESTILA

*V sredo, 12.7. je v Podlipovici ob 18 h sveta maša v čast sv. Mohorju in Fortunatu.

*V ČETRTEK (13.7.) je v Čemšeniku celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa, ob 7 h sv. Maša, katero vodi gospod Alojzij SNOJ, duhovni pomočnik v Zagorju; Razpored češčenja sv. Rešnjega Telesa: od 8.00 – 9.00: Znojile; 9.00 -10.00: Zg. Jesenovo; 10.00 – 11.00: Sp.Jesenovo; 11.00 – 12.00: Brezje; 12.00 -13.00: Čemšenik; 13.00 -14.00: Dobrljevo; 14.00 – 15.00: Ržiše; 15.00 – 16.00: Razbor 16.00- 17.00 Mladina in kdor ni mogel preko dneva; ob 17 h sveta maša, katero vodi župnik ANDREJ GOLČNIK, domačin, sedaj župnik v Boštanju.:

*V nedeljo 23.7. je Žegnanje v Šemniku, ob 10h.

*V nedeljo 23.7. je Krištofova nedelja, Misijonska akcija, za vsak srečno prevožen kilometer dar za misijonska vozila. Na razpolago bo škatla namenjena za to čudovito akcijo. Bodimo darežljivi, hvaležni za vsak srečno prevožen kilometer.

*Hribi- Karavanke od 7.8. do 9. (10). 8. Informacije pri župniku (zaradi rezervacije prenočišč).

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius