Glasilo 24 Junij 2024

Farno glasilo

STVARJENJE (1)

“Z Gospodovo besedo so ustvarjena nebesa in z dihom njegovih ust vsa nebeška vojska. Kajti On je rekel, in se je zgodilo, On je zapovedal, in stalo je trdno. Postavil je zemljo na njene podstave, da se ne gane na večne čase.” (Ps 33,6.9; 104,5). Ko je zemlja prišla iz rok svojega Stvarnika, je bila skrajno lepa. Njena površina je bila popestrena z gorami, hribovjem in planjavami, posuta s plemenitimi rekami in ljubkimi jezeri. Vendar hribi in gore niso bili strmi in ostri, polni strašnih strmin in groznih prepadov, kakršni so danes. Ostri, grobi robovi zemljinega skalnatega ogrodja so bili zakopani v rodovitno prst, ki je povsod obrodila bohotno zelenje. Ni bilo ostudnih močvirij ali jalovih puščav. Na vsakem koraku je oko pozdravilo milo grmičevje in nežno cvetje. Višine so bile okronane z drevesi, ki so bila veličastnejša od katerega koli, ki raste danes. Zrak, ki ni bil onesnažen s smrdljivimi nesnagami, je bil zdrav in čist. Celotna pokrajina je dajala videz lepote in je bila okrašena kakor tla najveličastnejše palače. Angelske čete so veselo opazovale prizor in se veselile v čudovitih Božjih delih. Ko je bila v obstoj poklicana zemlja s svojimi številnimi živalmi in rastlinskim življenjem, je bil na oder delovanja postavljen človek kot krona Stvarnikovega dela, za kogar je bila postavljena lepa zemlja. Njemu je bilo dano gospostvo nad vsem, kar je doseglo njegovo oko. Kajti Bog je rekel: “Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi podoben, in gospodujejo naj morskim ribam in nebeškim pticam in živini in vesoljni zemlji. In ustvaril je Bog človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril: moža in ženo ju je ustvaril.” (1 Moj 1,26.27). Tukaj je jasno podan izvir človeškega rodu. Božanski zapis je tako jasno naveden, da ni razloga za napačne sklepe. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Tukaj ni skrivnosti. Ni podlage za domnevo, da se je človek razvil s počasnimi razvojnimi stopnjami iz nižjih oblik živalskega ali rastlinskega življenja. Taki nauki znižujejo vzvišeno Stvarnikovo delo na raven človeških omejenih, pozemskih dojemanj. Ljudje si tako zelo prizadevajo izključiti Boga iz vesoljne nadoblasti, da znižujejo človeka in ga opeharijo za dostojanstvo njegovega izvora. On, ki je postavil zvezdne svetove na višine, je z občutljivo spretnostjo obarval cvetice na travniku. Napolnil je zemljo in nebesa s čudesi svoje moči, ko je prišel okronat svoje čudovito delo. Postavil je nekoga v sredo, da bi stal kot vladar čudovite zemlje. Ni mu spodletelo ustvariti bitja, da je bilo vredno roke, ki mu je dala življenje. Rodovnik našega rodu, kakor je dan po navdihu, sega nazaj do svojega izvora, vendar ne do verige razvijajočih se zametkov, mehkužcev in štirinožcev, temveč do vzvišenega Stvarnika. Čeprav je bil Adam oblikovan iz prahu, je bil Božji sin. Kot Božji predstavnik je bil postavljen nad nižje vrste bitij. Te niso mogle razumeti ali priznati Božje vladavine, vendar so bile narejene tako, da so bile sposobne ljubiti človeka in mu služiti. Psalmist pravi: Postavil si ga za vladarja delom svojih rok, vse si mu podložil pod noge: …” (Ps 8,6-8)

(se nadaljuje)

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 23.6. do 30.6.2024)

NED 23.6. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + JELŠEVAR Alojz;
Izlake Ob 10.00 + Jože RAZPOTNIK (obl) (iz Kanade)
2. + LEBAR Antonija (7.dan);   + GRILJ Peter
PON 24.6. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
TOR 25.6. Sv.Primož Ob 15.00 ZA DOMOVINO
SRE 26.6. Izlake Ob 19.00 + ROZINA Janez (obl), Karolina; 2. + OBREZA Pavla
2. + KRALJ Roman
ČET 27.6. Podlipovica Ob 19.00 KOS Frančiška (obl), Žani;
PET 28.6. Izlake Ob 19.00 + Jožef BOŽIČ, starše, brate;  2. + JUVAN Štefan;
2. + JUVAN Marija
SOB 29.6. LJ-stolnica Ob 9.00 ZA DUHOVNE POKLICE (Mašniško posvečenje)
Čemšenik Ob 19.00 + BENKO Marija (obl), Franc, Vojko;  2.+ ZUPAN Alojzija
2. + BENKO Vojko
NED 30.6 Izlake Ob 7.00 + BOKAL Bogomir;   2. + RAZPOTNIK Jožefa
Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Franc, Ivana, Branko;  2. + GOLČNIK Silva
Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA

OBVESTILA

*V ponedeljek (24.6.) bo v Čemšeniku »VEČER NA VASI« s pričetkom ob 17.00. Srečelov bo, dobrodošli dobitki, kar se bo nabralo, bo za obnovo župnijske cerkve v Čemšeniku, tako so odločili organizatorji, za kar se v imenu župnije iskreno zahvaljujem. Povabljeni da si vzamete čas in pridete na to prireditev (ob 18 h kmečke igre, ob 20 h ansambel in ples…)

*V torek (25.6.) na dan državnosti bo sveta maša za domovino pri sv.Primožu ob 15 h, sledil bo kratek kulturni program, nato pa druženje obeh župnij in dobrodošli tudi drugi. Za hrano pijačo bo poskrbljeno (Prispevek 15 € na osebo), kar bo ostalo bo namenjeno za obnovo župnijske cerkve v Čemšeniku.

* V petek (28.6. ) bo ob 19.30 h na Izlakah  v Jurijevem domu odprtje razstave  in predstavitev križevega pota, ki jih je izdelal g. Jože Smrkolj.

*V nedeljo 14.7. bo ob 10 h, žegnanje v Podlipovici. Ob tej priložnosti bo g. nadškof Stanislav Zore, blagoslovil obnovitvena dela (nova šteha na podružnici) in blagoslovil bo leseni križev pot, ki ga je izdela in podaril podružnici g. Jože Smrkolj. Za te se mu iskreno zahvaljujem. BOGLONAJ.

*ORATORIJ v Čemšeniku ( za obe župniji ) bo od 19. do 22. avgusta; Prijave za oratorij preko spletne strani Prosvetnega Društva Čemšenik, Prijavite se čimpreje.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +Arh Majda: 2M- teta Fani z družino; +Fakin Stanislav: 1M in dar- Hčerka Urška z družino; 1M in dar- Razboškovi iz Kotredeža; 2M- družina Strnad; 2M- Mirko; dar- družina Vrtovšek; 2M- Fakinovi iz Znojil; 1M in dar- Vodopivčevi iz Brezij; 1M- Fakin Nataša; dar- družina Pikelj; dar- Arhovi iz Sp.Izlak; dar- Medvešek Franc (Znojile); dar- Medvešek Danilo (Trbovlje); dar- Alauf Dragica; 1M in dar- Kajbičevi iz Ločice; 1M in dar- Kajbičevi iz Raven; 1M- Razboršek iz Jelenka; 1M- Lavrin Karel; 1M in dar- Jože in Sonja iz Podkuma; 2m in dar- Trebušak iz Brezij; 1M- družina Jagodic; dar- Obreza Alojz; dar- prijatelji gasilci; 2M- Medvedovi; dar- Bergant Janko , Jožica;  1M in dar- Koželj, Klopčič; dar- Novak Tone , Dobrljevo; 1M- Novak Franc; 1M- Karli Zupan z družino (Polšnik); 1M in dar- Brvar Tina z družino (Brezje); dar- Jelševarjevi; 1m in dar- Košnikovi; 1M in dar- Juvan (sosedje); 1M in dar;

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius