Glasilo 2 Januar 2022

Oznanila

EZEKIELOVI ČASI

Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo (2 Tim 3,16-17). Ker je Bog Večen, Nespremenljiv in Vseveden, je takšna tudi Božja Beseda, ki nam je dana v preučevanje. In Božja Beseda je zapisana za nas, da bi razumeli Božje veličastvo in Njegovo skrb za človeka. Lahko razberemo, kako se človek oddaljuje od Boga in kako Bog pripravlja človeka, da ga pritegne k sebi. Tukaj je stanovitnost svetnikov, kateri hranijo zapovedi Božje in vero Jezusovo (Raz 14,12 CHR). To se pričakuje od nas za Večnost.

Vendar človek dela po svoje, kot je delal v zgodovini. In iz tega bi se lahko naučili za današnji čas. Obstaja čas, ki bi ga lahko v veri preslikali v današnji čas, čas Ezekiela, približno 600 let pred rojstvom Kristusa. To je bil slab čas za vero. Vse je bilo gledano preko materialnosti, Bog ni bil pomemben. Bog pošlje preroka Ezekiela, da opomni svoj narod. Svoje srebro bodo odvrgli na ceste, njihovo zlato bo postalo nesnaga. Njihovo srebro in zlato jih ne bosta mogli rešiti na dan Gospodovega besa. Svoje duše ne bodo nasitili z njima in si ne napolnili trebuha; a prav zaradi njiju so si nakopali krivdo (Ez 7,19). Vendar Bog razkriva naprej. Tedaj mi je rekel: Ali si videl, sin človekov, kaj počnejo starešine Izraelove hiše v temi, vsak v sobi svojega malika? Govorijo namreč: »Gospod nas ne vidi, Gospod je zapustil deželo.« (Ez 8,12). Menite, da Bog ne vidi? A Bog razkriva naprej. Nato me je peljal k vhodu vrat Gospodove hiše, ki so proti severu. Glej, tam so sedele ženske in objokovale Tamúza. (Ez 8,14).

Tamuz je bog pomladi in njegovo ime pomeni odkupitelj, mesija, katerega rojstvo se slavi 25. decembra. Menite, da lahko častimo druge bogove v Gospodovi hiši? A to še ni bilo vse. Tedaj me je peljal v notranji dvor Gospodove hiše. In glej, pri vhodu v Gospodov tempelj, med preddverjem in oltarjem, je bilo kakih petindvajset mož. S hrbtom so bili obrnjeni proti Gospodovemu templju in z obrazom proti vzhodu; kleče proti vzhodu so molili sonce (Ez 8,16). V Gospodovi hiši so se obrnili s hrbtom proti Bogu in častili sonce ali sončni dan približno 900 let, preden se je od človeka »uvedla« nedelja v čaščenje. In Bog pravi Si videl, sin človekov? Mar je Judovi hiši premalo, da počenjajo gnusobe, ki jih tu počenjajo? Ali morajo deželo polniti z nasiljem in me vedno znova izzivati k jezi? (Ez 8, 17).

Vedimo, da Bog ni ravnodušen do šeg in navad, ki si jih je človek izbral za češčenje. S tem se človek enači z Bogom, da smo mi tisti, ki bomo odredili in določili, kaj in na kakšen način bomo Bogu prinesli v slavo oziroma ga častili. Vemo, kdo se je želel enačiti z Bogom in kako je Kajn častil Boga in kako je Bog odgovoril. Če smo Bogu podložni, če ga spoštujemo in častimo, kar od nas pričakuje, potem ne moremo »sklepati« nobenih kompromisov. Če se držimo Božjih zapovedi in imamo Jezusovo vero, nam ne bo niti na misel prišlo kaj drugega, kot da smo poslušni Bogu. Bog je Nespremenljiv nekoč in danes. Ne morete služiti Bogu in mamonu (Lk 16,13).

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 9.1 do 16.1.2022)

NED 9.1. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + BENKO Franc (obl), sorodnike BENKO
Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Jože (star.) (obl)
PON 10.1. Čemšenik Ob 18.00 + POLC Pavla;   2.+ MIZORI Anton
TOR 11.1. Izlake Ob 18.00 + KLANČIŠAR Branko (7.dan)
SRE 12.1. Čemšenik Ob 19.00 + RAVNIKAR Stanka;  2.+ KREŽE Ivan
ČET 13.1. Izlake Ob 18.00 + BOŽIČ Jožef;  2.+ PRAŠNIKAR Frančiška
PET 14.1. Čemšenik Ob 19.00 + STRNIŠNIK Valentin;   2.+ ROZINA Leopold
SOB 15.1. Čemšenik Ob 19.00 + GROBLJAR Andreja (obl), Franc Rafael, star. SUŠA;   2.+ RAZBORŠEK Ivan
NED 16.1. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK
Izlake Ob 10.00 + KLANČIŠAR Gizela
Sv.Miklavž Ob 15.00 V čast sv. Antonu za zdravje živine

OBVESTILA

*V torek, 11.1. je srečanje za STARŠE PRVOOBHAJANCEV ob 19.00 h v Jurijevem domu (Izlake).

*V sredo, 12.1. je ŽPS na Izlakah ob 20.00 h. Lepo povabljeni.

*V soboto, 15.1. je srečanje za STARŠE PRVOOBHAJANCEV v Čemšeniku po večerni maši (okoli 19.45), Vabljeni starši.

*Licitacija krač in drugih mesnin: V nedeljo, 16.1. pri sv. Miklavžu ob 15h; V nedeljo 23.1. pri sv. Primožu ob 15h. Povabljeni k darovanju krač, drugih mesnin in k licitaciji.

*KRSTNA nedelja v februarju (6.2.) na Izlakah, priprava na krst v torek 1.2. ob 19 h v župnišču. (Za krst otroka: dogovor z župnikom tako na Izlakah ali v Čemšeniku).

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +MIZORI Anton: 1M- družina Nimac; dar za cerkev- Janovi; 1M in dar za cerkev- Polc Jože z družino; KAJBIČ Jožef: 2M- brat Ivan; 2M in dar za cerkev- žena Stanka; 2M in dar za cerkev- sin Jože in Darinka; 1M- Klopčič Nada (Prhovec); 1M in dar za cerkev- nečakinja Marjeta z družino; 2M- Urbanijevi iz Žvarrl; 1M- Vrhovnik Ani; 1M- Bokal Francka; 2M- Brečko Sabina; 1M-Kajbič Gašper; 2M- Kajbič Primož; 2M-in dar za cerkev- Kajbič Milan; 1M- Kajbič Jože (Kotredež); 1M in dar za cerkev- sestra Mari z družino; 1M in dar za cerkev- sestra Mili z družino; 1M- nečak Jože z družino; 1M- Turnšek Dani z družino; 1M in dar za cerkev sosed Kristjan; 1M in dar za cerkev- nečak Polde z družino; 1M- nečakinja Vesna; dar za cerkev- Bokal Stane z družino; 1M in dar za cerkev- Španovi; 2M- Marinka Kajbič; 1M- Borut Kajbič; 1M- Aleksandra Kajbič; 2M- Slavi Kmetič z družino; 1m. Kristjan Kmetič z družino; dar za cerkev- Blaž in Gabrijela; +KLANČIŠAR Branko: 1M- Vida in Iva Klančišar

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius