Glasilo 10 Marec 2023

Farno glasilo

DUHOVNA LAKOTA

Ko govorimo o Svetem duhu, kaj menite, ali je smiselno prositi za Svetega Duha, če ga je Bog dal kristjanom že pred dvatisoč leti? Vemo, da je Bog Oče, ker je Jezus prosil pri Očetu, da je spustil svojega namestnika, tolažnika Svetega Duha na zemljo na učence. Vendar ali je bil Sveti Duh samo takrat, pa se je potem vrnil, ali ga moramo mi iskati? Ali je to potrebno? Seveda je, ker če želimo biti povezani z Bogom Očetom in z Jezusom Kristusom našim gospodom smo lahko povezani le s Svetim Duhom.  Skrbno torej pazíte, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi (Ef 5:15-16). Kaj nam govori apostol Pavel? Kako izrabljamo svoj čas. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja (Ef 5:17). Kaj pa je Gospodova volja? In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Duh (Ef 5:18). Torej je nujno, da nas napolnjuje Sveti Duh. Če razmišljamo naprej, spomnimo de prizora križanja našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poleg njega sta bila križana tudi razbojnika. V začetku sta ga preklinjala, naj reši sebe in tudi njiju. Vendar kasneje pride do spremembe pri desnem razbojniku. »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti še danes, z menoj boš v raju.« (Lk 23:40-43). Zakaj mu je Jezus lahko dal obljubo, da bo, ko drugič pride, desni razbojnik v Raju? Kaj je takšnega naredil, da si je to zaslužil? Priznal je Boga, priznal je svoja hudodelstva, priznal je Jezusa za Božjega sina in verjel je v Božje kraljestvo. Vendar kaj je naredil tam gor pribit na križu? Na zunaj nič, vendar je prišlo do spremembe v srcu. Krščen je bil s Svetim Duhom, njegovo srce se je prenovilo. Ali bi mi morali hrepeneti po Svetem Duhu? Spomnite se na Elija in Elizeja, preden je bi Elija vzet v nebo. »Prosi, kaj naj storim zate, preden bom vzet od tebe!« Elizej je rekel: »Naj mi pripade, prosim, dvojni delež tvojega duha.« (2 Kr 2:9). Prosil je za dvojno mero Svetega Duha. Kako vemo? Po čudežih, ki so bili po Elizeju narejeni. Dvakrat več jih je bilo, kot po Eliji. Ti preroki so imeli popolno zaupanje v Boga, ki lahko dela čudeže. Bog hrepeni, da mu verjamemo. Bog nam nudi duhovno hrano, saj nam jo je Jezus izprosil pri Očetu. Vprašanje je, ali jo mi vidimo? Ali smo duhovno slepi in ne vidimo tega, kar nam Bog Oče ponuja? Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele; široko odpri usta, da jih napolnim (Ps 81:11). S čim želi Bog napolniti usta z mesom in kruhom? Ne, z duhovno hrano. Ali čutimo duhovno lakoto?

Pripravil: Štefan

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 5.3. do 12.3.2023)

NED 5.3. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Branko; 2.+ ZUPAN Ivan (obl), sorodniki
2.+ KLOPČIČ Franc, Vinko, Mici, sorodniki
Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Johanca (obl)
DOM-Izlake Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE
PON 6.3.. Čemšenik Ob 18.00 ZA ZDRAVJE (B);  2.+ KAJBIČ Jožef;
2.+ KAJBIČ Leopold;
TOR 7.3. Šemnik Ob 18.00 ZA MIR;  2.+ JUVAN Štefan
SRE 8.3. Podlipovica Ob 19.00 + družina PRAŠNIKAR;  2.+ GRABNAR Karolina
ČET 9.3. Podlipovica Ob 18.00 + GORIŠEK Anton (obl), Pavla, sorodniki
2. + PRAŠNIKAR Jožko
PET 10.3. Čemšenik 0b 19.00 ZA ZDRAVJE, + Viktor ZUPAN
SOB 11.3. Čemšenik Ob 19.00 + ZALOKARJEVE;  2.+ OCVIRK Ivan (obl)
NED 12.3. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + Miran (obl), Ivanka SUŠA, Andreja GROBLJAR
2.+ KLOPČIČ Franci (obl), JAKETOVE; + GRAHEK
2.+ GOLČNIK Silva;  + KOVAČ Jože
Izlake Ob 10.00 + KRALJ Roman

OBVESTILA

*Ob postnih petkih bo križev pot tam, kjer bo sveta maša. Povabljeni k tej pobožnosti.

*V nedeljo (5.3.) je ob 15 h maša v DOMU starejših na Izlakah.

*V nedeljo (5.3.) križev pot v Šemniku ob 16 h.

*V sredo (8.3.) je ob 20 h srečanje ŽPS na Izlakah.

*V soboto (11.3.) srečanje ŽPS v Čemšeniku po sv. maši.

*V nedeljo 12.3. je križev pot ob 15 h – pohodni: od Čemšenika  (župnišče) do sv. Primoža; in ob 18 h na Izlakah (v cerkvi).

*Srečanje ŽPS na ravni škofije bo v soboto 18.3. od 9 – 13 h v Ljubljani v Zavodu sv.Stanislava. Člani ŽPS lepo povabljeni.

*Za krst otroka, se obrnite na župnika, in se bomo dogovorili za datum krsta in za pripravo na krst.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

TRR:SI56-0430-2000-2980-018

DOBRA DELA: +Pikelj Leopold: 1M- družina Nimac; +Juvan Štefan: namesto sedmine dar za cerkev- sin Milan z družino; 2M- žena Marija; 2M- sim Milan z ženo; 6M- vnuki Mitja, Bogdan, Mirjam; 2M- Nejc kos; 1M- Rok in Urša Zajc; 1M- Šerak Darko z družino; 2M- družina Miklič (sosedje); 2M- France in Kati; 1M- družina Kreže; 1M- Franc Napast iz prepolja; dar za cerkev- Slavka in Jože Arh; 1M- Resnikovi (Krače 6); 1M in dar za cerkev- Hilda, Franc Jenko; 3M in dar za cerkev- Jogrovi (Podlipovica); 1M- Slavko Juvan z družino; 1M- družina Planinšek; 2M in dar za cerkev- Kos Frančiška z družino; 1M- Amon Marija; 1M- družina Vozelj (Smuči dol); 1M in dar za cerkev- Branka Ravnikar; 2M in dar za cerkev- Juvanovi iz Krač; 1M- Jana; 1M- Koporčevi iz Topolovca; 1M in dar za cerkev- družina Vozelj iz Krač; 1M- mladinski zbor

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius