Glasilo 19 Maj 2021

Oznanila

ODPRI MI OČI, … (Ps 119,18).

Za kristjana je temeljna resnica, da je vse od Boga. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci (Ps 24,1). Bog nam ni dal vsega, kar je na Zemlji v lastništvo ampak v upravljanje. Tega se moramo zavedati in tako tudi delati. Zakaj? Ker potem ne morem reči, da bom delal, kar hočem, ampak, kar je Božja volja, ki pa jo bom izvedel v ponižni molitvi in predajanju Bogu. In če bom vse okrog sebe videl, da je od Boga in Božje, sem mu lahko samo hvaležen, da mi je dal dah življenja, da lahko živim v Njegovem in da se uresničuje Njegova volja. Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj (1 Kol 15-16).

Vse je Bog Oče ustvaril po Jezusu Kristusu. Zakaj moje je vse gozdno živalstvo, živali na tisočerih gorah (Ps 50,10). Tvoji, o Gospod, so veličina, moč, čast, sijaj in veličastvo. Tvoje je namreč vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvoje, o Gospod, je kraljestvo in ti se vzdiguješ kot glava nad vse (Ps 50,11). In ker je vse, kar naredim Božja last Zares: kdo sem jaz in kaj je moje ljudstvo, da bi mogli prostovoljno toliko darovati? Saj je od tebe vse in iz tvoje roke smo ti dali (1 Kr 29,14). Vse, kar darujem Bogu, dejansko ni darovanje ampak vračanje. Če nekomu izročite denarnico, ki jo je izgubil mu niste dali dar, ampak ste mu vrnili, kar je izgubil. Vse je od Boga. In Bog nam ni ničesar dolžan. Ničesar! O Gospod, naš Bog, vsa ta obilica, ki smo jo pripravili, da bi ti sezidali hišo za tvoje sveto ime, je iz tvoje roke in tvoje je vse (1 Kr 29,16).

In kaj prihaja od človeka? Greh, ki ima za posledico uničenje. Se zavedamo svojega stanja? Poglejmo zadevo s strani odrešenja. Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne (Rim 5,6). Z drugimi besedami, ko smo bili grešni, ko nismo imeli moči, da bi kar koli naredili, da bi nas pripeljalo k Bogu, v brezizhodni situaciji, je Jezus umrl za brezbožne. Kdo so brezbožni? … ko je poslal potop na svet brezbožnih (2 Pet 2,5). Tisti, ki si zaslužijo uničenje, smrt. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki (Rim 5,8). Jezus umre za nas takrat, ko smo Bogu sovražniki in ko nam Bog ni ničesar dolžan! Brezizhodna situacija! Lahko bi bili prepuščeni uničenju! Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje (Jn 3,16).

Samo Božji ljubezni se imamo za zahvaliti, za možnost odrešitve! Vedeti moramo, da človek s svojimi dejanji Boga ne more prisiliti, da bi Bog nekaj moral narediti. Mnogokrat Boga kličemo na odgovornost, ko se nam kaj zgodi, zakaj nas ni blagoslovil, zakaj nekaj ni naredil? Bog nam nič ne dolguje! Vendar mi Bog želi dati vse! Jezusa! Kajti če smo se po smrti njegovega Sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. (Rim 5,10).

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 9.5.2021 do 16.5.2021)

NED 9.5. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK,ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + BOKAL Jože (obl)
Izlake Ob 10.00 PO NAMENU
Sv. Lenart Ob 15.00 ZA SOSESKO
PON 10.5. Čemšenik Ob 18.00 V ZAHVALO ZA ZDRAVJE;  2.+ GROBLJAR Albina
TOR 11.5. Šemnik Ob 19.00 ZA DUŠE V VICAH, ZA POZABLJENE DUŠE;
2. + KOPOREC Štefan
SRE 12.5. Čemšenik Ob 18.00 V ČAST SV. JOŽEFU;   2.+ POLC Janez
Izlake Ob 19.00 + ROTAR Jernej (7.dan);  POLJSKA
ČET 13.5. Čemšenik Ob 18.00 ZA ZDRAVJE, ZA POGLOBITEV VERE V DRUŽINI;
2. + ARH Slavka
Izlake Ob 19.00 ZA BLAGOSLOV PRI DELU; 2.+ MIVŠEK Franc
PET 14.5. Čemšenik Ob 17.00 + Starše in ostale KUDROVE
Podlipovica Ob 18.00 +  Pepca, Franc ZAJC;   2.+ ARH Otmar
SOB 15.5. Čemšenik Ob 19.00 + ŠTEHARNIK Martin (obl), KOVAČEVI
NED 16.5. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA
Čemšenik  Ob 8.30 + ALEKŠEČEVE, MINKOVČEVE
2. NA ČAST ŽALOSTNI MATERI BOŽJI
Izlake Ob 10.00 + Jože KLJUČEVŠEK (obl)

OBVESTILA

*V ponedeljek, torek, sreda so prošnji dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda. Prošnja za blagoslov, za pravo vreme, dober pridelek, bodo tam, kjer je maša.

*V torek, 11.5. Srečanje članov ŽPS na Izlakah ob 20h.

*V četrtek je praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA, maša v Čemšeniku in na Izlakah.

*V soboto, 15.5. je peš romanje k Novi Štifti, začetek romanja v Šentgotardu ob 7 h z mašo. Povabljeni.

*Če bi kdo imel željo za krst otroka, naj pokliče župnika, da se dogovorimo.

*Glede prisotnosti pri maši, je zelo omejena, tako da raje spremljajte maše preko medijev za praznike, ob nedeljah, da ne bomo v prekršku. Hvala za sodelovanje.  Med tednom dobrodošli k sveti maši. (je manj ljudi)

*Obhajilo lahko prejmete tudi po maši (v nedeljo maša traja 30 min, med tednom 20 min).

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018