Glasilo 2 Januar 2021

Oznanila

SMISEL MOLITVE (II. del)

V prošnjah Bogu Očetu izrazimo samo eno prošnjo za materialne stvari. Vse ostalo so prošnje za duhovne potrebe. Jezusov Očenaš izhaja iz osnovnega prepričanja, da prošnje usmerjene k Bogu pomagajo ljudem, da na pravi način prosijo za tisto, kar potrebujejo. »Posvečeno bodi Tvoje ime« priznavamo Božji pomen v naših življenjih, Božji značaj je svet, s tem ločimo kaj je sveto in kaj posvetno. S tem podredimo svoj ego in izrazimo svoje oboževanje in poslušnost Bogu. Nismo pomembni mi, ampak Bog Oče Nebeški. Takrat postane naše življenje blagoslovljeno in le tako lahko naše življenje postane sveto. »Pridi k nam Tvoje kraljestvo« V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo (1 Mz 1,1).  In Nebo in Zemlja je osnova Božjega Stvarjenja. Nebesa so mesto Božjega prestola. Izrazimo željo, da bi se Božji in naš prostor združila v vladavino Božjega kraljestva. Je naš krik, saj je Zemlja pod vladavino zla, kjer sta v spopadu naš Gospod Jezus Kristus z Antikristom. S tem izrazimo potrebo po izkoreninjenju greha in našo osebno preobrazbo. S tem sprejemamo Jezusa za svojega Rešitelja. Vendar v Jezusu omamo tudi svojega Kralja, ki ima tudi svoje kraljestvo. »Zgodi se Tvoja volja, kakor v Nebesih tako na Zemlji« S tem izrazimo podrejenost Božjemu načrtu. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno (Rim 12,2). In ko se bomo spreobrnili, nam bo pomembno le, kar želi Bog od nas. Kot je Pavel po spreobrnjenju vprašal: »Gospod, kaj želiš, da storim?« (Apd 9,6). Se zavedate, da ko izgovorite »Zgodi se tvoja volja«, da soglašate, podpisujete, se obvezujete sodelovati pri širjenju Božjega kraljestva. »Daj nam danes naš vsakdanji kruh« Je osrednji del molitve. Zasledili boste razlage, da se tukaj misli duhovni kruh, Božjo besedo (tudi sam sem tako mislil). Vendar če gledamo dobeseden smisel molitve, so prošnje v molitvi usmerjene v materialne človeške potrebe. Pomen kruha je bil v Jezusovem času zelo velik, visoko ceno je imel. Kruh ponazarja simbol vsega, kar je nujno za vzdrževanje življenja in ne luksuza (hrana, zdravo telo, dobro vreme, dom, žena/mož, otroci, dobra vlada, mir). Smo Božji otroci in Bogu je zelo pomembno, da molimo za duhovne stvari, obenem Bog želi odgovoriti z zadovoljitvijo naših materialnih potreb. Grški prevod molitve dejansko govori »daj nam danes naš kruh za jutri« Menim, da bi smisel tega prevoda bil popolnejši, saj verjamem, da Bog želi, da ne skrbimo, kaj bomo dali v usta jutri. Mirno lahko spim, ker imam Nebeškega Očeta, ki skrbi zame. To je mir, ko se počutimo varni, ker smo pod Božjim okriljem, pod Božjim zavetjem, ko vemo, da Najmočnejši skrbi za nas in nas varuje. Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.«(Mt 10,29-31). Novčič ni predstavljal nič, zato nam Jezus pravi »Dajte, zaupajte že enkrat!« (se nadaljuje) Štefan

 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 10.1.2021 do 17.1.2021)

NED 10.1. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 V ZAHVALO ZA ZDRAVJE (K)
2. + BENKO Franc, +BENKOVE
Izlake Ob 10.00 + BRVAR Marija (7.dan)
PON 11.1. Čemšenik Ob 18.00 + SAJOVIC Martin (obl); druž. SAJOVIC
2. + BRIGELJ Ljudmila
Izlake Ob 19.00 ZA ZDRAVJE IN BLAGOSLOV v LETU 2021
2. + BURJA Rajko
TOR 12.1. Izlake Ob 19.00 + KLANČIŠAR Branka (obl), sorodnike
2. + BRVAR Janez
SRE 13.1. Izlake Ob 19.00 + BOŽIČ Jožef;   2.+ PIKELJ Jože
ČET 14.1. Čemšenik Ob 18.00 + STRNIŠNIK Valentin
Podlipovica Ob 19.00 + Franc, Pepca ZAJC
PET 15.1. Izlake Ob 19.00 + stare starše, botre;
SOB 16.1. Čemšenik Ob 19.00 + Edo KOLENC (obl), + ostale, TOMEL
2. + GROBLJAR Franc Rafael
NED 17.1. Izlake Ob 7.00 + OBREZA Anton, starše
Čemšenik Ob 8.30 + MARČUN Marija (obl), Alojz
Izlake Ob 10.00 + RAZPOPTNIK Peter, Nežka, Irena, HROVAT Lojze
ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK

OBVESTILA

*Glede prisotnosti pri maši, je zelo omejena, Tako da raje spremljajte maše preko medijev za praznike, da ne bomo v prekršku. Hvala za sodelovanje.

*Možnost prejema svetega obhajila, po vsaki sveti maši, kjer mašujem med tednom do 30 min po maši, prav tako je možnost za sveto spoved.

*Maše bodo opravljene na dan in uro v kraju kjer je napisana. Maševal bom brez prisotnosti ljudi, dokler ne bo drugače določeno iz strani Države oz. Slovenske škofovske konference.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

DOBRA DELA: +BOŽIČ Jožef: 2M- Razboršek Angela (Soseda); 1M- Turnšek (sosedje), Zg. Izlake; 1M- družina Martinčič; 2M- družina Krivic; 1M- družina Rozina; 1M- sodelavci KARITAS; +BENKO Alojzija: 1M- Binca in Marko Bajda; 1M- družina NImac; 1M- Teletovi Milena in Štefan;  1M- Klinčevi; dar za cerkev- Kolenc Ani; 1M- Slavi Šetina; dar za cerkev- Vojko in Polona Kovač;

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK

Župnik: Janez Mihelčič

Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake

Telefon: 03/5673535;  041-749540

Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si

TRR-Izlake: DBS SI56-1913-0500-4551-691

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v župnišču ali po dogovoru

Enaslov: janez.mihelcic@rkc.si

Spletna stran: zupnija-cemsenik.si

TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-2980-018

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi.

 

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius