Glasilo 26 Julij 2023

Farno glasilo

KANON

Mnogi kristjani menijo, da branje Božje besede ima velik pomen, saj je bila dana z Božjim navdihom. Vemo, da je Božja beseda sestavljena iz več knjig. Vendar kdo je bil tisti, ki je odločil, kaj bo vključeno v zbirko knjig, ki jo danes poznamo kot Sveto pismo ali Biblija? Postopek, s katerim so uvrstili posamezno knjigo v Sveto pismo se imenuje ‘kanonizacija’. Beseda izvira iz grške besede ‘kanon’, kar pomeni pravilo. In knjige so bile uvrščene v Sveto pismo z določenim pravilom. Ker imamo Staro in Novo zavezo poglejmo, kako so se uvrščale knjige v Sveto pismo pred in po Kristusu. Za staro zavezo se ne ve natančno, po kakšnem ključu so se knjige uvrščale. Strokovnjaki menijo, da so v stari zavezi vsebine postopoma pridobivale na pomenu in se jih je uvrščalo v starozavezni kanonizaciji. V splošnem se omenja obdobje leta 400 pred Kristusom, kamor se uvršča Mojzesove knjige ali Petoknjižje. V letu 100 p.n.š izvirajo Preroki, a v obdobju 1. stoletja n.š. se uvršča Spise (knjiga Modrosti). V Mojzesovem petoknižju ali Zakonu najdemo zapise o Božji navdahnjenosti Mojzes je prišel in povedal ljudstvu vse Gospodove besede in odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom; rekli so: »Vse besede, ki jih je govoril Gospod, bomo izpolnjevali.« (2 Mz 24:3). Kasneje, ko se je Božji narod vrnil iz suženjstva v Babilonu, lahko beremo  Vse ljudstvo se je tedaj enodušno zbralo na trgu, ki je pred Vodnimi vrati, in reklo pismouku Ezru, naj prinese knjigo Mojzesove postave, ki jo je Gospod zapovedal Izraelu (Neh 8:1). In Božje ljudstvo jo je sprejelo kot ustavo. Prav tako samo Sveto pismo pričuje, da so v Danielovih in Zaharijinih časih se stari preroki (Od Jozua do Knjige Kraljev) Svoje srce so naredili trdo kakor diamant, da ne bi slišali za postavo in za besede, ki jih je Gospod nad vojskami pošiljal s svojim duhom po prejšnjih prerokih (Zah 7:12). Tudi uvod v knjigo Modrosti omenja tri dele Stare zaveze. Tako da je tudi knjiga Modrosti bila spoznana za kanonsko. Ko se ozremo na kanon Nove zaveze, je prva Cerkev spoštovala tako Staro zavezo kot tudi Jezusove besede enako navdahnjene. Drugače tudi ni moglo biti, saj Jezusu niso pripisovali da je le Prerok ampak tudi Mesija in Božji Sin. In po Jezusovem vnebohodu so apostoli bili tisti, ki so Božjo besedo ponesli v svet. Božja cerkev je bila vse močnejša in apostoli so se zavedali, da bodo morali umreti. Zato se je pojavila potreba, da se Jezusove besede zapišejo Zato vas mislim vedno spominjati na to, čeprav za to veste in ste utrjeni v pričujoči resnici. Mislim pač, da je prav, da vas spominjam in vas tako spodbujam, dokler še živim v tem šotoru. Vem namreč, da bo moj šotor kmalu odložen, kakor mi je razkril tudi naš Gospod Jezus Kristus. Potrudil pa se bom tudi, da se boste mogli tega kadar koli spominjati tudi po mojem odhodu (2 Pt 1:12-15). Seveda je apostolom bilo še kako mar, da se Jezusova beseda verodostojno zapiše, tako, kakor se je dejansko zgodilo. In tako je bil postavljen pogoj, da se bodo napisale knjige pod vodstvom Svetega Duha, ki bodo kasneje postali kanoni Nove zaveze Svetega pisma

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 2.7. do.9.7.2022)

NED 2.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + BENKO Marija, (obl), sorodnike, za zdravje
2. + MATKO Ivo, ŠTRAJHARJEVE, MATKO
Izlake Ob 10.00 + PANČUR Franc (obl)
DOM Izlake Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE
PON 3.7. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
TOR 4.7. Podlipovica Ob 19.00 + DOBRAVEC Albina, Franci, predniki, sorodniki
2.+ Jože ARH, Ivanka MARČUN (obl), sorodnike
SRE 5.7. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
ČET 6.7. Izlake Ob 19.00 + KOVAČ Žani (obl), Ivi, BERIČIČ Marija
2. + PODLOGAR Majda
PET 7.7.. Čemšenik Ob 18.00 + KAJBIČ Leopold;  2.+ KAJBIČ Stanislava
Izlake Ob 19.00 + URBANČIČ Dionizij;  2.+ DRNOVŠEK Marija
SOB 8.7. Čemšenik Ob 19.00 + VODOPIVČEVE, ZUPAN Janez
2.+ Franc, Antonija ZUPAN, ŠPANOVE
NED 9.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + LAVRIN SONJA; 2.+ PUSTOTNIK Ivana(obl), Alojz
2.+ sestra Olga, brat Nace, družina TOMELNOVIH
2. ZA BOŽJE VARSTVO, BLAGOSLOV DRUŽINE
Podlipovica Ob 10.00 + HROVAT Lojze (obl)

OBVESTILA

*V nedeljo, 2.7. je prva v mesecu- ofer darovanje za cerkvene potrebe.

*V nedeljo, 2.7. je ob 15 h maša v DOMU  starejših na Izlakah.

*V četrtek, 6.7. je ob 18.30 h molitev pred Najsvetejšim na Izlakah. Vabljeni.

*V petek, 7.7. je prvi petek v mesecu, obhajanje bolnikov, starejših na domu. Če kdo želi za mu prinesem Jezusa, naj to sporoči.

*V nedeljo, 9.7. je žegnanje v Podlipovici, maša je ob 10 h v Podlipovici. Puščica pa bo namenjena za stroške prekritja cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Podlipovici.

*ORATORIJ 2023 bo od 31.7. do 3.7. prijavnice so že na voljo, prijavite se čimpreje.

*Hribi- Karavanke od 7.8. do 9. (10). 8. Informacije pri župniku. (zaradi rezervacije prenočišč)

*Ob šestdeseti (60.) obletnici smrti Božjega služabnika nadškofa Antona Vovka, Vovkov odbor vljudno vabi k spominski sveti maši, ki jo bo v soboto, 8. julija ob 16.00 ob somaševanju duhovnikov v ljubljanski stolnici vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius