Glasilo 20 Maj 2024

Farno glasilo

ZAKAJ JE BIL GREH DOPUŠČEN? (4)

Ko je Lucifer odšel iz neposredne Očetove navzočnosti, se je odpravil razširit duha nezadovoljstva med angele. Deloval je skrivnostno in za nekaj časa skrival svoj resnični namen pod krinko spoštovanja do Boga. Začel je podtikati dvome glede zakona, ki je vladal nebeškim bitjem. Namigoval je, da so zakoni potrebni prebivalcem svetov. Angeli pa so višji od njih, zato ne potrebujejo takih omejitev, ker jim je njihova modrost zadosten vodnik. Oni namreč niso bitja, ki bi lahko osramotila Boga. Vse njihove misli so svete. Zanje prav tako ni mogoče, da bi se motili, kakor se ne more niti sam Bog. Lucifer je povišanje Božjega Sina kot izenačenega z Očetom prikazal kot krivičnost do sebe. Zase je namreč trdil, da je prav tako upravičen do spoštovanja in časti. Če bi se ta knez angelov lahko dokopal do svojega resničnega, povišanega položaja, bi se dobro povečalo v vsej nebeški vojski, kajti njegov cilj je bil zagotoviti svobodo vsem. Zdaj pa se je približala koncu celo svoboda, ki so jo uživali doslej, ker jim je bil določen absolutni Vladar in morajo njegovi oblasti vsi izkazovati spoštovanje. Take so bile prefinjene goljufije, ki so se z Luciferjevimi zvijačami hitro širile po nebeških dvorih. Nič se ni spremenilo v Kristusovem položaju oblasti. Luciferjeva zavist in njegovo napačno prikazovanje ter zahteve po izenačenju s Kristusom so povzročile, da je bilo potrebno podati izjavo o resničnem položaju Božjega Sina; ta pa je bil enak kakor v začetku. Mnogo angelov je bilo namreč zaslepljenih zaradi Luciferjevih goljufij. Izkoristil je ljubeče in zvesto zaupanje svetih bitij, ki jih je imel pod svojim poveljstvom, ter tako zvito vtkal v njihov um svoje nezaupanje in nezadovoljstvo, da njegovega delovanja sploh ni bilo mogoče razločiti. Lucifer je Božje namene predstavil v napačni luči ter jih tako popačil in izkrivil, da je povzročil nesoglasje in nezadovoljstvo. Prekanjeno je navedel svoje poslušalce, da so izražali svoja čustva, potem pa je to izražanje ponovil, ko je ustrezalo njegovemu namenu, kot dokaz, da angeli niso popolnoma v sozvočju z Božjo vladavino. Medtem ko je zase trdil, da je popolnoma zvest Bogu, je prigovarjal, da so zaradi trdnosti božanske vladavine potrebne spremembe v redu in zakonu nebes. Ko je tako delal, da bi izzval nasprotovanje Božjemu zakonu in vcepil svoje nezadovoljstvo v um angelov pod svojim poveljstvom, si je navidezno prizadeval odstraniti nezadovoljstvo in spraviti prizadete angele z nebeškim redom. Na skrivaj je netil nesoglasje in upor, z dovršenimi zvijačami pa si je prizadeval, da je bilo to videti kakor načrt, s katerim bo povišana zvestoba ter ohranjeno sozvočje in mir. Tako prižgan duh nezadovoljstva je opravil pogubno delo. Medtem ko ni bilo odprtega upora, pa je med angeli neopazno pognala razdelitev čustev. Bili so taki, ki so odobravajoče gledali na Luciferjeva namigovanja proti Božji vladavini. Do sedaj so bili v popolnem sozvočju z redom, ki ga je vzpostavil Bog, zdaj pa so bili nezadovoljni in nesrečni, ker niso mogli razumeti njegovih nedojemljivih nasvetov. Bili so nezadovoljni z njegovim načrtom češčenja Kristusa.                            (se nadaljuje)

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 26.5. do 2.6.2024)

NED 26.5.. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + VRAN Milan (obl), sorodniki;
2. + ZUPAN Ivana (obl), Franc, Branko
Izlake Ob 10.00 + BRVAR Evgen (obl), Štefka;   2. + GRILJ Peter
2. + starše SMRKOLJ, sorodnike
PON 27.5. Čemšenik Ob 18.00 + Jože (obl), Ivanka ŠERAK;  2. + RAZBORŠEK Pavel
2. + LUDOVIKO Ivana (30.dan);  + KOLENC Jože (obl)
TOR 28.5. Izlake Ob 19.00 + ARH Oto, starše, stare starše;  2. + JUVAN Štefan
Podlipovica Ob 20.00 + LAZARJEVE;    2.+ ARH Majda
SRE 29.5. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
ČET 30.5. Čemšenik Ob 18.00 + Vencelj ZUPAN;  ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK
Izlake Ob 19.00 + ŽUPANEC Olga (obl), druž. MATJAŠIČ;
2. + RAZPOTNIK Jožefa;
PET 31.5. Podlipovica Ob 9.00 Za vse žrtve med in po II. svetovni vojni
Izlake Ob 19.00 + SMRKOLJ Jože, Vida, Franci (obl), sorodniki
SOB 1.6. Čemšenik Ob 19.00 PO NAMENU
NED 2.6 Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.00 + Minka LAZAR, Tonka BRODAR (obl), sorodniki
Izlake Ob 10.00 + Ravnikar Albin, Marija (obl), Zajc Silva (obl), Juvan Pavla, Ivan
DOM-Izlake Ob 15.00 Za duhovne poklice

OBVESTILA

*V nedeljo 26.5. ob 16.30 bo v prosvetnem domu v Čemšeniku predstava dijakov doma Janeza Boska iz Želimelj z naslovom »Goli pianist«, Lepo povabljeni.

*V sredo (29.5.) ob 20 h je na Izlakah srečanje gospodarskega sveta. Člani lepo povabljeni.

*V četrtek je praznik Svetega Rešnjega Telesa, Na Izlakah po maši procesija Svetega Rešnjega Telesa, nosilci bander, neba, pevci, ministrantje, pritrkovalci, …, pripravite oltarje,…

*V petek (31.5.) je ob 9h v Podlipovici maša za vse žrtve med in po II. svetovni vojni. Ob 10h pa komemoracija pri požgani domačiji v Orehovici. Organizira Krajevna skupnost. Povabljeni, da skupaj molimo za mir, spravo in spoštovanje vseh.

*V petek (31.5.) ob 20 v Čemšeniku srečanje ŽPS, ključarjev, gospodarskega sveta, ….

*V nedeljo 2.6. je prva v mesecu, ofer darovanje za cerkvene potrebe. BOGLONAJ za vaš dar.

*V nedeljo 2.6. je procesija sv. Rešnjega telesa v Čemšeniku, poskrbite za postavitev oltarjev, bandera, … Najprej je sveta maša ob 8h, nato procesija.

*Počitnikovanje otrok, mladine- Piran od 7.7. do 13.7.2024. Prijave pri župniku.

*Romanje k Patru Piju, k svetemu Miklavžu, ….  z brati kapucini od četrtek 29.8. do 3.9. se že zbira prijave, več informacij dobite pri župniku, ponovno se prijavite tudi tisti, ki ste že rekli pripravljenost za romanje.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius