Glasilo 18 Maj 2024

Farno glasilo

ZAKAJ JE BIL GREH DOPUŠČEN? (2)

Dokler so ustvarjena bilja priznavala vdanost ljubezni, je po vsem Božjem vesolju vladalo popolno sozvočje. Veselje nebeških vojsk je bilo izpolnjevali namen svojega Stvarnika. Veselo so odsevale njegovo slavo in mu izkazovale časi. In med tem ko je bila ljubezen do Boga najvišja, je bila ljubezen drug do drugega zanesljiva in nesebična. Ni bilo sledi o ne-slogi, ki bi omadeževala nebeško usklajenost. Toda v tem srečnem stanju je nastala sprememba. Našel se je nekdo, ki je popačil svobodo, ki jo je Bog zagotovil svojim bitjem. Greh se je pojavil pri njem, ki ga je poleg Kristusa Bog najbolj spoštoval in je imel najvišjo moč in slavo med prebivalci nebes. Lucifer, “sin jutranje zarje”, (Iz 14,12) je bil prvi zaslanjajoči kerub, svet in neomadeževan. Stal je v navzočnosti velikega Stvarnika in trajni žarki slave, ki so obdajali večnega Boga, so počivali na njem. “Tako pravi Gospod Jahve: Pečat dovršenosti si bil, poln modrosti in popoln v lepoti; bil si v Edenu, Božjem vrtu; vsakovrstno žlahtno kamenje je bilo tvoje pokrivalo. – Bil si maziljenec, kerub, ki zaslanja; in jaz sem te postavil, da si bil na Božji sveti gori; sredi ognjenih kamnov si se sprehajal. Popoln si bil v svojih dejanjih od dne, kosi bil ustvarjen, dokler se ni našla nepravičnost na tebi.”(Ezk 28,12-15) Lucifer je po malem popuščal želji po samopoviševanju. Sveto pismo pravi: “Srce se ti je prevzelo zavoljo tvoje lepote, pokvaril si svojo modrost spričo svojega sijaja. Ti si pač govoril v svojem srcu: V nebesa se dvignem, nad zvezde mogočnega Boga povišam svoj prestol,… enak bom Najvišjemu.” (Ezk 28,17; Iz 14,13.14) Čeprav je vsa njegova slava izvirala od Boga, je ta mogočni angel začel nanjo gledati, da bi si jo prilastil. Ni bil zadovoljen s svojim položajem, čeprav je bil spoštovan bolj kakor kateri koli pripadnik nebeških vojsk; drznil si je hlepeli po spoštovanju, ki pripada samo Stvarniku. Namesto da bi si prizadeval povišati Boga v čustvih in vdanosti vseh ustvarjenih bitij, si je želel zagotoviti njihovo službo in zvestobo zase. In s pohlepom po slavi, s katero je neskončni Oče odel svojega Sina, si je ta knez angelov poželel moč, ki je bila prednostna pravica samo za Kristusa. Tedaj je bilo prekinjeno popolno sozvočje nebes. Luciferjevo nagnjenje, da bi služil sebi namesto svojemu Stvarniku, je zbudilo zaskrbljenost pri tistih, ki so menili, da naj bi bila Božja slava najvišja. Na nebeškem zboru so angeli rotili Satana. Božji Sin mu je predoči! Stvarnikovo velikost, dobroto in pravičnost ter sveto, nespremenljivo naravo njegovega zakona. Sam Bog je vzpostavil nebeški red, Lucifer pa bi z odstopom od njega osramotil svojega Stvarnika in uničil samega sebe. Opozorilo, ki je bilo dano v neskončni ljubezni in milosti, pa je le podžgalo uporniškega duha. Lucifer je dovolil, da je nad njim prevladala ljubosumnost na Kristusa, in postal je še bolj odločen. Cilj kneza angelov je poslal spodbiti nadvlado Božjega Sina ter napasti Stvarnikovo modrost in ljubezen. Temu je posvetil moči mojstrskega uma, ki je bil poleg Kristusovega prvi med Božjimi vojskami.                                                                                                      (se nadaljuje)

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 12.5.. do 19.5.2024)

NED 12.5. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + LAVRIN Janez (obl);  2. + RAZBORŠEK Ivanka, Jože
2. V ZAHVALO IN ZA ZDRAVJE
Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Jože (obl);  2.+ KLOPČIČ Milan
2. + VIDRGAR Slavica (obl), star. VIDRGAR, DRAGOVIĆ
Sv.Primož Ob 15.00 PO NAMENU
PON 13.5. Čemšenik Ob 18.00 + Vencelj ZUPAN (obl), ZUPAN, JELŠEVAR
2. + RAZBORŠEK Pavel;  + STRNIŠNIK Ivanka
Podlipovica Ob 20.00 + PRAŠNIKAR Jožko (obl), HRIBARJEVI; 2.+ IZLAKAR Ana
TOR 14.5. Izlake Ob 19.00 + JUVAN Milan;  2. + JUVAN Marija
SRE 15.5. Čemšenik Ob 18.00 + FAKIN Stanislav;  2. + FAKIN Jožef
Podlipovica Ob 20.00 + Franc, Pepca ZAJC, sorodniki;  2. + ARH Majda
ČET 16.5. Čemšenik Ob 18.00 + STRNIŠNIK Milan (obl);  2. + FORTE Ljudmila, Alojz
Izlake Ob 19.00 + BRVAR Evgen
PET 17.5. Izlake Ob 19.00 + OBREZA Pavel
SOB 18.5. Čemšenik Ob 19.00 + BENKO Vojko
NED 19.5. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + ALEKŠEVE, MINKOVČEVE;  2. + GOLČNIK Silva
Izlake Ob 10.00 ZA PRVOOBHAJANCE IZLAK, ČEMŠENIKA

OBVESTILA

*V ponedeljek 13.5. bo po maši v Čemšeniku molitev pred Najsvetejšim.

*V torek (14.5.) je srečanje ŽPS na Izlakah ob 20 h v župnišču.

*V nedeljo (19.5.) je praznik 1. svetega obhajila v Čemšeniku ob 8.30 in na Izlakah ob 10 h. K prvemu obhajilu gre v Čemšeniku 5 otrok, na Izlakah 5 otrok. Molimo za prvoobhajance, da bi imeli odprto srce za Jezusa.

*Počitnikovanje otrok, mladine- Piran od 7.7. do 13.7.2024. Prijave pri župniku.

*Romanje k Patru Piju, k svetemu Miklavžu, ….  z brati kapucini od četrtek 29.8. do 3.9. se že zbira prijave, več informacij dobite pri župniku, ponovno se prijavite tudi tisti, ki ste že rekli pripravljenost za romanje.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +Fakin Jožef: 4M in dar- domači; 1M in dar- sosedi Psarnovi; 1M in dar- Urbanija Franc in Samo;  1M- Tomaževi iz Jelenka; 1M in dar- Brat Stane; dar- Bergant Janko z Jožico; 1M in dar- Kajbičevi iz Raven; dar- Kajbičevi iz Ločice; dar- Frenk iz Znojil; 1M in dar- Plaznikovi, dar- Medvešek Danilo; dar- Alauf Anica; dar- Bokal Ana;  +Klemen Marija: 1M in dar- soseda Mici Brvar; dar- domači;

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius