Danes goduje sv. Rupert: Priljubljen svetnik pri nas

Danes goduje sv. Rupert: Priljubljen svetnik pri nas

Sv. Rupert je živel na prehodu iz 7. v 8. stoletje. Izhaja iz plemiške frankovske družine.

Sv. Ruperta časti kot svojega zavetnika mesto in nadškofija Salzburg v Avstriji, na pomoč ga kličejo tudi rudarji v solnih rudnikih. Njegovo življenje in misijonsko delovanje osvetljuje področje, ki bo kasneje v življenju Cerkve v Evropi zelo pomembno.

Najprej je deloval v Wormsu verjetno samo kot misijonski ali pokrajinski škof. Tu je slovel kot častit Kristusov spoznavalec, kot preslaven učitelj katoliške vere in evangeljskega nauka ter vsakršne dobrote; bil je preprost, pobožen in moder mož, resničen v besedi, pravičen v sodbi, preudaren v nasvetu, prizadeven v delavnosti, ugleden v ljubezni in znamenit v vseh častnih navadah.

Okoli leta 690 se je preselil na Bavarsko, da bi pomagal kristjanom v materialnem in duhovnem smislu.

Pridobil si je zaupanje bavarskega vojvoda Theoda ter od njega dobil posest okoli Salzburga. Na njej je zgradil cerkev sv. Petra in ogromen samostan, v katerem je bil opat in škof; ta kraj je postal središče širjenja in utrjevanja krščanske vere na območju Bavarske in Salzburga.

Sv. Rupert je bil opat in prvi salzburški škof vse do svoje smrti leta 717.

Upodabljajo ga kot škofa s soljo v roki.

Sv. Rupert velja za zavetnika rudarjev v solnih rudnikih, priporočajo se mu kot zavetniku zoper otroške krče.

Vir: Pridi

Za vas objavil:

Spletna stran | Zadnje objave

Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti!
Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. – Marcus Aurelius