Glasilo 22 Junij 2024

Farno glasilo

ZAKAJ JE BIL GREH DOPUŠČEN? (6)

Ko je s prezirom zavračal dokaze in mile prošnje zvestih angelov, jih je razglasil za prevarane sužnje. Kristusu izkazano prednost je označil kot nepravično dejanje do sebe in vse nebeške vojske ter naznanil, da se več ne bo pokoraval temu kratenju svojih in njihovih pravic. Nikoli ne bo več priznal Kristusove nadvlade. Odločil se je zahtevati čast, ki bi mu morala biti izkazana, in prevzeti oblast nad vsemi, ki bi postali njegovi sledilci. Tem, ki bi se pridružili njegovim četam, je obljubil novo in boljšo vladavino, v kateri bodo vsi uživali svobodo. Veliko angelov je naznanilo svoj namen, da ga bodo sprejeli kot svojega vodja. Ljubeznivost, s katero so sprejeli njegov napredek, mu je prijala, in upal je, da bo na svojo stran pridobil vse angele ter postal enak z Bogom in mu bodo poslušne vse nebeške vojske. Zvesti angeli pa so njega in njegove privržence še vedno rotili, naj se pokorijo Bogu. Predočili so jim neizogibne posledice, če bodo to zavrnili. On, ki jih je ustvaril, bi lahko ovrgel njihovo moč ter kaznoval njihovo uporno drznost. Noben angel se ne more uspešno upreti Božjemu zakonu, ki je svet kakor On sam. Opozarjali so vse, naj zatisnejo ušesa pred Luciferjevim zavajajočim govorjenjem. Luciferja in njegove sledilce so rotili, naj nemudoma stopijo pred Boga ter priznajo napako, da so podvomili o njegovi modrosti in oblasti. Mnogi so bili pripravljeni poslušati ta nasvet, se spokoriti zaradi svojega nezadovoljstva in prositi, da bi bili ponovno sprejeti v zavetje Očeta in njegovega Sina. Lucifer pa je imel pripravljeno še eno zvijačo. Mogočni upornik je zdaj izjavil, da so angeli, ki so se združili z njim, odšli predaleč, da bi se lahko vrnili. Sam je seznanjen z božanskim zakonom in ve, da jim Bog ne bo odpustil. Dodal je še, da bodo vsi, ki se pokorijo oblasti nebes, ostali brez slave, njihov položaj pa jim bo odvzet. Sam je bil odločen, da ne bo nikoli več priznal/40/ Kristusove oblasti. Trdil je, da je edina pot, ki jim je ostala, zahtevati svojo svobodo ter si s silo pridobiti pravice, ki jim niso bile dane prostovoljno. Kar se tiče Satana, je bilo res, da je sam odšel predaleč, da bi se vrnil. Ni pa bilo tako s tistimi, ki so bili zaslepljeni z njegovimi prevarami. Njim so nasveti in prošnje zvestih angelov odprli vrata upanja. Če bi upoštevali svarilo, bi se lahko rešili iz Satanove pasti. Ampak dovolili so, da so ošabnost, ljubezen do voditelja in želja po neomejeni svobodi prevzele vodstvo, prošnje božanske ljubezni in milost pa so dokončno zavrgli. Bog je Satanu dovolil nadaljevati delo, dokler se ni duh nezadovoljstva razvil v odkrit upor. Njegovi načrti so se morali popolnoma razviti, da bi lahko vsi videli njihovo pravo naravo in težnjo. Lucifer je bil kot maziljen kerub zelo čaščen, nebeška bitja so ga zelo ljubila, njegov vpliv nanje pa je bil izredno močan. Božja vladavina ni zajemala le prebivalcev nebes, temveč vse svetove, ki jih je ustvaril. Lucifer je sklepal, da bo lahko zapeljal tudi druge svetove, če mu bo uspelo pri nebeških angelih. Zvito je predstavil svojo plat vprašanja, skupaj z izkrivljanjem dejstev in sleparstvom, da bi zavaroval svoje cilje. Njegova moč zapeljevanja je bila velika.

(se nadaljuje)

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 9.6. do 16.6.2024)

NED 9.6. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + ALEKŠEVE, MINKOVČEVE;  2.+ ZUPAN Minka (Kranj)
2. + GOLČNIK Jože (obl), Silva, PLAZNIKOVI;
2. + POLC tilka (obl), POLČEVE
Izlake Ob 10.00 + LAMOVŠEK Milena;  2. + GRILJ Peter;  + BRVAR Evgen
Sv.Primož Ob 15.00 V čast sv. Primožu za sosesko
PON 10.6. Izlake Ob 19.00 + Bogomil JENKO; 2. + JUVAN Štefan;  + JUVAN Marija
ČET 13.6. Šemnik Ob 17.00 + HRIBAR Janez (obl), sorodniki;
Čemšenik Ob 18.00 + FAKIN Jože(obl), Stanislav, Jože; 2.+ ZUPAN Alojzija
2. + DROBEŽ Damjan (obl), sorodniki
2.+ TREBUŠAK Marjan (obl)
PET 14.6. Izlake Ob 18.00 + URBANČIČ Dionizij (obl), dve + Tončki Urbančič
2. + MACERL Frančiška;  + BUTJA Frančiška
Čemšenik Ob 19.00 + LAZAR Jožef (30.dan);  2.+ LUDOVIKO Ivana;
2. + RAZBORŠEK Jožef;  + RAZBORŠEK Pavel
SOB 15.6. Čemšenik Ob 19.00 + GROBLJAR  Franc Rafael (obl);  2.+ BENKO Vojko
2. + FAKIN Stanislav;  + ARH Albin
NED 16.6. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 +GOLČNIK Silva; 2. + KUDER Katarina; + KUDER Franc;
Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Jože (obl);  2. + UČAKAR, LAVRAČ, TURNŠEK
2. + GORIŠEK Anton, Pavla, sorodniki

OBVESTILA

*V nedeljo (9.6.) maša pri sv. Primožu  ob 15 h.

* V soboto (15.6.) s pričetkom ob 9h bo v Šmartnem pri Litiji srečanje ministrantov naše dekanije. Prvo bo kviz v dveh starostnih skupinah – 1.skupina do 6 razreda, druga 7-9.razred. Ministrantje se bodo pomerili tudi v malem nogometu.

*V ponedeljek (24.6.) bo v Čemšeniku »VEČER NA VASI« s pričetkom ob 17.00. Srečelov bo, dobrodošli dobitki, kar se bo nabralo, bo za obnovo župnijske cerkve v Čemšeniku, tako so odločili organizatorji, za kar se v imenu župnije iskreno zahvaljujem. Povabljeni da si vzamete čas in pridete na to prireditev (ob 18 h kmečke igre, ob 20 h ansambel in ples…).

*V torek (25.6.) na dan državnosti bo sveta maša za domovino pri sv.Primožu ob 15 h sledil bo kratek kulturni program, nato pa druženje obeh župnij in dobrodošli tudi drugi. Za hrano pijačo bo poskrbljeno (Prispevek 15 € na osebo), kar bo ostalo bo namenjeno za obnovo župnijske cerkve v Čemšeniku.

*Počitnikovanje otrok, mladine- Piran od 7.7. do 13.7.2024. Prijave pri župniku.

*Romanje k Patru Piju, k svetemu Miklavžu, ….  z brati kapucini od četrtek 29.8. do 3.9. se že zbira prijave, več informacij dobite pri župniku, ponovno se prijavite tudi tisti, ki ste že rekli pripravljenost za romanje

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius