Glasilo 25 Junij 2024

Farno glasilo

STVARJENJE (2)

Človek naj bi nosil Božjo podobo v zunanjem videzu in v značaju. Samo Kristus je “podoba njegovega (Očetovega) bitja”; človek pa je bil narejen podoben Bogu. (Heb 1,3) Njegova narava je bila v sozvočju z Božjo voljo. Njegov um je bil sposoben dojemati božanske stvari. Njegova čustva so bila čista; njegove strasti in poželenja je nadzoroval razum. Bil je svet in srečen, da je nosil Božjo podobo ter bil popolnoma poslušen njegovi volji. Ko je človek prišel iz Stvarnikovih rok, je bil visoke postave in popolnoma sorazmeren. Njegov obraz je bil rdeč od zdravja in žarel od svetlobe življenja in veselja. Adam je bil mnogo višji kakor ljudje, ki danes prebivajo na zemlji. Eva je bila nekoliko manjše postave, pa vendar je bila njena postava veličastna in polna lepote. Brezgrešni par ni nosil umetnih oblačil. Odeta sta bila v oblačilo svetlobe in slave, kakršno imajo angeli. Dokler koli sta živela v poslušnosti Bogu, ju je obdajalo oblačilo svetlobe. Potem ko je bil ustvarjen Adam, so bila predenj pripeljana vsa živa bitja, da bi jih poimenoval. Videl je, da ima vsak svojo družico, med njimi pa “se za Adama ni našla pomoč njegove vrste”. (1 Moj 2,20) Med vsemi bitji, ki jih je Bog ustvaril na zemlji, ni bilo enakega človeku. In Bog je rekel: “Ni dobro biti človeku samemu; naredim mu pomoč njegove vrste.” (1 Moj 2,18) Človek ni bil ustvarjen, da bi živel v samoti, bil naj bi družabno bitje. Prelepi prizori in razveseljivi posli Edena brez družbe ne bi nudili popolne sreče. Celo občestvo z angeli ne bi moglo zadovoljiti njegove želje po razumevanju in tovarištvu. Nikogar ni bilo z enako naravo, da bi ljubil in bil ljubljen. Sam Bog je dal Adamu družico. Priskrbel mu je pomoč njegove vrste – pomočnika, ki mu ustreza – nekoga, ki je narejen za njegovega tovariša in bo eno z njim v ljubezni in razumevanju. Eva je bila ustvarjena iz rebra, ki je bilo vzeto iz Adama, kar kaže na to, da naj mu ne bi vladala kot glava, niti da bi bila teptana z nogami kot podrejena, temveč da bo ta, ki bo stala ob njegovi strani kot enaka z njim, ter jo bo ljubil in varoval. Del moža, kost njegove kosti in meso njegovega mesa, bila je njegov drugi jaz, ki je kazal na tesno občestvo in na čustveno navezanost, ki naj bi obstajalo v tem odnosu. “Kajti nihče ni nikoli sovražil svojega mesa, temveč hrani in goji ga. Zato zapusti mož svojega očeta in svojo mater in držal se bo svoje žene, in bosta v eno meso.” (Ef 5,29; 1 Moj 2,24) Bog je opravil prvo poroko. Tako ima ta ustanova za svojega začetnika Stvarnika vesolja. “Častit bodi zakon”; (Heb 13,4) to je bil eden prvih Božjih darov človeku in je eden od dveh ustanov, ki ju je Adam po padcu prinesel s seboj skozi rajska vrata. Ko se v tem odnosu pripoznavajo in poslušajo božanska načela, je zakon blagoslov; varuje čistost in srečo rodu, skrbi za človekove družbene potrebe, povzdiguje fizično, umsko in moralno naravo. “Zasadi pa Gospod Bog vrt v Edenu proti jutru in postavi vanj človeka, ki ga je bil upodobil.” (1 Moj 2,8) Kar koli je Bog naredil, je bilo popolnost lepote, in zdelo se je, da ne manjka nič, kar bi lahko osrečevalo sveti par. 

(se nadaljuje)

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 30.6. do 7.7.2024)

NED 30.6. Izlake Ob 7.00 + BOKAL Bogomir;   2. + RAZPOTNIK Jožefa
Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Franc, Ivana, Branko;  2. + GOLČNIK Silva
Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
PON 1.7. Čemšenik Ob 18.00 + Vinko (obl), Marija Klopčič;  2.+ RAZBORŠEK Jožef
TOR 2.7 Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
SRE 3.7. Izlake Ob 18.00 KOVAČ Žani (obl), Ivi, BERIČIČ Marija;
2.+ MACERL Frančiška;  + BUTJA Frančiška
Čemšenik Ob 19.00 + MATKO Ivo, ŠTRAJHARJEVE, MATKO;
2.+ LUDOVIKO Ivana;   + LAZAR Jožef
ČET 4.7. Podlipovica Ob 19.00 + ARH Majda
PET 5.7. Čemšenik Ob 18.00 + KLOPČIČ Marija (obl), JAKATOVE; 2. + ARH Albin
Izlake  Ob 19.00 + ROZINA Karolina
SOB 6.7. Čemšenik Ob 19.00 + IZLAKAR (Dobrljevo);  2. + FAKIN Stanislav
2. + ZUPAN Franc (obl), Antonija, ŠPANOVE
NED 7.7. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + PUSTOTNIK Ivana, Alojz; 2.+ STRNIŠNIK Ivanka
2. + OSREDKAR Alojz, Marija, CENCELJ Vinko, Angela
Izlake Ob 10.00 +PANČUR Franc (obl); 2. + HROVAT Lojze (obl)
DOM-Izlake Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE

OBVESTILA

*V torek 2.7. je ob 20 h na Izlakah sestanek staršev otrok, ki gredo na počitnikovanje v Piran (od 7.do 13.7.).

*V Četrtek je po maši v Podlipovici sestanek, srečanje za pripravo slovesnosti blagoslova nove strehe, križevega pota. Vabljeni.

*V petek 5.7. je prvi petek, obhajanje bolnikov, starejših na domu. Če kdo želi, da mu prinesem Jezusa naj to sporoči.

*V nedeljo 7.7 je prva v mesecu, ofer, darovanje za Cerkvene potrebe. BOGLONAJ za vsak Vaš dar.

*V Nedeljo 7.7 je ob 15 h maša v Domu starejših na Izlakah.

*V nedeljo 14.7. bo ob 10 h, žegnanje v Podlipovici. Ob tej priložnosti bo g. nadškof Stanislav Zore, blagoslovil obnovitvena dela (nova šteha na podružnici) in blagoslovil bo leseni križev pot, ki ga je izdela in podaril podružnici g. Jože Smrkolj. Za te se mu iskreno zahvaljujem. BOGLONAJ.

*ORATORIJ v Čemšeniku ( za obe župniji ) bo od 19. do 22. avgusta; Prijave za oratorijpreko spletne strani Prosvetnega Društva Čemšenik, Prijavite se čimpreje.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +Macerl Frančiška: 1M- soseda Ivanka; 2M in dar- Macerl, Konšek; 1M- nečakinja Irena; dar- nečakinja Heda z družino; dar- Klopčič iz Jelenka; 1M- Ravnikar Franc;

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius