Glasilo 25 Junij 2021

Farno glasilo župnije Izlake in Čemšenik

JEZUS ZAMUJA?

Eden od zanesljivih znakov bližine Jezusovega drugega prihoda je oznanjanje Evangelija Božjega kraljestva.  Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu (Raz 14,6). »Angelos« izhaja iz grščine in pomeni sel, glasnik. To seveda ne pomeni, da bo angel letal po nebu in vpil ljudem o Božjem Evangeliju. Božji sli, glasniki so ljudje, preroki, ki oznanjajo Božjo besedo. To pomeni, da bo ob koncu časov zelo močno oznanjanje Božje besede vsem prebivalcem sveta. Jezus je povedal še eno priliko ob koncu časov. »Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale.  Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!(Mt 25,1-6).

Priliko povejmo po domače. Jezus opisuje Svojo cerkev pred Njegovim Drugim prihodom. Dekleta ponazarjajo Njegovo cerkev. V rokah imajo svetilke »Jaz sem luč sveta.« (Jn 8,12), torej imajo Božjo besedo, iz katere so razbrale, da bo Jezus drugič prišel. Med dekleti so modre, ki imajo Svetega duha (olje) in nespametne, ki ga nimajo. Nespametnim nič ne pomaga, da imajo Božjo besedo, če nimajo Svetega duha. Božja beseda ostane brez pomena. V tej prispodobi je nekaj zelo zanimivega. Ženin zamuja! Si predstavljate, da bi zamudili na svojo poroko? Kako si Jezus dovoli, da zamudi, saj je Božji Sin! Ena od lastnosti Boga je, da vse ve! In kako lahko potem zamuja? Nam želi sporočiti še kaj? V grščini je beseda muditi, zamuditi prevedena »kronitso« in ima tudi pomen »biti odloženo«. Sedaj prilika dobi popolnoma drugi pomen. Jezus odlaga svoj Drugi prihod, ker je Njegova cerkev zaspala.

Se spomnite, ko Jezus pravi Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? (Lk 18,8). Čeprav zgleda nekoliko čudno, ali mogoče Jezus odlaga svoj Drugi prihod, ker Njegova cerkev in človeštvo Nanj ni pripravljeno? Zato, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda! Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu (Jak 5,7-8). Poljedelec je Jezus in On čaka plemeniti sad zemlje, svojo cerkev i ljudi svoje cerkve. Jezus čaka, da sad dozori. In da bi sad dozorel se mora izliti zgodnji in pozni dež. Zgodnji dež je prihod Svetega duha (Pedesetnica). In pozni dež Sveti duh pred Njegovim prihodom, ki bo kmalu. Vidimo, da mora Njegova cerkev, ljudstvo dozoreti, utrditi svoja srca, kar pa nikakor ni mogoče brez prisotnosti Svetega duha. In Jezus spremlja svojo letino, kako napreduje. Zato je tudi govoril v prilikah, da lahko razberemo, da kot mi, ko vemo, da je nekaj dozorelo na vrtu ali polju, da takrat požanjemo oziroma pospravimo. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure! (Mt 25,13).

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 20.6.2021 do 27.6.2021)

NED 20.6. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + GRIVČEVE (Ržiše);  2.+ JELŠEVAR Alojz
Izlake 0b 10.00 + GRDEN Alojz, Ivanka, SLABE Janko
2. + ROZINA Janez (obl), stare star. RUDMAN
PON 21.6. Izlake Ob 18.00 + MIKLAVČIČ Alijz, CUKJATI Lojzka
2. + LAMOVŠEK Milena (7.dan); + JUVAN Pavla
TOR 22.6. Čemšenik Ob 18.00 + ARH Albin, Ivanka, Marko;
2.+  GROBLJAR Albina
Podlipovica Ob 19.00 + KOS Frančiška (obl), Žani
SRE 23.6. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
ČET 24.6. Podlipovica Ob 19.00 + URANKAR Marija, Anton,ŠTENDLER Ferdinand
PET 25.6. Čemšenik Ob 8.00 ZA DOMOVINO
Izlake Ob 9.00 + PRAŠNIKAR Frančiška (30.dan); Za domovino
SOB 26.6. Čemšenik Ob 19.00 + ZUPAN Janez (obl); 2.+ ARH Slavka
2. + GAJSER Ivan (obl), JELŠEVAR Jožefa, Stanislav
NED 27.6. Izlake Ob 7.00 V ZAHVALO IN ZA ZDRAVJE
Čemšenik Ob 8.30 + GOLČNIK Jože (obl), PLAZNIKOVI
2. + ZUPAN Franc (obl), Ivana, Branko
Izlake Ob 10.00 Alojzija, Franc SMRKOLJ
2. ZA ZDRAVJE
Sv.Primož Ob 15.00 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK;  2.+ GROBLJAR Franc Rafael; GROBLJAR Albina

OBVESTILA

*V petek, 25.6. je dan državnosti, v obeh župnijah je maša za domovino. Pokažimo, da imamo svojo domovino radi, da z veseljem živimo v njej. Pokažimo to tudi tako, da izobesimo državno zastavo.

*V nedeljo, 27.6. bo pri sv.Primožu (ž. Čemšenik), srečanje župnij. Začetek s sveto mašo ob 15 h, po maši druženje, za pijačo in hrano poskrbljeno. Prispevek za odraslega 10 €. Prijavite se čimpreje župniku (zaradi nabave pijače in hrane).

*Počitnice v Piranu, za župnijske sodelavce, animatorje, ministrante, pevce,…(obeh župnij Izlake in Čemšenika) bodo od 11.7. do 17.7., prijavnice dobite pri župniku.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius