Glasilo 13 Marec 2022

Oznanila

SLAVITI BOGA

Zadnje sporočilo Boga za človeštvo je Trojna angelska vest, o kateri smo že govorili.  »Bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe. Molíte njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke vodá!« (Raz 14,7).  V tem tekstu se nas med drugim opozarja, da damo Bogu slavo. Čudno je, da moramo ob tem ko preučujemo Sveto pismo, slaviti Boga. Ker, Sveto pismo nam tudi razlaga, da mi pravzaprav nimamo nikakršne slave, da bi jo dali. Kako lahko slavimo Boga, če sploh nimamo nobene slave? Kako lahko dam nekaj česar nimam? …  saj so vsi grešili in so brez Božje slave (Rim 3,23). Kako lahko slavim Boga, če nimam slave? Ker zaradi greha nimam Božje slave. Da bi odgovorili na to vprašanje, moram postaviti drugo vprašanje Kaj je Božja slava?

Da bi vedeli, na kakšen način slaviti Boga, moramo najprej razumeti, kaj je Božja slava. Prvi vidik Božje slave je ta briljantna, nadrejena svetloba, ki usmerja ljudi, da se zrušijo kot mrtvi na zemljo. Na primer: se spomnite ko je Jezus vstal od mrtvih? Sveto pismo pravi, da je bil velik potres. Dva angela sta se spustila z neba. Naj vas spomnim, to sta bila angela, ni bil Bog. Dva angela sta se spustila z neba, Sveto pismo pravi, da je slava povzročila, da so ljudje pri grobu popadali po tleh, kot da so mrtvi. To je zunanja slava. 2Mz 24:15-17 pravi: »Nato je Mojzes odšel na goro in oblak je pokril goro. In šest dni je oblak pokrival goro.« Sreča je, da jo je pokrival šest dni, saj če bi Bog odstranil oblak, nihče ne bi ostal živ. Nadaljuje ponovno v verzu 16: »Gospodova slava je počivala na gori Sinaj in šest dni jo je pokrival oblak; sedmi dan je Gospod poklical Mojzesa iz sredine oblaka. 17 verz: »Pogled na Gospodovo slavo na vrhu gore je bil v očeh Izraelovih sinov, kakor ogenj ki požira.« To je Gospodova slava, kot ogenj ki požira. To je njena zunanja veličastna svetloba, pred katero noben človek ne more stati in preživeti. Ampak to ni slava, ki je opisana v sporočilu prvega angela. Pravzaprav vrsta slave, kakršno opisuje sporočilo prvega angela je nekaj drugega. Nekaj, kar je povezano s Gospodovo notranjo, z Božjo notranjo slavo, če jo lahko tako imenujem. Ne govori o Njegovi zunanji sevalni svetlobi, ampak govori o Njegovi notranji slavi.

Vidite, Božja zunanja slava je samo napoved druge slave, katera ima globoko v sebi duhovno slavo. To je kot Adam in Eva. Veste da sta bila pokrita z veličastnim, čudovitim oblačilom iz svetlobe. To zunanje oblačilo iz svetlobe je predstavljalo njihov značaj, karakter, predstavljalo njihovo svetost, nedolžnost, poslušnost Božji postavi. Božja čudovita slava je zunanji prikaz njihovega notranjega značaja, Njegove milosti, Njegove ljubezni, Njegove resnice, Njegove poštenosti, Njegove dobrote. v verzu 2Mz 34,6 pravi: In Gospod je šel pred njim in oznanil, objavil: »Gospod, Gospod Bog, usmiljen in milostljiv, potrpežljiv, bogat v dobroti in resnici, ki ohranja usmiljenje na tisoče, odpušča hudobnost in prestopke in greh, toda krivde nikakor ne oprosti; ampak obiskuje krivdo očetov na sinovih in na sinov sinovih, do tretje in četrte generacije«. Opazite tukaj da Bog kaže Mojzesu svoj karakter?

Govori mu, da je milostljiv, usmiljen, potrpežljiv, bogat v dobroti, ohranja usmiljenje, odpušča hudobnost in krivce nikakor ne odvezuje, kar pomeni da je On Bog pravičnosti po Svetem pismu. To je eden od principov, eden od kriterijev njegovega značaja. Z drugimi besedami, ko je Mojzes rekel: Bog, pokaži mi svojo slavo! Bog je Mojzesu pokazal svoj karakter. Božja slava, v Svetem pismu, se kaže v Njegovi dobroti, v stvarjenju in v odkupitvi. Božja slava je ustvariti, rešiti in odkupiti. Psalm Ps 19:1, tu lahko vidimo da je Božje delo stvarjenja, Njegova slava, ker to kar prikazuje Božjo velikodušnost, Božjo dobroto in Božjo milost. Psalmi Ps 19:1 je zelo poznan verz, pravi: »Nebesa razglašajo o Božji slavi, nebeški svod sporoča o delu Njegovih rok.« Opazite, da se Božja slava vidi v Njegovem stvarjenju. Toda, v Svetem pismu, se Božji karakter, Njegov značaj vidi tudi v Njegovi odkupitvi in odrešenju. Psalmi Ps 79:9, tukaj Izrael moli k Bogu: »Pomagaj nam, Bog naše rešitve, zaradi slave Tvojega imena. Reši nas, izbriši naše grehe zaradi Tvojega imena.«  Z drugimi besedami, Božja slava se v tem primeru razodeva, odkriva: v odrešenju, v očiščenju njihovih grehov in v osvoboditvi Njegovega ljudstva. Bog je Bog, ki ljubi osvobajati in reševati svoje ljudstvo in očistiti jih od njihovih grehov. Psalmi Ps 85:10 odrešitev je Božja slava, ker je odrešitev prikaz Božjega značaja. Bog ljubi reševati ljudi. Psalm pravi: »Resnično je blizu Njegovo odrešenje tistim, ki se ga bojijo, da bi slava prebivala v naši deželi.« Opazite da, kadar Bog rešuje, se Božja slava nahaja v deželi.

Bog kaže Mojzesu svoj značaj, na njegovo zahtevo, prošnjo da naj mu pokaže svojo Slavo. Bog je pokazal Mojzesu kdo je On, globino svoje duše. Zanimivo je opaziti kaj se je zgodilo, ko se je Mojzes vrnil z gore Sinaj. 2Mz 34,29, nekaj posebnega se je zgodilo z Mojzesom, ko se je vrnil z gore iz Božje prisotnosti, kjer je poslušal o Božjem karakterju. Tukaj reče: »In ko je Mojzes prišel s Sinajske gore z obema ploščama pričevanja, ki sta bili v Mojzesovi roki, ko je prišel dol z gore, Mojzes ni vedel, da se mu koža na obrazu sveti. Ni vedel,  da se mu je koža na obrazu zasvetila, ko se je pogovarjal z Njim.« Kaj se je zgodilo z Mojzesom, ko se je vrnil z gore; po tem ko je bil z Bogom in mu je Bog objavil svoje ime in mu je Bog pokazal njegov značaj? Sveto pismo pravi, da je Mojzesov obraz svetil, ko se je Mojzes vrnil z gore. Naj vas vprašam: Čigava slava je svetila z Mojzesovega obraza? To je bila Božja slava. Vidite, Božja slava je nalezljiva. Ko Bog pokaže svoj značaj, se značaj odraža, glede navedbe v Svetem pismu.

Ali veste da je bila, Slava ki se je kazala na Mojzesovem obrazu, da je bila prikaz tega, da je Božji karakter vstopil v Mojzesovo življenje, v času ki ga je Mojzes preživel z Bogom. Kako je to možno? Mojzesovo življenje lahko razdelimo na tri štiridesetletne dele. Prvih 40 let v katerih je asimiliral Egiptovsko kulturo in odražal je Egipt. Drugih 40 je preživel v Midjanu, pasel Jitrove ovce. Ko je nekoč prignal ovce k Božji gori Horeb je tam srečal Boga. Preživel je čas z Bogom na gori in postal najbolj krotek človek na Zemlji. In potem je 40 let v puščavi, kjer je varoval Božje duhovne ovce Izrael, kjer je pokazal izkušnjo ki jo je imel z Bogom. Pokazal je Božji karakter, Božji značaj v svojem življenju. Naj vas vprašam: je bil Mojzes potrpežljiv v času teh 40 let v puščavi? Ena najslavnejših zgodb, ki jih najdemo v Svetem pismu, je zgodba o Mojzesu ko je Izraelce vodil skozi puščavo v obljubljeno deželo. Ti ljudje so nenehno cvili in se pritoževali. Vseh 40 let, kadarkoli so se Izraelci pritoževali, on je rekel: Dobro, posvetoval se bom z Bogom. Poslušajte, pripravljen se je bil celo odpovedati svojemu življenju, na gori Sinaj, da bi rešil Izrael, piše v Svetem pismu. Mojzes je doživel preobrazbo v svojem življenju, ker je preživel čas z Bogom. V teh 40 letih na gori Horeb, ker je prejel Božji karakter. Z drugimi besedami, Božji značaj se je odražal na Mojzesu. Ampak veste, Mojzes je dejansko nakazoval na nekoga večjega od Mojzesa. Z drugimi besedami, Mojzes je pravzaprav predstavljal nekoga ki je mnogo večji od njega. Nekoga ki bo prišel v prihodnosti, ta oseba je Jezus Kristus. Evangelij po Janezu Jn 1:14, tukaj najdemo večjega od Mojzesa. »In Beseda je postala telo in je prebivala med nami; opazovali smo Njegovo slavo, slavo kot v edinorojenem od Očeta, polnega milosti in resnice.«

Kaj je bila Jezusova slava? To je bila njegova milost in resnica. So to Božje karakterne lastnosti? Seveda da so. Kaj je prišel Jezus pokazati svetu? Jezus je prišel pokazati svetu svojo slavo, kar je milost in resnica. Zanimivo je, da Jezus ni svetu pokazal svojo osebno slavo. Svetu je pokazal slavo svojega očeta. Kako to vemo? Evangelij po Janezu Jn 1:18 piše: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.« Izraz kateri označuje veliko bližino. Privijte svojega otroka v naročju. Pravi: »… edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, On Ga je razglasil.« Obstaja kdorkoli drug v vesolju, kdor bi lahko objavil kakšen je Bog Oče, razen Jezusa? Seveda ne. Ker je Jezus imel ta tesen odnos s svojim očetom. In ko je Jezus prišel na ta svet, je prišel pokazati svetu slavo svojega Očeta, da lahko ljudje, ko vidijo Njegovo slavo, slavijo Očeta. Janez Jn 7:18. Jezus je prišel da pokaže Očetovo slavo. Z drugimi besedami, ko so ljudje videli Jezusa, bi lahko rekli, slava naj bo Bogu. Slavili bi Očeta. Janez Jn 7:18, Jezus pravi: »Kdor govori sam od sebe, išče svojo slavo; kdor pa išče slavo tistega, ki ga je poslal …« Kdo ga je poslal? Bog Oče. O čigavi slavi je Jezus govoril?  »… o slavi tistega ki ga je poslal, je resničen in v njem ni krivice.« Je Jezus razodel o popolnem načinu in pokazal veličasten značaj svojega Očeta, v času ko je bil na tem svetu, na Zemlji? Seveda. Zakaj je Jezus to storil? Ker, tako kot Mojzes, Jezus je preživeti čas s svojim Očetom.

Vidite, Mojzes je odražal Jezusovo slavo na gori Sinaj, ker se je Jezusova slava vtisnila na Mojzesu in sedaj je Mojzes prikazal Jezusov karakter. Toda Jezus, On ki je večji od Mojzesa, pride na Zemljo in odraža slavo svojega Očeta, s svojim značajem tistim, s katerimi pride v stik, kontakt. Ne da bi proslavil sebe, temveč da izkaže slavo in čast svojemu Očetu. Ker je Jezus preživel čas s svojim Očetom, se je Očetov karakter, odrazil v Njegovem življenju. Evangelij po Mateju Mt 14:23-24 Tako kot je Mojzes preživel čas z Bogom na gori, tako je tudi Jezus preživel čas s svojim Očetom na gori. Mt 14:23-24, tukaj pravi: »In ko je odpustil množice, se je povzpel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam.« Vidite, Jezus je komuniciral z Očetom z molitvijo, skozi molitev. Marko Mr 1:35 še enkrat govori o Jezusovih molitvenih navadah. Bližino, katero je Jezus imel s svojim Očetom. Mr 1:35: »Navsezgodaj je vstal, ko je bilo še temno, še v mraku …« Opazite tole: »… je vstal, ko je bilo še temno, še v mraku, je šel ven in odide na samoten kraj in je tam molil.« To je razlog, zakaj je Jezus, kadar je prišel zgodaj zjutraj, po tem ko je celo noč molil, prišel in je imel Očetovo slavo, svetlobo na obrazu. Kadar je delal čudeže, so ljudje govorili: vsekakor je Bog s tem človekom. Ker je reflektiral, izražal Očetovo slavo. Z odražanjem, odsevajoč Očetovo slavo, Mu je dajal slavo in čast. Očeta je poveličeval, Ga slavil s tem ko je odseval Očetovo slavo. Drugo pismo Korinčanom 2.Kor 4:6, tukaj nam pove, da je slava ki jo je imel Jezus na obrazu, pravzaprav Očetova slava. 2Kor 4:6 pravi: » Kajti Bog je, ki je ukazal, da iz teme zasije luč, zasveti v naših srcih, da bo luč spoznanja Božje slave …« Opazite, Bog želi dati svojo slavo. Kje? »… na obrazu Jezusa Kristusa.«

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 20.3. do 27.3.2022)

NED 27.3. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU
Čemšenik Ob 8.30 + JELŠEVAR Alojz;    2.+ OCVIRK Jože
Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
PON 28.3. Čemšenik Ob 18.00 ZAHVALA ZA ZDRAVJE
2. + KALOVŠEK Alojzija (obl)
2.+ KAJBIČ Jožef;   + KAJBIČ Leopold
TOR 29.3. Izlake Ob 9.00 Za duhovne, redovne, misijonske poklice
Izlake Ob 19.00 + SIMONČIČ Jože
SRE 30.3. Izlake Ob 19.00 V DOBER NAMEN (P)
ČET 31.3. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU
PET 1..4 Čemšenik Ob 18.00 + TOMLJEVE starše, brate, sestra Olga
2. + RAZBORŠEK Ivan
Izlake Ob 19.00 + ROTAR Jernej
SOB 2.4. Čemšenik Ob 19.00 V ČAST SV.DUHU ZA NAŠO DOMOVINO
2. + ROZINA Leopold
NED 3.4. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + Starše KAJBIČ Stanko, Justi (obl), brate
Izlake Ob 10.00 + SKRINJAR Marija
2.+ Ravnikar Marta (obl),star. RAVNIKAR, KRALJ

OBVESTILA

*V nedeljo 27.3. bo križev pot v Podlipovici ob 15 h.

*V torek, 29.3. je na Izlakah molitev pred Najsvetejšim, »celodnevno češčenje«, po jutranji maši bo molitev pred Najsvetejšim do 11h in popoldan, od 18h in do maše. Povabljeni.

*V torek, 29.3. je na Izlakah ob 20h priprava na krst, krščevanje v nedeljo 3.4. med 10 mašo.

*V sredo, 30.3. je ŽPS na Izlakah ob 20h. Povabljeni.

*Petek, 1.4. je prvi petek obhajanje na domu, če bi kdo želel da mu prinesem Jezusa naj to sporoči.

*Srečanje birmancev (obeh župnij) bo v soboto 2.4. ob 19h v Jurijevem domu na Izlakah. Gost srečanja je novomašnik Peter Čemažar, lepo povabljeni.

*Premiera predstave Prosvetnega društva Čemšenik z naslovom Naše skladišče bo v soboto, 2.4., ob 19.30. Začeli bomo nekaj minut kasneje, zaradi maše. Vsi zelo lepo vabljeni.

*Nedelja, 3.4. je prva nedelja v mesecu, darovanje za cerkvene potrebe, BOGLONAJ.

*V nedeljo, 3.4 bo spovedovanje pred prazniki: Izlake ob 14 h; Čemšenik ob 18 h, pridejo duhovniki iz dekanije.

*Za krst otroka, vse v dogovoru z župnikom.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR: SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius