Glasilo 17 April 2022

Farno glasilo

RESNIČNO, POVEM VAM: NE POZNAM VAS! (Mt 25,12)

Naše duhovno življenje je odvisno od tega, kako vzpostavimo vez z našim nebeškim Očetom. Molitev je pot, ko Bogu odpremo svoje srce kot prijatelju. Jezus je med svojim bivanjem na zemlji učil učence, kako naj molijo. Učil jih je, naj povedo Bogu svoje vsakdanje potrebe in naj mu zaupajo vse svoje skrbi. In to velja tudi danes. Jezus je ves čas izročal svoje molitve Bogu Očetu. V potrebah, skušnjavah, slabostih je prosil Boga Očeta, da ga je okrepil. Tako bi morali ravnati tudi mi. Jezus je naš brat, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha (Heb 4,15).

Človeško naravo je imel in pokazal nam je potrebo, ki bi jo mi morali imeti. Molitev! Jezus je v molitvi našel tolažbo in veselje. In toliko bolj bi mi morali imeti stalno in neugasljivo potrebo po molitvi. Pri tem ne govorimo o molilnih obrazcih in desetkah. Mnogo molitev je Jezus izrekel, ki so zapisane v Svetem pismu. To so bili odkriti pogovori z Bogom Očetom. Spomnimo se prilike o Jezusu in Samarijanki. Jezus ji med drugim reče Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje (Jn 4, 14).

Govora je o duhovni žeji in o njeni potešitvi, če smo z Jezusom. Bog si je in si nas ves čas prizadeva pritegniti k sebi. Zato nam ponuja živo vodo, da bi naša duša zagotovo prišla v večno življenje. Vendar človek zaupa v svoje moči in um. In postavlja si svoja pravila in se zoperstavlja Bogu. Kljub opozorilom Boga, gre ljudstvo stran od Njega, ki je vir večnosti. Saj je moje ljudstvo storilo dvojno hudobijo: zapustili so mene, studenec žive vode, in si izkopali kapníce, razpokane kapníce, ki ne držijo vode (Jer 2,13). Ljudje si postavljamo svoje bogove in malike in jih častimo po svoje. Zavračamo to, kar nam ponuja Bog Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode (Raz 21,6). Zavračamo živo vodo, ki teče od prestola Boga Očeta in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Nato mi je pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in Jagnjeta (Raz 22,1).

Naš Nebeški Oče čaka na nas, da bi na nas izlil svoje blagoslove, ki si jih niti ne moremo zamisliti. Vendar mi ne molimo! Odpiramo vrata Skušnjavcu, ki nas zavaja v greh in nas oddaljuje od Boga. Nenehno bi morali moliti in se pogovarjati s Stvarnikom. Izražati potrebo v naših molitvah. Obljubil je Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode (Raz 21,6). A tega ne sprejmemo. Ne odpremo svojih src pred Bogom, ne pridemo pred Boga s srčno ponižno prošnjo in vero. In Bog Oče bi nam natresel milosti in nam dal pomoč, da bi se lahko z Božjo pomočjo upirali skušnjavam. Srce mora biti odprto vplivu Svetega Duha. Vendar, ker tega ne naredimo ne prejmemo Božjega blagoslova. Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! (Mt 7,7)

Naše srce ima ključavnico od znotraj. Samo mi ga lahko odklenemo za Božje milosti. Bog je za nas dal vse, kar je imel, da bi vse, podelil z nami. Ne dovolite, da bi Jezus ob svojem drugem prihodu rekel Resnično, povem vam: Ne poznam vas! (Mt 25,12).

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 24.4. do 1.5.2022)

NED 24.4. Izlake Ob 6.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + Jože NIMAC, sorodniki; 

+ NOVAK Stanislav (7.dan)

Izlake Ob 10.00 Starše SMRKOLJ, sorodnike
PON 25.4. Čemšenik Ob 18.00 + ARH Marko;   2.+ RAZBORŠEK Ivan
TOR 26.4. Podlipovica Ob 18.00 + LEBAR Janez (30.dan)
Izlake Ob 19..00 + NOVAK Nace (7.dan);   2.+ PIKELJ Jože
SRE 27.4. Sv. Lenart Ob 10.00 Za blagoslov pri delu, za varno delo na travnikih, gozdovih, poljih
ČET 28.4. Čemšenik Ob 19.00 + LAZAR Ivan (obl);   2.+ POLC Pavla; 

2. + KAJBIČ Jožef

PET 29.4. Šemnik Ob 17.00 + KNEZ Stanislava, Janez (obl)
Čemšenik Ob 18.00 + ARH Mihaela (obl), sorodniki; 

2.+ KAJBIČ Leopold

SOB 30.4. Čemšenik Ob 19.00 + OTONIČAR Angela, Jože (Francija)
2. + VODOPIVČEVE, ZUPAN Janez (Brezje)
NED 1.5. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE IZLAK in ČEMŠENIKA
Izlake Ob 10.00 PO NAMENU
Izlake-DOM Ob 15.00 Za duhovne , misijonske, redovne poklice
Sv.Miklavž Ob 16.00 Za sosesko

OBVESTILA

*V sredo, 27.4. bo pri sv. Lenartu (Vrhe) ob 10 h sv.maša z namenom za blagoslov pri delu, za varno delo na travnikih, gozdovih, poljih, po maši blagoslov traktorjev, kmetijske mehanizacije,  štirikolesnikov. Dar ob blagoslovu, bo namenjen za obnovo oltarjev pri sv. Lenartu.

*Nedelja, 1.5. je prva v mesecu, ofer, darovanje za cerkvene potrebe. Za vsak vaš dar BOGLONAJ.

*V nedeljo, 1.5. ob 15 h bo sv. maša v DOMU starejših na Izlakah.

*V nedeljo, 1.5. bo maša pri sv. Miklavžu ob 16 h. Vabljeni.

*Maša za gasilce bo na god sv. Florijana (4.5.) ob 19h na Izlakah.

*Za krst otroka, vse v dogovoru z župnikom.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius