Glasilo 24 Junij 2021

Farno glasilo župnije Izlake in Čemšenik

BESEDA, ZNANILEC KONCA ČASOV

Zanesljiv znak konca časov bo oznanjevanje Božje besede po vsem svetu. In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec (Mt 24,14). Torej Bog nam govori, da bo takrat, ko bo Beseda oznanjena po vsem svetu prišel konec. Zakaj? Vsaka oseba se bo lahko po svoji svobodni volji odločila, ali sprejme Božjo besedo za svojo in bo izpolnjevala Božje zapovedi (2 Mz 20) in bo poslušna Bogu. Lahko pa bo vse zavrgla, kar bo tudi s takšno osebo naredil Bog. Menite, da je do takrat še tisoče let? Sam menim, da ne, kajti Gospod bo temeljito in naglo uresničil svojo besedo na zemlji (Rim 9,28). In v današnjem času pri teh telekomunikacijskih povezavah in mobilni telefoniji to ni nobeden problem. Nekako prevladuje miselnost, da bomo vsi šli v nebesa, ker je Bog milostljiv.

Vendar Beseda je jasna Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove vere (Raz 14,12). Jezus je jasen »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!‹« (Mt 7,21-23). Kaj je Jezus povedal? Samo, če uresničujemo Božjo voljo, Božje zapovedi, če imamo Jezusovo vero, imamo lahko upanje, da ob Jezusovem drugem prihodu pojdemo v Nebo. Jezus žal o vicah nič ne govori v Svetem pismu.

V drugem delu Matejevega verza zveni, kot da je Jezus zatajil učence, ko jim reče »Nikoli vas nisem poznal«. Zakaj jim je to rekel? Ali so prerokbe, izganjanje demonov in mogočna dela bile izvedene z Jezusovo močjo? Zakaj jim je rekel, da so ravnali nepostavno? Kaj je tukaj narobe? Vsa ta dela so bila nedvoumno narejena. Vendar ne po volji Jezusa in Boga Očeta. Kdo manjka? Kaj pa Satan in njegovi padli angeli? Ali posedujejo moči, da bi lahko prikazali dela in čudeže, kot jih lahko sam Bog? Vsekakor. Tudi do ozdravitev ljudi lahko prihaja po drugi strani. Boste rekli »Saj je vseeno, samo da ozdraviš!« Ali res? Za ceno večnega pogubljenja? Dobro premislite! Jezus nam še sporoča, da se moramo ravnati po postavi, po Desetih Božjih zapovedih. Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove vere (Raz 14,12).

V vsakem domu je vsaj eno Sveto pismo. In na pametnem telefonu lahko imamo naloženo Sveto pismo ali  povezavo do portala, kjer nam je dostopno. Tako se ne moremo sklicevati na nevednost. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali (Lk 12,48). Še več, Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo: zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja (Raz 18,1). Vsa Zemlja bo zasijala od Božje slave. Vsakomur bo popolnoma jasno, od kod sijaj, katerega bomo lahko prejeli le, če bomo izpolnjevali Gospodovo postavo in imeli Jezusovo vero.

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 13.6.2021 do 20.6.2021)

NED 13.6. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 ZA BOŽJE VARSTVO IN BLAGOSLOV
Izlake 0b 10.00 PO NAMENU
PON 14.6. Čemšenik Ob 18.00 + ZUPAN Vencelj (30.dan);
+ MACERL Ivana (30.dan)
Izlake Ob 19.00 + stric Jože RAZPOTNIK (iz Kanade) (7.dan)
TOR 15.6. Čemšenik Ob 18.00 V DOBER NAMEN;
Izlake Ob 19.00 + PIKELJ Jože;    2.+ TURNŠEK Jernej
SRE 16.6. Izlake Ob 18.00 + STAVEC Frančiška (7dan);   2. + MIVŠEK Franc
Šemnik Ob 19.00 + JUVAN Alojz, Alojzija;  2. ZA ZDRAVJE (B)
ČET 17.6. Podlipovica Ob 18.00 + GRABNAR Ivan (obl), Ema
PET 18.6. Čemšenik Ob 19.00 V DOBER NAMEN;   2. + POLC Janez
SOB 19.6. Čemšenik Ob 19.00 + RAZBORŠEK Ivan (30.dan); 2.+MARČUN Anton
NED 20.6. Izlake Ob 7.00 ZA FARNE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + GRIVČEVE (Ržiše);  2.+ JELŠEVAR Alojz
Izlake Ob 10.00 + GRDEN Alojz, Ivanka, SLABE Janko
2. + ROZINA Janez (obl), stare star. RUDMAN

OBVESTILA

*V nedeljo, 27.6. bo pri sv.Primožu (ž. Čemšenik), srečanje župnij. Začetek s sveto mašo ob 15 h, po maši druženje, za pijačo in hrano poskrbljeno. Prispevek za odraslega 10 €. Prijavite se čimpreje župniku (zaradi nabave pijače in hrane).

*Počitnice v Piranu, za župnijske sodelavce, animatorje, ministrante, pevce,…(obeh župnij Izlake in Čemšenika) bodo od 11.7. do 17.7., prijavnice dobite pri župniku.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +ROTAR Jernej: dar za cerkev- Branka Verder z družino; Maja Lapanje z družino; Ivan Lavrin; Cveta in Vinko Rotar; Joža Rotar z družino; družina Buzina; družina Razpotnik (Loke);   +ZUPAN Vencelj: 2M- domači;1M- sosedje Grčar; dar za cerkev- Bokal Martina; 1M- Bokalovi iz Mosta; dar za cerkev- Matko Martin; 1M- Mikelj- Razbor; 1M- Psarnovi; 1M- Konestabovi; 1M- Kosovi iz Zabreznika; 1M- Kofelovi; 1M- Beštetovi iz Vranskega; 1M- Strnišnik Gusl z družino; 1M- Matko Stane; +MACERL Ivanka: 2M- nečak Roman z družino; 3M- nečakinja Ivi; 2M- nečak Simon Macerl; 1M- Mal Marija (Sp. Izlake); 1M- Ravnikar Ivan (Sp.Izlake); 1M in dar za cerkev- Kovač Jože z družino; 1M- družina Nimac; 2M in dar za cerkev- Polc Peter; dar za cerkev- nečak Tomaž, Ani; Gregorijanske maše (opravile se bodo v Želimljem od 5.6. do 5.7.)

Za vas objavil:

marko.drobne@gmail.com | Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius