Glasilo 17 Maj 2024

Farno glasilo

ZAKAJ JE BIL GREH DOPUŠČEN? (1)

“Bog je ljubezen.” (1 Jan 4,16) Njegova narava, njegov zakon, je ljubezen. Vedno je bila in vedno bo. “Visoki in Vzvišeni, ki prebiva v večnosti,” čigar “poti so večne”, se ne spreminja. Pri njem “ni spremembe ali sence zaradi obrata svetil”. (Iz 57,15; Hab 3,6; Jak 1,17) Vsako razodetje ustvarjalne moči je izraz neskončne ljubezni. Božja vladavina vsebuje obilo blagoslovov za vsa ustvarjena bitja. Psalmist pravi: “Velemožna je tvoja rama, krepka je tvoja roka, vzvišena tvoja desnica. Pravičnost in prava sodba sta podstava tvojemu prestolu, milost in resnica hodita pred tvojim obličjem. Blagor ljudstvu, ki pozna radostni glas trobente’ Ti hodijo v svetlobi tvojega obličja, o Gospod’ V tvojem imenu se radujejo ves dan in po tvoji pravičnosti se povišujejo. Zakaj dika njihove moči si ti, in po tvoji blagovoljnosti bo povišan naš rog. Gospod namreč je naš ščit in Izraelov Svetnik naš kralj.” (Ps 89,13-18) Zgodovina velikega boja med dobrim in hudim od časa, ko se je prvič začel v nebesih, do končnega uničenja upora in popolnega izkoreninjenja greha, je prav tako prikaz Božje nespremenljive ljubezni. Vladar vesolja ni bil sam v svojem dobrotljivem delu. Imel je pomočnika — sodelavca, ki je lahko cenil njegove namene in se z njim veselil pri podeljevanju sreče ustvarjenim bitjem. “V začetku je bila Beseda, in Beseda je bila pri Bogu, in Bog je bila Beseda. Ta je bila v začetku pri Bogu.” (Jan 1,1.2) Kristus, Beseda, edinorojeni Bog, je bil eno z večnim Očetom—eno v naravi, v značaju, v namenu — edino bitje, ki je lahko prodrlo v vse Božje nasvete in namene. “Njegovo ime se bo imenovalo: Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Oče večnosti, Knez miru. Njegovi izviri so od starodavnosti, od dni večnosti.” (Iz 9,6; Miha 5,1) In Božji Sin o sebi pravi: “Gospod me je imel v začetku svoje poti, pred vsemi svojimi deli, od nekdaj. Od vekomaj sem postavljena…. Ko je stavil zemlji podlago: tedaj sem bila pri njem kot delovodja in njegovo veselje vsak dan, igrala sem se pred njim vsak čas.” (Prg 8,22-30) Oče je po Sinu ob stvarjenju naredil vsa nebeška bitja. “V njem je bilo ustvarjeno vse, v nebesih in na zemlji, vidno in nevidno, ali prestoli ali gospostva ali poglavarstva ali oblastva: vse je ustvarjeno po njem in zanj.” (Kol 1,16) Angeli so Božji služabniki, odsevajo svetlobo, ki vedno izvira iz njegove navzočnosti in hitijo s hitrimi perutmi izvrševat njegovo voljo. Sin pa, od Boga pomaziljeni, “je odsvit slave in podoba njegovega bitja” ter “vzdržuje vse z besedo svoje moči”, vlada nad vsemi. (Heb 1,3) “Prestol slave, vzvišen od začetka”, je prostor njegovega svetišča, (Jer 17,12) “žezlo pravičnosti” je žezlo njegovega kraljestva. (Heb 1,8) “Slava in lepota sta pred njim, moč in veličastvo v njegovem svetišču.” (Ps 96,6) Milost in resnica hodita pred njegovim obličjem. (Ps 89,14) Zakon ljubezni je temelj Božje vladavine, sreča vseh razumskih bitij pa je odvisna od njihovega popolnega sozvočja z velikimi načeli pravičnosti. Bog želi od vseh svojih bitij službo ljubezni — službo, ki izvira iz spoštovanja njegovega značaja. Ni mu po volji prisiljena poslušnost (se nadaljuje)

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 5.5.. do 12.5.2024)

NED 5.5. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + Janez POLC, sorodniki;
Izlake Ob 10.00 + Jernej Rotar (obl)
DOM-Izlake Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE
Sv.Lenart Ob 16.00 + MEDVEŠEK Franc;  2.+ GOLČNIK Silva
PON 6.5. Čemšenik Ob 18.00 + LUDOVIKO Ivana (7.dan);  2.+ KUDER  Katarina, Franc
TOR 7.5. Šemnik Ob 19.00 + ZUPAN Friderika;   2. + RAZPOTNIK Jožefa
SRE 8.5. Čemšenik Ob 19.00 + LAZAR Ivan (obl);   2. + ZUPAN Alojzija
ČET 9.5. Čemšenik Ob 18.00 + ARH Albin;  2. + BENKO Vojko
Izlake Ob 19.00 + KRALJ Roman; 2.+OBREZA Pavla; +MACERL Frančiška
PET 10.5. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
SOB 11.5. Šentgotard Ob 7.00 V čast Materi božji za romarje
Čemšenik Ob 19.00 + MACERL Ivana (obl)
NED 28.4. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + LAVRIN Janez (obl);  2. + RAZBORŠEK Ivanka, Jože
2. V ZAHVALO IN ZA ZDRAVJE
Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Jože (obl);  2.+ KLOPČIČ Milan
2. + VIDRGAR Slavica (obl), star. VIDRGAR, DRAGOVIĆ
Sv.Primož Ob 15.00 PO NAMENU

OBVESTILA

*Na Izlakah bodo šmarnice vsak dan ob 19 h, kadar bo maša bodo povezane z mašo. Otroci in starejši povabljeni.

*Nedelja (5..5) prva nedelja v mesecu – ofer darovanje za cerkvene potrebe.

*Sestanek za starše prvoobhajancev v Čemšeniku v sredo 8.5. ob 20 h v župnišču.

*V soboto, 11. 5.  ob 10. uri  torej dopoldne se bodo predšolski in osnovnošolski otroci družili ob živahni predstavi, Pika Nogavička potuje po svetu. Izvaja Zavod enostavno prijatelji. Prostovoljni prispevki bodo tokrat namenjeni za poplačilo izvajalcem.

*Peš romanje k Novi Štifti v soboto 11.5. Začetek z mašo v Šentgotardu ob 7h. Vabljeni.

*Počitnikovanje otrok, mladine- Piran od 7.7. do 13.7.2024. Prijave pri župniku.

*Romanje k Patru Piju, k svetemu Miklavžu, ….  z brati kapucini od četrtek 29.8. do 3.9. se že zbira prijave, več informacij dobite pri župniku, ponovno se prijavite tudi tisti, ki ste že rekli pripravljenost za romanje.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius