Glasilo 1 Januar 2021

Oznanila

SMISEL MOLITVE (I. del)

Vsak od nas pozna molitev »Oče naš« in verjetno ne morete prešteti, koliko krat ste jo izgovorili. Tudi sam delim to mnenje. Vendar se sprašujem, kolikokrat sem to molitev molil iskrenega duha in zbrano. Nekdo je rekel »Očenaš je največji mučenik na svetu!« Zakaj? Ker če jo ne izgovarjamo iz srca in nesmiselno, postane zavajajoča. Molitev najdete v Matejevem (6:9-13) in Lukovem (11:2-4) evangeliju, ki nista enaki, ker je izgovorjena v različnih okoliščinah. Sprejeta je bila molitev iz Matejevega evangelija, kot molitev, ki jo izgovarjamo. Molitev je sestavljena iz sedem prošenj (sedem je Božja številka, številka popolnosti). Po nagovoru k Bogu Očetu izgovorimo tri prošnje v iskanju Božje slave, sledi ji prošnja za naše materialne potrebe in sledijo tri prošnje za pomoč v naši borbi z zlom in zaključek. Osrednji pomen Jezusovih nagovorov je oznanjanja Božjega kraljestva. Zgradba molitve kaže na vrstni re, ki bi ga kristjani morali imeti v svojih življenjih. Vsi opažamo, da nekaj ni v redu na tem svetu. Prisotnost zla je resnična in potrebna nam je Božanska milost, da lahko obstanemo v življenju z Bogom. Odvija se borba za tvoj in moj um, ali bo pripadal Bogu? Očenaš je klic božanski milosti, da deluje v naših življenjih in klic, da Božje kraljestvo zakoraka v naša življenja. Ko izgovorimo »Očenaš« priznavamo, komu verjamemo. Bog je osebnost, s katero se lahko pogovarjamo, preprosto, osebno. Bog se do sveta obnaša kot Oče in je pripravljen iti do konca v svoji ljubezni do svojega Stvarstva. Zavedati se moramo, da (večinoma) vsak od staršev želi svojemu otroku najboljše. Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo (Mt 7,11). Ko Jezus nadaljuje »,ki si v Nebesih« želi, da usmerimo svoj pogled v nebo. Moramo imeti ravnotežje med predstavo, da je Bog daleč in blizu nas. Ne podlezimo učenjem, da je Bog v vsaki stvari in povsod. Ne istovetite Boga s svetom, z naravo! Nikakor! Že res, da je Bog Stvarnik in je ustvaril vse, kar je okrog nas in lahko vidimo dela Njegovega Stvarjenja, vendar s tem Bog ni v teh stvareh! Za Boga Očeta se točno ve, da je na Nebeškem prestolu v Nebesih, Božji Sin, naš Gospod Jezus Kristus je v Nebesnem Svetišču in nas očiščuje grehov, ki mu jih izročamo. Jezus je rekel »jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj« (Jn 14,16).   Natančno se ve, kdo je kje. Učenja in razumevanja, da je Bog  povsod v naravi imenujemo panteizem ali vseboštvo in je vse bolj prisotno okrog nas. Jezus je Boga Očeta prosil, da nam pošlje drugega Tolažnika, ki je Sveti Duh. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet, in to ste vi (1 Kor 3,16-17). In če bi naj mi predstavljali »posodo«, ki naj bi bila čista od čistega, potem pridejo na dan vse »nečistoče«, vsa grešnost človeka. Na nas je, da se vprašamo »Želimo Božjo prisotnost v nas ali ne?« Na dveh stolih ne moremo sedeti. (se nadaljuje) Štefan

 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 3.1.2021 do 10.1.2021)

NED 3.1. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 + VETERŠEK (Vrhe);  2. V DOBER NAMEN
Izlake Ob 10.00 PO NAMENU
PON 4.1. Podlipovica Ob 18.00 + ARH Zorka, IZLAKAR Mirko, sorodniki
Čemšenik Ob 19.00 + MIKELJ Leopold (obl);  2.+RAVNIKAR Leopold
ZA USPEŠNO OPERACIJO
TOR 5.1. Izlake Ob 19.00 + JUVAN Pavla (7.dan)
+ JUVAN Rudi (obl), MIKLIČ Monika, sorodniki
SRE 6.1 Čemšenik Ob 18.00 + Marko ARH, starše ARH, družina GRABNER
2. + STRNIŠNIK Valentin
Izlake Ob 19.00 + LEBAR Luka (obl), Tanja;   2. + ARH Otmar
ČET 7.1. Šemnik Ob 18.00 + LAVRIN Ivan, Minka;  2.+ KOPOREC Štefan
PET 8.1. Čemšenik Ob 18.00 + SUŠA Fani, Jože;    2.+ RAVNIKAR Stanka
Izlake Ob 19.00 + RAZPOTNIK Jani;   2.+ TURNŠEK Jernej
SOB 9.1. Izlake Ob 18.00 + PIKELJ Jože, Johanca, Jože
Čemšenik Ob 19.00 + ŠERAK Ivana, Jože, sorodniki;
2. + ZUPAN Ivana
NED 10.1. Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA
Čemšenik Ob 8.30 V ZAHVALO ZA ZDRAVJE (K)
2. + BENKO Franc, +BENKOVE
Izlake Ob 10.00 + BRVAR Marija (7.dan)

OBVESTILA

*V torek (5.1.) je tretji sveti večer, Molimo, pokadimo, pokropimo po hiši

*V sredo (6.1.) je praznik Gospodovega razglašenja- SVETI TRIJE KRALJI

*V petek (8.1.) bom obhajal kot za prvi petek, če želi še kdo da mu prinesem Jezusa naj sporoči.

*Če bodo razmere dopuščale v nedeljo (17.1.) pri sv. Miklavžu maša ob 14 h po maši licitacija »KRAČ«; pri sv. Primožu pa maša v nedeljo (24.1.) ob 14h po maši licitacija »KRAČ)

*Glede prisotnosti pri maši, je zelo omejena, Tako da raje spremljajte maše preko medijev za praznike, da ne bomo v prekršku. Hvala za sodelovanje.

*Možnost prejema svetega obhajila, po vsaki sveti maši, kjer mašujem med tednom do 30 min po maši, prav tako je možnost za sveto spoved.

*Maše bodo opravljene na dan in uro v kraju kjer je napisana. Maševal bom brez prisotnosti ljudi, dokler ne bo drugače določeno iz strani Države oz. Slovenske škofovske konference.

*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog Vam povrni.

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK

Župnik: Janez Mihelčič

Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake

Telefon: 03/5673535;  041-749540

Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si

TRR-Izlake: DBS SI56-1913-0500-4551-691

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v župnišču ali po dogovoru

Enaslov: janez.mihelcic@rkc.si

Spletna stran: zupnija-cemsenik.si

TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-2980-018

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius