Danes se nam je rodil Odrešenik, zato se veselimo!

Danes se nam je rodil Odrešenik

Preljubi! Danes se nam je rodil naš Odrešenik, zato se veselimo! Danes ne sme biti v nas prostora za žalost, saj se je rodilo življenje, tisto življenje, ki odstranja strah pred smrtjo in nam daje veselje zaradi večnih obljub. Nihče ni izključen od te sreče, vsi imamo skupen razlog za veselje: Naš Gospod, zmagovalec nad grehom in smrtjo, ki ob svojem prihodu ni našel nikogar brez krivde, je prišel odrešit vsakega izmed nas. Naj se raduje svetnik, ker se mu bliža palma zmage; naj se veseli grešnik, ker se mu ponuja odpuščanje; opogumi naj se nevernik, ker je povabljen k življenju.

Ko je namreč prišla polnost časov, ki jo je določil nedoumljivi božji načrt, je hotel božji Sin človeško naravo spraviti z njenim stvarnikom in si je prav zato privzel isto človeško naravo, da bi prinašalca smrti, satana, premagal z isto naravo, katero je ta prej zasužnjil.

Zato ob Gospodovem rojstvu pojejo angeli: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji. Angeli gledajo, kako nebeški Jeruzalem sestavljajo vsi narodi sveta. Če se že angeli na nebesnih višavah tako zelo veselijo te neizrekljive božje ljubezni, zakaj bi se je ne smeli potem veseliti tudi mi ljudje v svoji človeški revščini? Preljubi, zahvaljujemo se Bogu Očetu po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu, ker se nas je usmilil v svoji neskončni ljubezni, s katero nas je ljubil, in nas je mrtve zaradi prestopkov oživil s Kristusom, da bi bili v njem nova stvar, novo delo njegovih rok.

Odložimo torej starega človeka s prejšnjim življenjem. Deležni smo Kristusovega rojstva, zato se odpovejmo delom mesa. Spoznaj, kristjan, svoje dostojanstvo, in ko si postal deležen božje narave, se nikar ne vračaj nazaj v tisti čas, ko si še živel grešno življenje. Pomni, kdo je tvoja Glava in kakšnega telesa si ud. Le spomni se, da si bil iztrgan iz oblasti teme in prestavljen v božjo luč in v božje kraljestvo. V zakramentu svetega krsta si postal tempelj Svetega Duha. Nikar ne odganjaj od sebe tako imenitnega gosta z neprimernim življenjem in ne vračaj se nazaj v satanovo sužnost. Vedi, da je bila Kristusova kri cena za tvoje odrešenje.

Vir: Pridi

Za vas objavil:

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius